99+ Debit Meaning In Marathi | डबट महणज कय debit – Best मराठी अर्थ

104 1
Debit Meaning in Marathi

Debit Meaning in Marathi: Debit शब्दाचे मराठीत अर्थ हा ‘वजा होणे’ असा आहे. उदाहरणार्थ, जेव्हा आपण बँकेकडून पैसे ट्रान्सफर करतो तेव्हा आपल्या खात्यातून पैसे डेबिट होतात, अर्थात आपल्या खात्यातून वजा होतो.

Debit शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द ‘क्रेडिट’ आहे जे या संदर्भात वापरले जाते. जेव्हा बँकेकडून पैसे आपल्या खात्यात जमा होतात तेव्हा हा प्रक्रिया ‘क्रेडिट’ म्हणतात.

Debit शब्दाचे समानार्थी शब्द ‘वजन’ आहे जे कोणत्याही वस्तूच्या वजनाचा संदर्भ घेण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.

Debit Meaning in Marathi

Table of Contents

Debit आणि credit चे अर्थ काय ? – Debit and credit meaning in Marathi

डेबिट आणि क्रेडिट हे दोन बँकिंग शब्द आहेत ज्यांचा अर्थ खास वाढत आहे आणि ज्यांचा उपयोग आपण आर्थिक व्यवहार करत असतो.

डेबिट हे खात्यातील रक्कम किंवा पैसे जे खर्च केले गेले आहेत त्याची एक विवरणे देते. यामुळे, जेव्हा आपण आपल्या खात्यातील पैसे खर्च करतो तेव्हा ते डेबिट होतात. डेबिट शब्दाचा अर्थ याचा असा आहे की आपण तुमच्या बँक खात्यातून पैसे कमी करत आहात.

क्रेडिट हे खात्यातील रक्कम किंवा पैसे जे तुम्ही मिळवले आहेत, त्याबद्दलच्या विवरणांची माहिती देते. यामुळे, जेव्हा आपण आपल्या खात्यात पैसे जमा करतो तेव्हा ते क्रेडिट होतात. क्रेडिट शब्दाचा अर्थ असा आहे की आपण तुमच्या बँक खात्यातून पैसे जास्त करत आहात.

Debit Meaning in Marathi ( debit and credit meaning in accounting )

इन्हीं दोन शब्दांचा उपयोग तुमच्या बँकिंग विवरणांच्या विश्लेषणासाठी निरंतर केला जातो. डेबिट आणि क्रेडिट हे दोन बँकिंग शब्द आहेत ज्यांचा उपयोग आर्थ

Debit आणि credit म्हणजे काय?

जेव्हा आपण दुसर्‍याच्या खात्यावर आपल्‍या खात्यातून पैसे ट्रान्‍सफर करत असता, तेव्हा आपल्‍या खात्यातून पैसे डेबिट होतात, जो वजा होतात आणि ती वजा रक्‍कम दुसर्‍याच्‍या खात्यावर जमा होते, जो क्रेडिट होते. “Debit” शब्दाचा मराठीत अर्थ “वजा” होतो आणि “Credit” शब्दाचा अर्थ “क्रेडिट” होतो

● जमा खर्चातील खर्चाची बाजु
● खर्चाच्या बाजुवर नोंद ठेवणे
● देणे म्हणुन नोंद करणे
● नाव लिहिणे
● खात्यातुन वजा करणे
● असा रेकाँर्ड जो थकित रक्कम दर्शवत असतो.
● गुंतवणुकीतुन रक्कम काढणे
● उत्तरदायित्व
● देय रक्कमेची नोंद
● खात्यावरून पैसे काढणे
Credit and debit meaning in marathi

Debit Meaning in Marathi

Debit चा हिंदीत काय अर्थ होतो? Debit meaning in hindi

Debit शब्दाचे हिंदीत पुढील अर्थ होतात-
● त्रणांकन
● किसी के नाम लिखना
● जमा
● विकलन
● नामखाता
● खर्चे मे लिखना
● त्रण हिसाब मे लिखना
● उधार खाता
● त्रण के खाते मे डालना
● खाते से पैसे निकालना
Bank debit meaning in marathi

