Obsessed meaning in Marathi | सोपा अर्थ मराठीत

181 1
self obsessed meaning in marathi

Obsessed meaning in Marathi: या लेखात इंग्रजी शब्द ‘Obsessed’ चा अर्थ सोप्या मराठी भाषे मधे उदाहरणा सहित समजावून सांगितला गेला आहे. त्याच बरोबर याचे समानार्थी (Synonym) आणी विरुद्धार्थी शब्द (Antonym) सुद्धा दीले गेले आहेत.

‘Obsessed’ चा उच्चार= अबसेस्ड, अब्से᠎स्ड

Self Obsessed meaning in Marathi

Obsessed meaning in Marathi

‘Obsessed’ म्हणजे एखाद्या गोष्टीचा ध्यास लागणे आणी दिवस-रात्र फक्त त्याच गोष्टीचा विचार करत राहणे.

1. एखाद्या गोष्टीचे वेड असणे

2. एखाद्या गोष्टीबद्दल सतत विचार करत राहणे.

Obsessed- मराठी अर्थ
एखाद्या गोष्टीचे वेड लागणे
वेड लागलेला
ध्यास लागलेला
वेडलेले
मोहित
निमग्न
पीडित
self obsessed meaning in marathi
obsessed meaning in marathi

self-obsessed meaning in Marathi

Obsessed-Example

‘Obsessed’ हे एक Adjective (विशेषण) आहे.

‘Obsessed’ या शब्दाचा वापर करुन तयार केलेली वाक्ये (Sentences) खालीलप्रमाणे आहेत.

उदाहरण:

English: I was obsessed with reading books on the Buddhist religion.Marathi: मला बौद्ध धर्मावरील पुस्तके वाचण्याचे वेड होते.
English: He was obsessed with marry to his girlfriend.Marathi: तो त्याच्या मैत्रिणीशी लग्न करण्यास उत्सुक होता.
English: He was obsessed with his religious belief.Marathi: त्याला त्याच्या धार्मिक श्रद्धेचे वेड होते.
English: I am obsessed with learning foreign languages.Marathi: मला परदेशी भाषा शिकण्याचे वेड आहे.
English: He was obsessed with his failures.Marathi: तो त्याच्या अपयशामुळे पीडित होता.
English: He was obsessed with getting rich soon.Marathi: त्याला लवकरात-लवकर श्रीमंत होण्याचे वेड होते.
English: She is obsessed with cleaning the house frequently.Marathi: तीला पुन्हा पुन्हा घर साफ करण्याचे वेड आहे.
English: People are obsessed with buying expensive mobiles.Marathi: लोकांना महागडे मोबाईल खरेदीचे वेड लागले आहे.
English: Nowadays everyone is obsessed with thinking of earning a lot of money.Marathi: आजकाल प्रत्येकजण भरपूर पैसे कमवण्याच्या विचाराने वेडलेला आहे.
English: After his recovery from corona, he obsessed with handwashing and mask-wearing.Marathi: कोरोनामधून बरे झाल्यानंतर त्याला हात धुणे आणि मास्क घालण्याचे वेड लागले.
self obsessed meaning in marathi

‘Obsessed’ चे इतर अर्थ

self-obsessed- स्वता:वर आसक्त असलेले, स्वत:ला वेडलेले
coffee-obsessed- कॉफीचे वेड, कॉफी प्रेमी,
future obsessed- भविष्याचा ध्यास, भविष्यात वेडलेले
obsessed lover- वेड लावलेला प्रियकर
no obsessed- वेड लागलेले नाही, कसलाही ध्यास नाही 
obsessed life- वेडलेले जीवन, ध्यास असलेले जीवन 
I am so self-obsessed- मी स्वताच्या खुप प्रेमात आहे, मी खूप स्वत:ला वेडलेले आहे
obsessed with this song- या गाण्याचे वेड, या गाण्याचा ध्यास 
obsessed with you- तुमच्यावर मोहित आहे
become obsessed– वेड लागणे, ध्यास लागने
self obsessed meaning in marathi
obsessed person- वेडलेली व्यक्ती, ध्यास लागलेली व्यक्ती 
obsessed with these lines- या ओळींनी वेडलेले, या ओळींचा ध्यास
self-obsessed girl- स्वत:वरच मोहित असलेली मुलगी, स्वत:वर प्रेम असलेली मुलगी 
customer-obsessed- ग्राहक-वेडलेले, ग्राहकांचा ध्यास 
kinda obsessed- थोडा ध्यास, थोडे वेडलेले
low key obsessed- कमी वेडलेले, कमी ध्यास असलेले 
self obsessed meaning in marathi

