99+ Debit Meaning In Marathi | डबट महणज कय debit – Best मराठी अर्थ

Debit Meaning in Marathi
Debit Meaning in Marathi: Debit शब्दाचे मराठीत अर्थ हा ‘वजा होणे’ असा आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण बँकेकडून पैसे ट्रान्सफर करतो ...
Read more

Credit Meaning in Marathi । क्रेडिट चा मराठीत अर्थ

Credit Meaning in Marathi
Credit Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “क्रेडिट” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगू किंवा त्याला ...
Read more