Credit चा मराठीत काय अर्थ होतो? credit meaning in Marathi

Credit चे मराठीत पुढील अर्थ होतात-
● बँकेच्या खात्यातील जमा रक्कम
● उधार
● बँकेकडुन खातेधारकाला विश्वासाने उधार म्हणुन देण्यात येणारी रक्कम
● विश्ववास,खात्री
● एखाद्या गोष्टीचे श्रेय घेणे
● एखाद्या खात्यात पैसे जमा करणे
● गुणामुळे प्राप्त होत असलेला सम्मान
● सदाचरणामुळे प्राप्त होणारी मानमान्यता
● प्रतिष्ठा

RELETED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 jod shabd in marathi

debit and credit meaning in accounting in marathi
Debit Meaning in Marathi

Credit चा हिंदीत काय अर्थ होतो?(credit meaning in Hindi)

Credit चे हिंदीत पुढील अर्थ होतात-
● बँक खाते मे जमा की गई राशी या रक्कम
● बँक खाते मे पैसे जमा होना
● लोन,कर्ज
● किसी बातका श्रेय लेना
● भरोसा या विश्वास
● बँक से उधार दी गई रक्कम या राशी

Debit Meaning in Marathi

Debit Meaning in Marathi: डेबिट या शब्दाचा अर्थ मराठी मध्ये वजा होणे असा होतो.

Debit म्हणजे जमाखर्चातील खर्चाच्या बाजूकडील नोंद.
Debit म्हणजे जमाखर्चातील खर्चाची बाजू.
Debit म्हणजे खर्चाच्या बाजूवर नोंद करणे.
Debit म्हणजे खात्यावरून पैसे काढणे.

Debit चे समानार्थी शब्द (Synonym):

देणे
दायित्व

Debit चे विरुद्धार्थी शब्द (Antonym):

मालमत्ता
जास्त
क्रेडिट
सेटलमेंट
टॅली

Debit चे उदाहरण (Example):

English: Ram debited some money from his bank account.
Marathi: रामने त्याच्या बँक खात्यातून काही पैसे काढले ( debit ).
English: Today ten thousand rupees was debited from my account.
Marathi: आज माझ्या खात्यामधून दहा हजार रुपये वजा (डेबिट) झाले

Debit Card Meaning in Marathi

Debit Card Meaning in Marathi: क्रेडिट कार्ड सारखे कार्ड ज्याद्वारे पैसे काढले जाऊ शकतात किंवा खरेदीची किंमत थेट धारकाच्या बँक खात्यातून व्याज न भरता भरली जाऊ शकते.

Debit Meaning in Marathi in Banking

बँकेत डेबिट म्हणजे खात्यातून पैसे काढले जातात. तुमचे बँक खाते डेबिट झाल्यावर खात्यातून पैसे काढले जातात. क्रेडिट डेबिटच्या उलट आहे, अशा परिस्थितीत तुमच्या खात्यात पैसे जोडले जातात. अनेक प्रकरणांमध्ये तुमचे खाते डेबिट होते.

क्रियापद : verb

लिहा
कर्ज लिहा
खर्च करा
खर्च चालू ठेवा

Debit चा मराठीत शब्दश: अर्थ (Debit Meaning in Marathi)

खर्च नावे लिहिणे, खर्चामध्ये नोंद करणे, देणे म्हणून नोंद, जमा खर्चातील खर्चाची बाजू भरणे, खात्यामधून वजा करणे, थकीत किंवा शिल्लक रक्कम, देय रक्कम.

Debited Meaning in Bank in Marathi

केलेला खर्च, खात्यातून काढलेली रक्कम

Debit Synonyms (समानार्थी शब्द ) :

नावे नोंद, कर्ज, उधार, वजा, उत्तरदायित्व, खर्च, शिल्लक रक्कम, थकीत देय रक्कम, लेखा प्रविष्टीत देय रक्कमेची नोंद.

Debit Antonyms (विरुद्धार्थी शब्द) :

जमा खर्चातील जमा बाजू, ठेव, जमा रक्कम (Credit)

बँकिंग मधील डेबिटची व्याख्या (Cash Debit Meaning in Marathi) :

बँकेच्या खातेदाराने त्याच्या खात्यातून किंवा बँक किंवा इतर वित्तीय संस्थेने कर्जदाराच्या खात्यातून ठराविक रक्कम काढून घेतली असेल, तर त्यालाच Debit असे संबोधतात.

साधारण भाषेत डेबिटची व्याख्या : 

व्यापाराच्या किंवा इतर नोंदवहीत डाव्या बाजूला / स्तंभामध्ये केली जाणारी देत अथवा खर्च केलेल्या रक्कमांची नोंद.