‘Obsessed’ Synonyms-antonyms

‘Obsessed’ चे समानार्थी (Synonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

absorbed
gripped
dominated
caught up
haunted
captivated
infatuated
plagued
possessed
prepossessed
engaged
engrossed
involved
crazy
self obsessed meaning in marathi

‘Obsessed’ चे विरुद्धार्थी (Antonyms) शब्द या प्रकारे आहेत.

indifferent
unconcerned
disenchanted
bored
wearied
self obsessed meaning in marathi

obsessed meaning in marathi

i am not obsessed with you – मला तुझा वेड नाही
That man is obsessed with money – त्या माणसाला पैशाचे वेड आहे
Edith is obsessed with that child – एडिथला त्या मुलाचे वेड आहे
Amelia was obsessed with tides – अमेलियाला भरतीचे वेड होते
was obsessed with it – त्याचे वेड होते
are obsessed with him – त्याला वेड लागले आहे
are obsessed with this – याचे वेड आहे
You people are obsessed with time – तुम्ही लोकांना काळाचे वेड लागले आहे
have long been obsessed – खूप पूर्वीपासून वेड लागले आहे
Obsessed with that documentary! – त्या माहितीपटाचे वेड!
Grandad obsessed over old coins – आजोबांना जुन्या नाण्यांचे वेड
get obsessed – वेड लागणे
You are obsessed by her beauty – तिच्या सौंदर्याचे तुला वेड लागले आहे
You get too obsessed with things – तुम्हाला गोष्टींचे खूप वेड आहे
You are too obsessed with wealth – तुम्हाला संपत्तीचे खूप वेड आहे

self-obsessed meaning in Marathi example

‘Cause you do seem kind of self – obsessed to me.कारण तू मला एक प्रकारचा आत्ममग्न वाटत आहेस.
I’m very sorry if I’ve been self – obsessed .मला जर वाईट वाटले तर मला वाईट वाटते
Jealous, self obsessed … cruel.ईर्ष्या, आत्म्याने वेडसर … क्रूर.
She is a self – obsessed diva who only cares about her career.ती एक स्वत: ची वेड असलेली दिवा आहे जी फक्त तिच्या करियरची काळजी घेत आहे.
You know, I mean, maybe I’m just self – obsessed but I just don’t think about it that much, you know?मी याबद्दल जास्त विचार करत नाही.
That doesn’t take away from the fact that I’m completely self-obsessed, as a movie star should be.मी पूर्णपणे स्वत: चं वेड झालो आहे, एखादा चित्रपट स्टार असावा.
Because I can’t stand any more of this bloke’s self – obsessed drivel.कारण या ब्लोकच्या सेल्फ-ऑब्सेस्ड ड्राईव्हला मी आणखी सहन करू शकत नाही.
A self-loathing yet self-obsessed neurotic, Edina’s self-image is based on 1960s counterculture and the world of fashion and celebrity.स्वत: ची घृणास्पद तरीही आत्ममग्न न्यूरोटिक, एडिनाची स्व-प्रतिमा 1960 च्या दशकातील प्रतिसंस्कृती आणि फॅशन आणि सेलिब्रिटींच्या जगावर आधारित आहे.
That means that people are beginning the first step, which is acting out of their own self-interest.याचा अर्थ असा आहे की लोक प्रथम चरण सुरू करीत आहेत, जे त्यांच्या स्वतःच्या स्वार्थापासून कार्य करीत आहेत.
Always easier to blame someone else than it is to look at your own self.स्वतःचा शोध घेण्यापेक्षा एखाद्याला दोष देणे नेहमीच सोपे असते.
RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

1 comment

Leave a Reply