10000+ समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi | best Synonyms In Marathi

313 10
Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi : Synonyms In Marathi नमस्कार मित्रांनो आज आम्ही या पोस्ट मध्ये आम्ही तुम्हाला 1000+ पेक्षा जास्त समानार्थी शब्द मराठी दिलेले आहेत, या सोबतच Samanarthi Shabd PDF In Marathi सुद्धा दिली आहे, तुम्हाला समानार्थी शब्द आणि त्यांची माहिती साठी ही पोस्ट शेवट पर्यंत नक्की वाचा.

Samanarthi Shabd Marathi : येथे आपण काही समानार्थी शब्द (Samanarthi Shabd = Synonyms Marathi) बघणार आहे ज्यांचे समान अर्थ आहेत.

समानार्थी शब्द म्हणजे समान अर्थ असणाऱ्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात. अशा शब्दांना समानार्थी किंवा सारखे अर्थ निघणारे शब्द म्हणतात.

किंवा सोप्या भाषेत : एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द होय.

तपशीलवार आणि सोप्या पद्धतीने जाणून घेण्यासाठी प्रथम समानार्थी किंवा समानार्थी शब्दाची व्याख्या जाणून घेणे आवश्यक आहे.

म्हणजेच ज्या शब्दांचा अर्थ समान असतो त्यांना ‘समानार्थी शब्द‘ म्हणतात. आपण असे देखील म्हणू शकतो- ज्या शब्दांच्या अर्थात समानता आहे त्यांना ‘समानार्थी शब्द’ म्हणतात.

इतर अर्थाने – समान अर्थ असलेल्या शब्दांना ‘समानार्थी’ किंवा समानार्थी शब्द देखील म्हणतात.

जसे- सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवी, भास्कर, भानू, दिनेश- या सर्व शब्दांचा अर्थ ‘सूर्य’ असा होतो.

अशा प्रकारे हे सर्व शब्द ‘सूर्य’चे समानार्थी शब्द आहे.समानार्थी शब्द की परिभाषा


समानार्थी शब्द का अर्थ होता हैं (सामान + अर्थ) अर्थात किसी शब्द का सामान अर्थ वाले दूसरे शब्द या उसी के सामान कोई दूसरा नाम (वस्तु)।

“वे शब्द जिनका अर्थ एक समान होता हैं समानार्थी शब्द कहलाते हैं समानार्थी शब्द को हम पर्यायवाची शब्द भी कहते है।”

Table of Contents

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd Marathi

 • अक्राळविक्राळ – भेसूर, भयंकर, राक्षसी, उग्र
 • अग्नी – अनल, पावक, वन्ही, विस्तव, वैश्वानर
 • अचानक – अनपेक्षित, अकस्मात, एकाएकी
 • अर्जुन – पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
 • अनमान – हयगय, उपेक्षा, दुलर्क्ष, अनादर
 • अनाथ – पोरका
 • अनर्थ – संकट
 • अघटित – विलक्षण, चमत्कारिक, असंभाव्य
 • अभिनय – हावभाव, अंगविक्षेप
 • अघोर – भीतिदायक, भयंकर, वाईट
 • अनुक्रमणिका – यादी, सूची
 • अभिनव – नवीन, नूतन, अपूर्व
 • अभिप्रेत – अर्थ, हेतू, उद्देश
 • अमृत – पीयुष, सुधा, संजीवनी
 • अपघात – दुर्घटना 
 • अपराध – गुन्हा, दोष 
 • अपमान – मानभंग  
 • अपाय – इजा 
 • अपेक्षाभंग – हिरमोड
 • अपंग – व्यंग, लुळा, विकलांग, पांगळा
 • अमाप – पुष्कळ, विपुल, भरपूर
 • अडथळा – मनाई, मज्जाव, आडकाठी
 • अगत्य – अस्था, कळकळ, आपुलकी, कळवळा, आदर
 • अमित – असंख्य, अगणित, अमर्याद, अपार
 • अभिवादन – नमस्कार, वंदन, प्रणाम
 • अभिनंदन – गौरव
 • अभिमान – गर्व
 • अभिनेता – नट
 • अभ्यास – सराव
 • अरण्य – वन, कानन, विपिन, जंगल
 • अवघड – कठीण, विकट, दुर्घट
 •  अवकाश – अवधी, समय, वेळ, काल
 • अवचित – एकदम
 • अवर्षण – दुष्काळ 
 • अविरत – सतत, अखंड 
 • अडचण – समस्या
 • अश्व – घोडा, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वारू, वाजी
 • अही – सर्प, साप, भुजंग, व्याल, तक्षक
 • अशुभ – वाईट, अमंगल
 • असामी – इसम, व्यक्ती, माणूस
 • अस्त – अंतर्धान, लोप, शेवट
 • अग्नी – आग 
 • अचल – शांत, स्थिर 
 • अचंबा – आश्चर्य, नवल 
 • अतिथी – पाहुणा 
 • अत्याचार – अन्याय 
 • अश्रू – आसू
 • अशक्त – रोडका, दुर्बल, क्षीण
 • अंबर – वस्त्र
 • अमृत – पीयूष  
 • अहंकार – गर्व  
 • अहंकार – गर्व, ताठा, घमेंड
 • अस्थिर – चंचल, क्षणिक
 • अनुकरण – नक्कल, माकडचेष्टा
 • अंधार – तम, काळोख, तिमिर
 • अकटी – आगटी

आ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ओबडधोबड – बेढव, बेडौल, खरबरीत, रांगडे
 • ओटा – नाला, प्रवाह
 • ओझे – भार, बोजा, वजन, जबाबदारी, काळजी
 • ओंड – लोंगर, टरफल, खोल
 • ओढाळ – अनिर्बध, उनाड, भटक्या
 • ओढी – सवय, माया, लळा, कल
 • ओढा – झरा, नाला  
 • ओळख – परिचय  
 • औरवळ – अवखळ, खोडकर
 • औस – अमवास्या, अवस
 • औक्ष – आयुष्य, जीवित
 • औक्षण – ओवाळणे
 • अंक – आकडा
 • अंत – शेवट, मरण, मृत्यू, अखेर
 • अंतरिक्ष – अवकाश
 • अंग – शरीर, तनू, काया
 • अंगण – आवार  
 • अंगार – निखारा  
 • अंगारा – विस्तव, निवास, इंगळ, भस्म
 • अंघोळ – स्नान
 • अंधार – काळोख, तम, तिमिर
 • अंधुक – पुसट, अस्पष्ट, मंद
 • आई – माता, माय, जननी, माऊली, जन्मदात्री
 • आकाश – गगन, नभ, अंबर, आभाळ, व्योम, अंतराळ
 • आधी – अगोदर, प्रथम
 • आकांत – आक्रंद, आक्रोश
 • आठवण – स्मरण, स्मृती
 • आठवडा – सप्ताह
 • आजार – रोग, पीडा, व्याधी
 • आजारी – पीडित, रोगी
 • आयुष्य – जीवन, हयात
 • आनंद – संतोष, मोद, हर्ष, तोष, प्रमोद
 • आरंभ – प्रारंभ, सुरूवात, आदि, आदी
 • आकर्षण – मोह, ओढ, पाश
 • आवाज – नाद, निनाद, रव
 • आवश्यकता – गरज, जरूरी 
 • आवड – होस
 • आग्रह – हट्ट, अट्टहास, हेका
 • आक्रमण – हल्ला, चढाई, स्वारी, मोहीम
 • आवाहन – विनंती, बोलवणे, आमंत्रण
 • आश्चर्य – नवल, विस्मय, अचंबा
 • आहार – खाणे, भोजन, अन्न