Debit Meaning In Hindi :

जब हम खाते से पैसा निकालते या खाते में उधार लिखते है, तो उसे डेबिट करना कहते है |

Debit ची उदाहरणे :

  • Your A/c No xxxx debited by Rs.100.00 – तुमच्या खाते क्रमांक xxxx मधून १०० रुपये रक्कम काढण्यात आली आहे.
  • These debit cards are also used as ATM cards along with purchases. – ही डेबिट कार्डे खरेदीसोबत एटीएम कार्ड म्हणूनही वापरली जातात.

बँकेतील डेबिट आणि क्रेडिटचा अर्थ (Debit and Credit in Marathi) :

बँकिंग संबंधित व्यवहारात डेबिट आणि क्रेडिट हे दोन्ही  शब्द वारंवार वापरले जातात.

डेबिटचा अर्थ (Money Debited Meaning in Marathi) : 

आपण आपल्या बँकेच्या खात्यामधून पैसे काढतो किंवा दुसऱ्या व्यक्तीच्या खात्यात आपले पैसे पाठवत, यालाच डेबिट असे म्हणतात.

क्रेडिटचा अर्थ (Credit Meaning in Marathi) : 

जेव्हा आपल्या बँकेच्या खात्यामध्ये पैसे जमा होतात किंवा इतर कोणाकडूनही जमा केले जातात. यालाच क्रेडिट असे म्हणतात.

डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड म्हणजे काय (Debit Card and Credit Card Meaning in Marathi) :

बँकिंग व्यवहार करणे सुलभ व्हावे यासाठी बँकांमार्फत डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड दिली जातात.

डेबिट कार्ड (Debit Meaning in Marathi) :

हे कार्ड वापरून आपण आपल्या खात्यातून सुलभतेने विना बँकेत जाता सुध्दा पैसे काढू शकतो. ह्या प्लास्टिक कार्डद्वारे ATM मशीनमधून पैसे त्वरित काढू शकतो. एक असे Payment Card आहे ज्याचा वापर करून ग्राहकाच्या बँक खात्यातून थेट पैसे काढले जातात.

क्रेडिट कार्ड (Credit Card) :

हे कार्ड नियमित बँक व्यवहार करणाऱ्या ग्राहकांना दिले जाते. या मार्फत बँक ग्राहकाला ठराविक रक्कम व्याजासह उधार म्हणून वापरण्यास देते. क्रेडिट कार्ड वापरून आपण खरेदी करू शकता. महिना झाल्यावर व्याजासह रक्कम बँकेद्वारे घेतली जाते.

डेबिटचा मराठीत अर्थ काय आहे?

डेबिट म्हणजे खात्यातून पैसे काढणे किंवा देय रक्कमेची नोंद करणे होय.

Debited चा अर्थ काय आहे?

तुमच्या बँक खात्यातून पैसे काढले जातात. यालाच Debited असे म्हणतात.

डेबिट आणि क्रेडिट म्हणजे काय?

डेबिट म्हणजे खात्यातून जाणाऱ्या व क्रेडिट म्हणजे खात्यात येणाऱ्या रकमेची नोंद होय.

डेबिट कार्ड आणि एटीएम कार्ड एकच असते का?

एटीएम कार्ड हे पिनच्या साहाय्याने पैसे काढण्यासाठी वापरतात. तर, डेबिट कार्ड एटीएम मधून पैसे काढण्याबरोबरच खरेदीसाठी किंवा ऑनलाईन व्यवहारासाठी वापरतात.

What do you mean by debit?

Debits are the opposite of credits. Debits represent money being paid out of a particular account; credits represent money being paid in. In a standard journal entry, all debits are placed as the top lines, while all credits are listed on the line below debits.

What is mean by debit in Marathi?

Definition in Marathi: जेव्हा आपले बँक आपले खाते डेबिट होते तेव्हा त्यातील पैसे काढून दुसऱ्याला दिले जातात

डेबिट से आप क्या समझते हैं?

डेबिट क्रेडिट के विपरीत हैं। डेबिट किसी विशेष खाते से भुगतान किए जा रहे धन का प्रतिनिधित्व करते हैं; क्रेडिट भुगतान किए जा रहे धन का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक मानक जर्नल प्रविष्टि में, सभी डेबिट को शीर्ष पंक्तियों के रूप में रखा जाता है, जबकि सभी क्रेडिट डेबिट के नीचे की रेखा पर सूचीबद्ध होते हैं।

RELETED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 jod shabd in marathi

1 comment

Leave a Reply