इ पासुन सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • इंद्र – सुरेंद्र, देवेंद्र, शक्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्त्राक्ष
 • इशारा – सूचना, स्वूण
 • इन्कार – नापसंती, नाकबूली, निषेध
 • इतराज – नाखूष, रुष्ट, नाराज, अप्रसन्न
 • इतमाम – सरंजाम, थाट, व्यवस्था, लवाजमा
 • इमानी – प्रामाणिक, नेक, एकनिष्ठ
 • इन्साफ – न्याय, निर्णय

उ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • उत्पन्न – मिळकत, प्राप्ती
 • उपासना – भक्ती, पूजा, आराधना, सेवा
 • उत्साह – आवेश
 • उसंत – फुरसत, विसावा, विश्रांती, आराम
 • उषा – उषःकाल, पहाट, अरुणोदय, प्रातःकाल, प्रभात, सकाळ
 • उणीव – कमतरता, दोष, न्यूनता
 • उपहास – चेष्टा, थट्टा, मस्करी
 • उभा – सरळ, वडा
 • उमेद – हिंमत, धैर्य, उत्साह
 • उद्दाम – उद्धट, उर्मट, असभ्य
 • उत्सुक – उत्कांठित, आसक्ती, आतुर, अधीर

ऋ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

ऋषी – मुनी, साधू, वली, बैरागी, संन्यासी, तापसी, संत, तपस्वी

ऋण – कर्ज, उपकार, रीण

ए पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • एकटा – एकाकी, एकला
 • एकमोडी – एककल्ली, एकमार्गी
 • एकवार – एकडा, एकवेळ
 • एकाएकी – एकदम, अपचित
 • एकाग्र – एकतान, एकचित्त, स्थिर
 • एहसान – उपकार, दया, कृपा
 • ऐक्य – एकी, मिलाफ, सूट, एकत्व, एकोपा
 • ऐदी – आळशी, मंद, सुस्त, जड
 • ऐट – नखरा, डौल, ताठा, मिजास, दिमाख, रुबाब
 • ऐषआराम – स्वस्थता, चैन, सुखोपभोग, सुख
 • ऐच्छिक – इच्छिलेले, इष्ट
 • ऐसपैस – विस्तीर्ण, प्रशस्त, अमर्याद

क पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • कथा – गोष्ट, हकीकत, हकीगत
 • कपाळ – ललाट, भाल, निढळ, निटिल
 • कबूल – मान्य, संमत, पसंत, अभिमत
 • कमळ – पंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी
 • कन्या – मुलगी, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, लेक
 • कल्याण – हित, कुशल, क्षेम
 • करार – वचन, ठराव, कबुली
 • करमणूक – मनोरंजन
 • कठोर – निर्दयी, निष्ठूर
 • कच – माघार, अडचण, संकट, अरिष्ट
 • कवच – आच्छादन, आवरण, टरफल
 • कविता – काव्य, पद्य
 • कष्ट – श्रम, मेहनत
 • कळस – शिखर, टोक, घुमट, कलश
 • कसूर – कुचराई, चूक, न्यूनता, दोष
 • कज्जा – खटला, भांडण, लढाई, तंटा, वैर
 • कणव – दया, माया, कृपा, कीव, करूणा
 • कपडा – वस्त्र, वसन, पट, अंबर
 • कपट – लबाडी, खोटेपणा, कावा, डाव, डावपेच
 • कबूल – संमत, मान्य, पसंत, मंजूर, अनुकूल
 • करडा – कठोर, कडक, निष्ठूर, निर्दय
 • करणी – कृती, कृत्य, क्रिया
 • कटी – कंबर
 • कठीण – अवघड, बिकट
 • कसरत – व्यायाम, सराव, सवय, मेहनत
 • कलागत – भांडण, वैर, कळ, लावालावी
 • कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव
 • काळजी – चिंता, विवंचना, फिकीर, पर्वा, तमा
 • कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
 • कनक – सोने
 • कंजूष – कृपण
 • काम – कार्य, कर्तव्य, कृत्य
 • कावळा – काक, एकास, वायस
 • कारस्थान – कट, स्वल, गुप्त, मसलत
 • कार्य – काम 
 • कारागृह – कैदखाना, तुरुंग
 • काठ – किनारा, तीर, तट
 • काळ – समय, वेळ, अवधी
 • कान – श्रवण
 • कावळा – काक
 • काष्ठ – लाकूड
 • किनारा – काठ, तीर
 • किरण – कर, अंशु, रश्मी
 • किरकोळ – अशला, रोडका, बारीक, हडकुळा
 • किल्ला – तट, गड, दुर्ग, कोट
 • किमया – जादू  
 • किंमत – मोल, भाव, मुल्य, दर
 • कीर्ती – लौकिक, प्रसिद्धी, ख्याती
 • कीड – खोटे, वाईट, कीटक, गंज
 • कील – मेख, खिळा, अडसर, पाचर
 • कीव – दया, कृपा, करूणा
 • कुतूहल – उत्सुकता
 • कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान
 • कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी, निंदा, उपहास
 • कुटुंब – परिवार
 • कुत्रा – श्वान
 • कुभांड – आळ, कट, कारस्थान, लबाडी
 • कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा, टवाळकी
 • कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान, चतुर
 • केश – केस, लव, रोम, बाल
 • कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू, सुंदर
 • कोंडा – भुगा, भूय, चुरा, तूस
 • कोंभ – अंकुर, मोड, खांब, कोंब
 • क्रम – अनुक्रम, रांग, ओळ, पद्धती
 • कृपण – चिकू, कंजूष, चिक्कू, कडू
 • कल्पना – युक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल
 • कथा – गोष्ट, हकीकत, हकीगत
 • कपाळ – ललाट, भाल, निढळ, निटिल
 • कबूल – मान्य, संमत, पसंत, अभिमत
 • कमळ – पंकज, अंबुज, कमल, नीरज, पदम, नलिनी
 • कन्या – मुलगी, पुत्री, सुता, तनया, तनुजा, आत्मजा, दुहिता, नंदिनी, लेक
 • कल्याण – हित, कुशल, क्षेम
 • करार – वचन, ठराव, कबुली
 • करमणूक – मनोरंजन
 • कठोर – निर्दयी, निष्ठूर
 • कच – माघार, अडचण, संकट, अरिष्ट
 • कवच – आच्छादन, आवरण, टरफल
 • कविता – काव्य, पद्य
 • कष्ट – श्रम, मेहनत
 • कळस – शिखर, टोक, घुमट, कलश
 • कसूर – कुचराई, चूक, न्यूनता, दोष
 • कज्जा – खटला, भांडण, लढाई, तंटा, वैर
 • कणव – दया, माया, कृपा, कीव, करूणा
 • कपडा – वस्त्र, वसन, पट, अंबर
 • कपट – लबाडी, खोटेपणा, कावा, डाव, डावपेच
 • कबूल – संमत, मान्य, पसंत, मंजूर, अनुकूल
 • करडा – कठोर, कडक, निष्ठूर, निर्दय
 • करणी – कृती, कृत्य, क्रिया
 • कटी – कंबर
 • कठीण – अवघड, बिकट
 • कसरत – व्यायाम, सराव, सवय, मेहनत
 • कलागत – भांडण, वैर, कळ, लावालावी
 • कर्मयोग – प्रारब्ध, योगायोग, देव
 • काळजी – चिंता, विवंचना, फिकीर, पर्वा, तमा
 • कान – कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
 • कनक – सोने
 • कंजूष – कृपण
 • काम – कार्य, कर्तव्य, कृत्य
 • कावळा – काक, एकास, वायस
 • कारस्थान – कट, स्वल, गुप्त, मसलत
 • कार्य – काम 
 • कारागृह – कैदखाना, तुरुंग
 • काठ – किनारा, तीर, तट
 • काळ – समय, वेळ, अवधी
 • कान – श्रवण
 • कावळा – काक
 • काष्ठ – लाकूड
 • किनारा – काठ, तीर
 • किरण – कर, अंशु, रश्मी
 • किरकोळ – अशला, रोडका, बारीक, हडकुळा
 • किल्ला – तट, गड, दुर्ग, कोट
 • किमया – जादू  
 • किंमत – मोल, भाव, मुल्य, दर
 • कीर्ती – लौकिक, प्रसिद्धी, ख्याती
 • कीड – खोटे, वाईट, कीटक, गंज
 • कील – मेख, खिळा, अडसर, पाचर
 • कीव – दया, कृपा, करूणा
 • कुतूहल – उत्सुकता
 • कुशल – हुशार, चतुर, बुद्धिमान
 • कुटाळ – कुचेष्टा, टवाळी, निंदा, उपहास
 • कुटुंब – परिवार
 • कुत्रा – श्वान
 • कुभांड – आळ, कट, कारस्थान, लबाडी
 • कुरापत – खोडी, कुचाळी, थट्टा, टवाळकी
 • कुशल – सुस्वरूप, सुशाल, बुद्धिमान, चतुर
 • केश – केस, लव, रोम, बाल
 • कोमल – नाजूक, मऊ, मृदू, सुंदर
 • कोंडा – भुगा, भूय, चुरा, तूस
 • कोंभ – अंकुर, मोड, खांब, कोंब
 • क्रम – अनुक्रम, रांग, ओळ, पद्धती
 • कृपण – चिकू, कंजूष, चिक्कू, कडू
 • कल्पना – युक्ती, तोड, उपाय, पेच, शक्कल

ख पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • खग – पक्षी, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
 • खरा – सच्चा, प्रामाणिक, सरळ, विश्वास
 • खबर – बातमी, वार्ता, संदेश, माहिती
 • खलाशी – नावाडी, नाखवा, खारवा, कोळी
 • खरमरीत – प्रखर, खणखणी, तीक्षण, सडेतोड
 • खट्याळ – खोडकर, द्वाड, उनाड, हुड, उपद्व्यापी
 • खटारा – बैलगाडी, धूड, छकडा
 • खटका – भांडण, वाद, झगडा, तंटा, कलह
 • खजीटर – शरमिंदा, लज्जित, शरमलेला, ओशाळा
 • खचित – निश्चित, खात्री, रखरोखर
 • खुषी – संतोष, तोष, समाधान, आनंद, प्रसन्नता
 • खुळा – मूर्ख, वेडा, अक्कलशून्य, बावळा
 • खुळचट – पुळचट, नेभळा, भित्रा
 • खूप – पुष्कळ, भरपूर, विपुल
 • खेद – वैषम्य, विषाद, दुःख
 • खेडे – ग्राम, गाव
 • खेडूत – गावकरी, ग्रामस्थ
 • खेड – ग्रंथ, अध्याय, व्यत्यय, अडथळा
 • खेत – खेद, खिन्नता, हुरहुर
 • खंदा – साहसी, धाडसी, सामर्थ्यवान
 • खंक – दीन, दरिद्री, द्रव्यहीन, निर्धन

ग पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 •  गणपती – गजानन, एकदंत, गणेश, गौरीनंदन, विघ्नहर्ता, गौरीसुत, विनायक, वक्रतुंड
 • गरज – जरूरी, आवश्यकता, निकड, अडचण
 • गरम – उष्ण, उबदार, तप्त
 • गरूड – खगेंद्र, विजराज, वैनतेय
 • गरीब – दीन, लाचार, पामर, दुबळा
 • गडप – अदृश्य, बेपत्ता, नष्ट
 • गबाळा – अजागळ, बावळट, मूर्ख, बावळा
 • गस्त – पहारा, रखवाली, रावण
 • गयावया – काकुळती, करूणा, विनवणी, याचना
 • गदारोळ – गोंधळ, ओरड, खटाटोप, दंगा, हुल्लड
 • गाय – धेनू, गो, गोमाता
 • गार – थंड, शीतल, शीत
 • गाथा – कविता, आर्या, काव्य
 • गिरी – पर्वत, डोंगर, अचल
 • गुच्छ – झुबका, घोस, तुरा
 • गुद्दा – बुक्का, ठोसा, रट्टा
 • गोत – गोत्र, वंश, पिढी, कूळ
 • गोळ – मधुर
 • गोषवारा – सारांश, संक्षेप, तात्पर्य
 • ग्रह – कल्पना, समजूत, भावना
 • गोपाळ – कन्हैया, कृष्ण, मोहन, मुरलीधर, गोविंद, गिरीधर

घ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • घत – मेघ, ढग, जलह, पयोधर
 • घर – गृह, सदन, निवास, भवन, गेह, आलय, निकेतन, धाम
 • घरटे – खोपा
 • घडी – दुमड, संच, बस्तान, रचना
 • घडामोड – खटाटोप, उलथापालथ, फेरफार, व्यवहार
 • घागर – घडा, मडके
 • घाव – प्रहार, वार, आघात, तडाखा
 • घाई – गडबड, त्वरा, तातडी, जलदी
 • घाट – आकार, घडण, रचना, ठेवण
 • घास – कवळ, ग्रास
 • घास – गवत, तृण, चारा, शब्प
 • घान – संहार, नाश, विध्वंस, वध
 • घेर – वर्तुळ, परिसर, परीध, लेढा
 • घोडा – अश्व, हय, तुरग, तुरंग, तुरंगम, वाजी, वारु

च पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • चपल – चलाख, वेगवान, तल्लख, हुशार
 • चंद्र – शशी, सोम, निशानाथ, चंद्रमा, हिमांशु, सुधाकर, निशापति, इंदू
 • चंचल – उतावळा, स्वैर, अधीर, उच्छृखल
 • चव – स्वाद, आस्वाद, रूची
 • चरण – पाय, पाऊल
 • चरितार्थ – उदरनिर्वाह
 • चप – गप्प, शांत, चूप, चीप, स्तब्ध
 • चकणा – तिरळा, काणा, तिरपा, तिरवा
 • चबुतरा – चौथरा, कट्टा, उंचवटा, ओटा
 • चटकन – झपाझप, झरझर, त्वरीत, चटदिशी, झटपट
 • चट्टा – व्रण, डाग, वण
 • चप्पल – वहाणा, जोडा, पायताण, पायतण, पादत्राण
 • चाक – चक्र
 • चाकर – नोकर, सेवक, गडी, दास, गुलाम
 • चाचणी – परीक्षा, तपासणी, पारख
 • चाणाक्ष – हुशार, चतुर, धूर्त, चलाख, चालाख
 • चांदी – रूपे
 • चांदणे – कौमुदी, ज्योत्सना, चंद्रिका
 • चिमुकले – लहान, छोटे, सान
 • चिळकांडी – पिचकारी, चिरकांडी, चिपनळी
 • चिलट – डास, मशक, मच्छर
 • चिवट – चिकट, वातड, चामट
 • चिळस – किळस, तिटकारा, वीट, तिरस्कार
 • चिल्लापिल्ली – मुलेबाळे, पोरे, कच्चीबच्ची, बालबच्ची
 • चुटपुट – काळजी, तळमळ, खुरस्तुर, चडफड, हुरहुर
 • चूर – गर्क, मग्न, गुंग, तल्लीन
 • चेहरा – चर्या, मुद्रा, तोंडावळा, रूप, मुख
 • चेपणे – दाबणे, पिळणे, आवळणे
 • चौकशी – विचारपूस
 • चौचाल – लहरी, भटक्या, भणंग, स्वच्छंदी
 • चंगळ – मुबलक, विपुल, विपुलता, पुष्कळ
 • चांगले – सुंदर, सभ्य, मनोहर
 • चिंता – काळजी, विवंचना, फिकीर

छ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • छंद – नाद, आवड, शोक
 •  छान – सुरेख, सुंदर, उत्तम
 • छेदणे – कापणे, तोडणे, चिरणे, छाटणे

ज पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • जन – लोक, माणसे
 • जय – विजय, यश, सफल, सिद्धी, यशस्वी
 • जड – मंद, आळशी, मूर्ख
 • जरठ – वृद्ध, म्हातारा, जीर्ण
 • जलद – शीघ्र, लवकर, ताबडतोब, त्वरेने
 • जवळ – तिकट, नजीक, समीप, संनिध, सानिध्य
 • जहर – विष, विख, गर
 • जरब – दरारा, दहरात, वचक, धाक
 • जमीन – भू, भूमी, धरणी, भुई, धरित्री, धरा, धरती
 • जल – नीर, पाणी, जीवन, अंबू, पय, सलील, तोय, उदक, वारी
 • जागा – स्थळ, स्थान, ठिकाण
 • जाहीर – प्रसिद्ध, प्रगट, सर्वश्रुत
 • जवाहीर – सोने, अलंकार, जडजवाहीर, रत्ने, आभरण
 • जाड – लठ्ठ, स्थूल, दांडगा, धष्टपुष्ट
 • जादू – इंद्रजाल, मंत्रतंत्र, मंत्रविद्या
 • जिद्द – हट्ट, आग्रह, दुराग्रह, हेका
 • जिणे – जीवन, आयुष्य, जीवीत, अस्तित्व
 • जिगर – जिवलग, जीवश्चकंठश्च, प्यारा, प्रिय
 • जुना – प्राचीन, जीर्ण, पुरातन
 • जुलूम – अन्याय, छळ, जबरदस्ती
 • जोखीम – हमी, जबाबदारी, धोका
 • जोतिष्य – भविष्य, जातक, कुंडली, भाकीत

झ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • झकपक – झगमग, चकाळी, चमक, झळक
 • झपाझप – झटपट, लवकर, जलद, झरझर
 • झगडा – भांडण, वाद, तंटा, कलह, संघर्ष,
 • झुंज झरणे – वाहणे, पाझरणे, झिरपणे
 • झडती – तपासणी, तपास, शोध
 • झरोका – गवाक्ष, जाळी, झरूका
 • झाड – वृक्ष, तरू, वनस्पती, द्रुम, झुडूप
 • झीट – मुच्र्छा, घेरी, भोवळ
 • झुंबड – गर्दी, जमाव, दाटी
 • झेंडा – निशाण, पताका, ध्वज
 • झोप – निद्रा, शयन, नीज
 • झोकणे – कलणे, वाकणे, झुकणे
 • झंझावात – तुफान, वावटळ, वादळ

ट पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • टवटवीत – सतेज, प्रफुल्लित, ताजा, तेजस्वी
 • टणक – कणखर, मजबूत, बळकट
 • टकळी – वटवट, बडबड, रडारड
 • टापू – प्रांत, प्रदेश, टप्पा
 • टाहो – आक्रोश, हंबरडा
 • टोलेगंज – भव्य, अजस्त्र, प्रचंड
 • टंगळमंगळ – टाळाटाळ, दिरंगाई, हयगय
 • टाकाऊ – निरुपयोगी, कुचकामी, गुणहीन, व्यर्थ

ठ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ठग – लुच्चा, फसवा, लुटारु, भामटा
 • ठळक – जाड, स्पष्ट, मोठा, भरीव
 • ठाम – निश्चित, दृढ, बिनचूक, खचित, निर्विवाद
 • ठाव – तळ, बुड, खोली
 • ठीक – बरोबर, उचित, योग्य, सम्पर्क
 • ठेका – आवाज, ताल, ताळ
 • ठेव – संचय, निधी, साठा
 • ठोसा – धपाटा, रपाटा, तडाखा

ड पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • डाकू – चोर, दरोडेखोर, लुटारू
 • डोळा – नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष, चक्षु
 • डोके – शीर, मस्तक, शीर्ष, कपाळ, माथा, मूर्धा
 • डौल – दिमाख, ऐट, रुबाब

ढ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • ढवळाढवळ – लुडबूड, उलाढाल, गोंधळ
 • ढग – मेघ, घन, जलन, अंबुद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद
 • ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ
 • ढोर – गुरे, जनावरे (गाय, बैल, म्हैस, रेडा, इ.)
 • ढोंग – सोंग, पाखंड, लबाडी
 • ढेकूण – मत्कुण, खटमल
 • ढवळाढवळ – लुडबूड, उलाढाल, गोंधळ
 • ढग – मेघ, घन, जलन, अंबुद, पयोधर, अब्द, अभ्र, नीरद
 • ढिला – सैल, मऊ, अघळपघळ
 • ढोर – गुरे, जनावरे (गाय, बैल, म्हैस, रेडा, इ.)
 • ढोंग – सोंग, पाखंड, लबाडी
 • ढेकूण – मत्कुण, खटमल

त पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • तलवार – खडग, समशेर
 • तसवीर – छबी, प्रतिमा, चित्र, तसवीर
 • तपास – चौकशी, शोध, तलास, विचारपूस
 • तफावत – फरक, अंतर
 • तलाव – तटाक, तडाग, कासार
 • तर्‍हा – रीत, पद्धती, मार्ग
 • तकवा – बळ, जोर, शक्ती, ताकद
 • तकलादी – बनावट, नकली, तकलुबी
 • तक्ता – नकाशा, कोष्टक
 • तख्त – सिंहासन, आसन, गादी, तक्त
 • तगडा – सशक्त, बळकट, धिप्पाड, धट्टाकट्टा
 • तज्ञ – माहितगार, जाणता, पंडित, कुशल
 • तड – शेवट, अखेर
 • तड – अडचण, तंगी
 • तडक – नेट, जोर, आवेग, वेग, गती
 • तडजोड – समेट, सलोखा
 • तडफ – उत्साह, चपलता, चलाखी
 • तडा – भेग, चीर, फट
 • तन – शरीर, देह, अंग, काया, तनू
 • तृप्त – संतुष्ट, समाधानी, सुखी
 • तृप्ती – समाधान, संतोष, प्रसन्नता, तोष
 • तृषा – तहान, तृष्णा, इच्छा
 • तप – ध्यान, मनन, आचरण
 • तरतूद – व्यवस्था, सिद्धता, योजना
 • तरबेज – निष्णात, कुशल, वाकबगार, पारंगत, निपूण
 • तंतु – धागा, दोरा, सूत, सूत्र
 • तारू – नौका, नाव, जहाज, गलबन
 • तारीफ – वाहवा, स्तुती, प्रशंसा, वाखाणणी
 • ताडा – मेळ, ताळा, जुळणी
 • तारांबळ – धांदल, घाई
 • ताकीद – समज, हुकूम, जरब, जबर, दरारा
 • तारूण्य – यौवन, जवानी, तरूणपणा
 • तालेवार – श्रीमंत, धनिक
 • तिरसट – त्रासिक, चिडखोर, तुसडा, चिडका
 • तिरपीट – त्रेधा, धांदल, तारांबळ, घाई
 • तीव्र – प्रखर, कडक, उग्र, भयंकर
 • तोटा – नुकसान, हानी
 • तोंड – मुरव, वदन, आनन, तुंड
 • तोरा – दिमाख, डौल, ऐट, नवरा

थ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • थट्टा – चेष्टा, मस्करी, विनोद
 • थंड – शीत, शीतल, गार
 • थंडी – गारठा, गारवा
 • थवा – समदाय, जमाव, गर्दी, चमू
 • थक्क – आश्चर्य, नवल, विस्मय, अचंबा
 • थकणे – दमणे, भागणे, श्रमणे, शिणणे
 • थांग – ठाव, पत्ता, माग, तळ
 • थाट – डामडौल, शोभा, थाटमाट
 • थाळा – ताट, पात्र, परात
 • थिटा – आखूड, अपुरा, अरूंद
 • थीर – शांत, स्तब्ध, सौम्य, निवांत
 • थेट – सरळ, नीट, बरोबर, योग्य
 • थोर – मोठा, श्रेष्ठ, पूज्य
 • थोडा – अल्प, किंचित, थोडका

द पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • दगड – धोंडा, शिळा, पाषाण, खडक, फत्तर, शिला
 • दंड – काठी, सोटा, छडी, दंडा
 • दृष्टी – नजर, नदर, दृष्ट
 • दागिना – आभूषण, अलंकार, आभरण
 • दार – दरवाजा, कवाड, ताटी, द्वार
 • दांत – दंत, रदन, विज (दोनदा जन्मलेला)
 • दाट – घन, घट्ट, निबिड, गर्द
 • दिवस – दिन, वार, वासर, अह
 • दिवा – दीप, दीपक
 • दुनिया – जग, पृथ्वी, इहलोक
 • दुर्ग – किल्ला, कोट, गढी
 • दूध – दुग्ध, पर, क्षीर
 • दुबळा – दुर्बल, सामर्थ्यहीन, अशक्त
 • दुर्दैव – दुर्भाग्य
 • दुर्दैवी – अभागी, दैवहीत, भाग्यहीत, दुर्भाग्यशाली
 • दुःखी – कष्टी, खिन्न, त्रस्त
 • देऊळ – मंदिर, देवालय, देवघर, राऊळ
 • देव – सुर, अमर, ईश्वर, भगवान, ईश, परमेश्वर, प्रभू, निर्जर
 • देखणी – सुंदर, रूपवती, सुरूप
 • देह – शरीर, तनू, तन, काया, वपु
 • दैन्य – हलाखी, गरिबी, हीनपणा
 • दैव – नशीब, भाग्य, प्रारब्ध, ललाट, तकदीर

ध पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • धनी – मालक, स्वामी, पती, हेतू
 • धन – संपत्ती, दौलत, द्रव्य, संपदा, पैसा, वित्त
 • धनिक – श्रीमंत, सावकार, धनवान, धनाड्य
 • धनुष्य – चाप, कोदंड, तिरकमठा, कमठा, धनू, कार्मुक
 • धंदा – व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, उदीम
 • धिटाई – धैर्य, हिम्मत, धीटपणा, धाडस
 • धूळ – धुरळा, माती, रजःकण

न पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • नदी – सरिता, तटिनी, जलवाहिनी, तरंगिणी
 • नफा – फायदा
 • नव – नवीन, नूतन, नवे
 • नवरा – पती, कांत, भर्तार, धनी, वल्लम, नाथ
 • नमस्कार – वंदन, नमन, प्रणिपान, अभिवादन
 • नवीन – नूतन, नव
 • नृप – राजा, भूप, भूपती, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, लोकपाल, प्रजापती
 • नृत्य – नाच, नर्तन
 • नाचार – गरीब, कंगाल, दरिद्री, लाचार
 • नाजूक – कोमल, मुलायम, नरम
 • नायक – नेता, पुढारी, अग्रणी, म्होरक्या
 • नारळ – श्रीफळ, नारिकेल
 • नापास – अनुत्तीर्ण, अयशस्वी, अमान्य
 • निर्धार – निश्चय, सातरी, विश्वास
 • नाते – रक्तसंबंध, आप्तपणा, नातलग
 • निकड – लकडा, तगादा, हव्यास
 • निखालस – स्पष्ट, साफ, निश्चित
 • नित्य – नेहमी, सतत, सदा, सदोदित
 • निधन – मृत्यू, अंत, मरण
 • निपुण – निष्णात, कुशल, प्रवीण
 • निबिड – दाट, गडद, घनदाट
 • निलाजरा – निर्लज्ज, बेशरम
 • निश्चय – निर्धार, निग्रह, दृढता
 • निमंत्रण – आमंत्रण, आवतण, बोलावणे
 • नुकसान – हानी, तोटा, खोट
 • नौबत – नगारा, डंका, प्रसिद्धी, कीर्ती

प पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • पत्नी – भार्या, बायको, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया, कलम
 • पक्षी – विहग, खग, विज, विहंगम, पाखरू
 • पगडा – वर्चस्व, सत्ता, अधिकार
 • पणती – दिवली, दिवलाणी
 • पगार – वेतन, तनवा, मेहनताना
 • पथारी – अंथरूण, बिछाना, शेज, शय्या
 • पदवी – बिरूद, किताब, कीर्ती
 • पद्धत – चाल, रीत, आचार, रिवाज, प्रघात
 • परका – अपरिचित, अनोळखी
 • परंतु – पण, किंतु, शिवाय, लेकीन, लेकिन
 • परमार्थ – ब्रह्म, मोक्ष, ब्रह्मज्ञान
 • पर्वत – गिरी, अचल, शैल, नग, अद्री
 • परवानगी – संमती, मान्यता
 • पद – पाय, पाऊल, चरण, पाद
 • पद – श्लोक, काव्य
 • पराणी – आर, टोचणी
 • पंथ – मार्ग, रस्ता, वाट, पथ
 • पंक्ती – ओळ, रांग, पंगत
 • पंडीत – विद्वान, शास्त्रज्ञ, तज्ञ
 • पृथ्वी – भू, धरती, भवनी, वसुंधरा, क्षिती, भूमी, मही
 • पराक्रम – शौर्य, विक्रम, प्रताप, बहादुरी
 • परिश्रम – कष्ट, महेनत, श्रम
 • प्रकाश – उजेड प्रताप – शौर्य, पराक्रम, विक्रम, बहादुरी
 • प्रबंध – व्यवस्था, तजवीज, उपाययोजना
 • प्रवीण – निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निष्णात, चतुर
 • प्रवासी – वाटसरू, पांथ, पांथस्थ
 • प्रचीती – अनुभव, पडताळा, प्रत्यय, यात्री
 • प्रबळ – बलवान, बलशाली, सामर्थ्यवान, शक्तीशाली, समर्थ
 • प्रचंड – विशाल, अजस्त्र, अवाढव्य, विस्तृत, महान
 • प्रसिद्ध – प्रख्यात, विख्यात, नामांकित, ख्यातनाम
 • प्रशंसा – स्तुती, वाखाणणी, शाबासकी, वाहवा
 • पान – पर्ण, पत्र, पल्लव
 • पाय – पद, चरण, पाद
 • पावन – पवित्र, निर्मळ, शुद्ध,
 • पाऊस – वर्षाव, पर्जन्य, वृष्टी
 • परितोषिक – बक्षीस, इनाम
 • पात्र – लायक, योग्य, भांडे, ताट
 • प्राण – जीव, आत्मा, श्वास
 • प्रारब्ध – देव, नशीब
 • प्रासाद – वाडा, महाल, राजवाडा, राजमंदिर, देऊळ
 • पुरूष – नर, मनुष्य, मर्द
 • पुष्प – फूल, कुसूम, सुमन, सुम
 • प्रेम – प्रीती, लोभ, अनुराग, ममता
 • पोपट – राघु, शुक, कीर, रावा

फ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • फट – भेग, चीर, तडा
 • फत्ते – जय, सरशी, यश, यशस्वी
 • फरक – अंतर, भेद, तफावत, भिन्नता
 • फजीत – लज्जित, विरमलेले, ओशाळलेले
 • फर्मान – हुकूम, आज्ञापत्र, राजपत्र, सनद
 • फडतूस – टाकाऊ, गचाळ, क्षुद्र
 • फायदा – नफा, लाभ, किफायत
 • फणकार – सपाटा, आघात, प्रहार, तडाखा
 • फिदा – रवूष, प्रसन्न, संतुष्ट
 • फुलोरा – बहर, मोहोर
 • फुकट – निरर्थक, व्यर्थ, फुका, मोफत
 • फुशारकी – बढाई, शेरसी, आत्मस्तुती
 • फूल – पुष्प, सुमन, कुसुम
 • फैसला – निकाल, निर्णय, निवाडा
 • फोल – निरर्थक, व्यर्थ, रिकामे, पोकळ, निष्फळ
 • फोड – गळू, उठाणू, बेड

ब पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • बळ – शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद, क्षमता
 • बहाणा – सोंग, ढोंग, मिष
 • बरोबर – सम, सारखा, समान, योग्य
 • बरदास्त – आदरसत्कार, पाहुणचार, निगा
 • बजरंग – हनुमान, पवनपुत्र, मारुती
 • बखर – बातमी, हकीकत, इतिहास, चरित्र
 • बटीक – मोलकरीण, दासी, कुणबीण
 • बडगा – सोहा, सोडगा, दंडुका
 • बहादूर – वीर, शूर, धाडसी, धीट
 • बरकत – भाग्य, सुदैव, लाभ
 • बरखास्त – समाप्त, विसर्जित, संपणे
 • बाप – पिता, जनक, जन्मदाता, वडील, तात
 • बाग – बगीचा, उद्यान, उपवन, वाटिका
 • बातमी – वार्ता, संदेश, वृत्तांत, मजकूर, हकीकत, वृत्त
 • बालक – बाल, अर्भक, मूल
 • बारीक – बारका, सूक्ष्म, लहान
 • बाण – तीर, शर, सायक
 • ब्राह्मण – विप्र, विज
 • बुटका – गिड्डा, आरवूड, डेंगू, ठेंगणा, रसुजा
 • ब्रह्मदेव – ब्रह्म, चतुरानन, कमलासन, प्रजापती, विरंची, विधी
 • बिगर – वाचून, खेरीज, शिवाय
 • बेडूक – मंडूक, बेडकी, बॅबॉ
 • बिकट – कठीण, अवघड, त्रासदायक
 • बंड – अराजक, गोंधळ, दंगा, गडबड
 • बंदी – मज्जाव, मनाई, प्रतिबंध, आडकाठी
 • बंधू – भ्राता, भाऊ, भाई, भय्या, सहोदर
 • बंदोबस्त – व्यवस्था, तजवीज, प्रबंध
 • ब्रह्म – सत्तत्व, जगत्कारण, परब्रह्म

भ पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • भरभराट – उत्कर्ष, प्रगती, चलती, विकास
 • भस्म – राव, रक्षा, विभूती
 • भक्कम – मजबूत, बळकट, टिकाऊ
 • भराभर – पटापट, झरझर, जलद, शीघ्र
 • भाऊ – बंधू, भ्राता
 • भांडण – तंटा, झगडा, कलह, कज्जा, संघर्ष
 • भीती – घबराट, धास्ती, भय
 • भुंगा – भ्रमर, मूंग, अली, मधुप, मिलिंद, मधुकर, बंभर
 • भेद – फरक, अंतर, विभागणे, विभक्त

म पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • मजा – मौज, गंमत, करमणूक
 • मदत – साह्य, सहाय्य
 • मन – मानस, चित्त, अंतर, अंतःकरण
 • महती – महत्तव, थोरपणा, मोठेपणा
 • महा – महान, मोठा
 • महिना – मास
 • मगर – सुसर, नक्र
 • मच्छ – मासा, मत्स्य, मीन
 • मंगल – शुभ, पवित्र
 • मंजूर – कबूल, संमत, मान्य, पसंत
 • माकड – वानर, मर्कट, कपि, शाखामृग
 • माणूस – मनुष्य, मनुज, मानव, नर
 • मान्य – मंजूर, कबुल, संमत
 • माया – दया, कृपा, मायाळू, करूणा
 • मित्र – दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही, सखा
 • मुलगा – पुत्र, सुत, तनय, तनुज, आत्मज, नंदन
 • मुलगी – कला, सुता, तनया, नंदिनी, दुहिता, तनुजा
 • मेळ – संयोग, संगम, मीलन, मिलाफ
 • मोर – मयुर
 • मोसम – हंगाम, ऋतु, समय
 • मेंदू – मगज, बुद्धी, अक्कल

य पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • यश – जय, विजय, सुदैव
 • यत्न – प्रयत्न, खटपट, उद्योग, परिश्रम
 • यज्ञ – याग, मख, होम, धर्मकृत्य
 • यान – जात, वर्ण, भेद, वर्ग
 • यहसान – कृपा, उपकार
 • याद – स्मरण, आठवण, स्मरणार्थ
 • यातना – कष्ट, हाल, अपेष्टा
 • युद्ध – लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण
 • योध – वीर, लढवय्या, योद्धा
 • योग्य – लायक, रास्त, अनुरूप, उचित

र पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • रस्ता – मार्ग, वाट, पथ
 • रक्षण – बचाव, संरक्षण
 • रजक – धोबी, परीट
 • रजा – परवानगी, अनुमती, सम्मती
 • राग – क्रोध, त्वेष, कोप, संताप, रोष, क्षोभ
 • रात्र – रजनी, यामिनी, निशा, तमिस्रा, रात
 • रागीट – संतापी, कोपिष्ट, क्रोधी, तमासी
 • राक्षस – असुर, दैत्य, दानव
 • रम्य – सुंदर, सुरेख, रमणीय, मनोहर
 • रीण – कर्ज, ऋण
 • रौनक – सौंदर्य, शोभा

ल पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • लता – वेल, वल्लरी, लतिका, वेली
 • लघू – हलका, लहान, हस्व, क्षुल्लक, क्षुद्र
 • लज्जत – रूची, स्वाद, गोडी, खुमारी
 • लाचार – अगतिक, दीन, निरूपाय
 • लवण – मीठ, क्षार, रवार, खारट
 • लक्ष्मी – संपत्ती, वैभव, उत्कर्ष, श्री, रमा, इंदिरा, कमला, पदमा

व पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • वखार – कोठार, गोदाम
 • वकील – प्रतिनिधी, मुखत्यार
 • वय – उमर, वर्ष, साल
 • वर्दी – निरोप, बातमी, (लष्करी), पोषाख
 • वस्त्र – वसन, अंबर, पट, कपडा, कापड
 • वाघ – व्याघ्र, शार्दुल
 • वारा – वायू, वात, अनिल, मरूत, पवन, समीर, समीरण
 • वास – गंध, सुगंध, परिमल, परिमळ, सुवास
 • वास – सुगावा, खूण
 • वास्तव – खरे, प्रत्यक्ष, यथार्थ, सत्य
 • वाळू – रेती, रज, कंकर
 • वास्तपुस्त – चौकशी, विचारणा, विचारपूस
 • विघ्न – संकट, अडचण, प्रतिबंध, आपत्ती
 • विपुल – पुष्कळ, सूप, भरपूर
 • विशाल – मोठे, प्रचंड, विस्तृत
 • विकल्प – भेद, संशय, भ्रम
 • विष्णू – श्रीपती, केशव, अच्युत, नारायण, रमापती, रमेश, माधव, पद्मनाभ, पीतांबर
 • विहार – खेळणे, क्रीडा, सहल
 • विषाद – खेद, दुःख, निरूत्साह, निराशा
 • विजोड – विसंगत, विशोभित, बेडौल
 • विडंबन – उपहास, फजिती, टवाळी
 • विध्वंस – नाश, मोडतोड, संहार, नष्ट
 • विश्वास – भरवसा, खात्री, इमान
 • विनंती – प्रार्थना, विनवणी, आर्जव
 • विस्तीर्ण – विशाल, विस्तृत, अफाट
 • वीज – विद्युत, विद्युल्लता, चपला, चंचला, तडित, बिजली, सौदामिनी
 • वेडा – खुळा, मूर्ख
 • वेष – पोषाख, पेहराव, कपडे
 • वेदना – यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ, क्लेश, पीडा
 • वैभव – ऐश्वर्य, श्रीमंती, थाटमाट
 • व्याधी – रोग, आजार, संकट, आपत्ती, पीडा
 • वृद्धत्व – म्हातारपण, वार्धक्य
 • व्यवस्था – तयारी, योजना, प्रबंध, तजवीज

श पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • शक – शंका, संशय, संदेह
 • शस्त्र – हत्यार, आयुध
 • शंकर – महेश, महादेव, शिव, सांब, उमाकांत
 • शत्रू – अरि, रिपू, दुश्मन, वैरी
 • शहर – पूर, पुरी, नगर
 • शासन – सरकार, राज्यकारभार, राज्यसंस्था
 • शरम – लाज, लज्जा
 • शर्यत – स्पर्धा, चढाओढ
 • शागीर्द – शिष्य, विद्यार्थी, चेला, अनुयायी
 • शिकस्त – प्रयत्न, कमाल, पराकाष्टी
 • शिकस्त – पराजीत, पराभूत
 • शिक्षा – शासन, दंड, मार, सजा
 • शेसी – प्रौढी, बढाई, फुशारकी, ऐट
 • शेतकरी – कृष, कृषीक, कृषीवल, किसान
 • शेष – अनंत, वासुकी
 • श्लोक – पद्य, कविता

श्र पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • श्रद्धा – निष्ठा, आदर, विश्वास
 • श्रेष्ठ – उत्तम, उत्कृष्ट
 • श्रांत – दमलेला, थकलेला, कंटाळलेला, कष्टी

स पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • सकल – समस्त, सर्व, अखिल
 • संगत – साथ, सोबत, सहवास
 • संग्राम – युद्ध, समर, संगर, लढाई
 • संशय – शंका, संदेह, वहमा, वहीम
 • संमती – अनुमती, मान्यता, सहमत, होकार, रूकार
 • संपर्क – संबंध, सहवास, संसर्ग
 • सतत – नेहमी, सदा, सर्वदा, निरंतर, अविश्रांत
 • संग्रह – साठा, निधी, संचय
 • संपत्ती – धन, वित्त, संपदा, दौलत
 • समस्त – सकल, सर्व, संपूर्ण, सगळे
 • सत्कार – मान सन्मान, मानमरातब, आदरसत्कार
 • सशक्त – बलवान, नलिष्ठ
 • सरदार – उमराव, मानकरी, खवास
 • समीप – जवळ, निकट, नजीक
 • समुद्र – सागर, दर्या, सिंधू, रत्नाकर, अंबुधी, जलधी, नीरराशी, पयोधी, अर्णव, उदधी
 • संहार – नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश
 • सहयाद्री – सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यगिरी, सह्य
 • सफर – प्रवास, यात्रा
 • सराई – हंगाम, सुगी
 • सकल – समस्त, सर्व, अविल, निखिल
 • सावध – जागरूक, दक्ष, सावधान
 • साच – खरा, खरोखर, खराखुरा
 • साहस – धाडस, धारिष्ट
 • सामील- समाविष्ट, अंतर्भूत, प्रविष्ट
 • स्नान – आंधोळ, न्हाण, नहाण
 • स्वागत – आदरसत्कार, आदरातिथ्य
 • सिंह – मृगेश, वनराज, केसरी, मृगेंद्र, मृगराज, पंचानन
 • सीता – जानकी, वैदेही
 • सीमा – हद्द, मर्यादा
 • स्त्री – अबला, महिला, वनिता, ललना, नारी, भार्या
 • सुगंध – सुवास, परिमल
 • सुवासिनी – सौभाग्यवती, सवाष्ण, सुहाशीण
 • सुरेख – सुंदर, रम्य, मनोहर, रमणीय, ललित
 • सूर्य – रवि, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, सविता, अर्क, दिनमणी
 • सेनापती – सेनानी, सेनानायक
 • सेवा – चाकरी, नोकरी
 • स्नेह – मैत्री, मित्रत्व, प्रेम
 • स्वेत – पूल, सेतू, सांकव
 • सैनिक – शिपाई, जवान
 • सैन्य – फौज, लष्कर, सेना, कटक, चमू
 • सोने – सुवर्ण, कनक, कांचन, हेम, हिरण्य
 • सोमट – कोमट, कोंबट
 • सोबत – संगत, मैत्री
 • सोबती – सवंगडी, मित्र, स्नेही
 • सौख्य – सुरव, समाधान
 • साकर्य – सुलभता, सुकरपणा, सुकरता
 • सौदा – व्यापार, व्यवहार, देवघेव

ह पासून सुरु होणारे मराठी समानार्थी शब्द

 • हक – अधिकार, मालकी, वारसा
 • हत्ती – गज, कुंजर, हस्ती, सारंग, वारण, नाग
 • हरिण – मृग, सारंग, कुरंग, काळवीट
 • हत्या – वध, खून, हिंसा
 • हयगय – हेळसांड, दुर्लक्ष, ढिलाई, दिरंगाई
 • हरळी – आरोळी, हाक, हाळी
 • हळ्यास – हाव, तीव्र इच्छा
 • हर्ष – आनंद, मोद, आमोद, उल्हास
 • हृदय – अंतर, अंतःकरण, मन
 • हात – कर, हस्त, पाणि, भुज, बाहू
 • हिकमत – युक्ती, चातुर्य, मसलत, कावा
 • हुरुप – उत्साह, हुशारी, जोम
 • हुरहुर – रूखरूख, चिंता, काळजी, चुटपुट
 • हेळसांड – सुस्ती, दिरंगाई, अळंटलं
 • हैबन – दहशत, दरारा, धास्ती
 • होडी – नाव, नौका, तर, तरी

10000 + Samanarthi Shabd In Marathi (List Of Samanarthi Shabd in Marathi) | समानार्थी शब्दांची यादी

अनल = अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही
अभिनय = हावभाव, अंगविक्षेप
अभिनेता = नट
अभियान = मोहीम
अमित = असंख्य, अगणित, अपार
अमृत = सुधा, पीयूष, अपार
अरण्य = रान, कानन, वन, विपीन
अर्जुन = पार्थ, धनंजय, फाल्गुन
अश्व = घोडा, हय, तुरग, वारू, वाजी
अही = सर्प, साप, भुजंग, व्याल
आई = माता, जननी, माय, जन्मदा
घर = सदन, भवन, गृह, गेह, आलंय
घास = कवळ, ग्रास,
चंद्र = इंदु, शशी, विधू, सोम, हिमांशू
गर्व = अहंकार, ताण
गणपती = गजानन, लंबोदर
Samanarthi shabd in marathi

Read More :- virudharthi shabd in marathi

Read More :- विरुद्धार्थी शब्द मराठी

Read More :- विरुद्धार्थी शब्द मराठी 1000 pdf

Nadi समानार्थी शब्द in marathi

गौरव = अभिनंदन, सन्मान
चांदणे = चंद्रिका, कौमुदी, ज्योत्स्ना
जमीन = भु, भूमी, भुई, धरा
जरब = दरारा, दहशत, वचक, धाक
झाड = वृक्ष, तरु, पादक, दृम, रुख
डोके = शीर, मस्तक, मुर्धा, शीर्ष
डोळा = नयन, लोचन, नेत्र, अक्ष
डौल = दिमाख, ऐट, रुबाब
ढग = जलद, अंबुद, पयोधर, पयोद
ढेकूण = मुतकून, खटमल
तलवार = खडग, समशेर
तलाव = तटाक, तडाग, कासार
तोंड = वदन, आणण, मुख, तुंड
दिवस = वार, वासर, दिन, अह
देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय
देव = सूर, ईश्वर, अमर, ईश
देह = शरीर, तनु, तन, काया
नवरा = पती, वल्लभ
Nadi samanarthi shabd in marathi
Samanarthi Shabd In Marathi ( समानार्थी शब्द )

Read More :-       jod shabd in marathi

Read More :-       जोडशब्द मराठी 1000

Read More :-        jodakshar in marathi

chandra samanarthi shabd in marathi

आकाश = गगन, अंबर, व्योम, नभ, तारांगण, अंतरिक्ष, ख, अंतराळ, आभाळ
आठवण = स्मरण, स्मृती
आनंद = मोद, तोष, प्रमोद, हर्ष, संतोष
आवाहन = विनंती
आश्चर्य = नवल, विस्मय, अचंबा
आहार = भोजन, खाद्य
इंद्र = देवेंद्र, नाकेश, शक्र, सुरेंद्र, पुरंदर, वज्रपाणी, वासव, सहस्रक्ष
उदरनिर्वाह = चरितार्थ
ऋषी = मुनी, साधू
कपाळ = निढळ, भाल, ललाट, निटील
कमळ = अंबुज, पंकज, नीरज, राजीव, नलिनी, अब्ज, सरोज
कावळा = वायस, एकाक्ष, काक
काळजी = चिंता, फिकीर, विवंचना
काळोख = अंधार, तिमिर, तम
किरण = कर, अंशु, रश्मी
गणपती = गजानन, वक्रतुंड, लंबोदर, गजमुख, विघनहर्ता, विनायक, विकट, हेरंब, गणेश, विग्नेश, गौरीनंदन, गौरीसुत, गौरीनंदन, गौरीसुत, व्यंकटेश
गरज = जरुरी, आवश्यकता, निकड
गर्व = अहंकार, ताठा
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Read More :-      credit meaning in marathi

Read More :-      credited meaning in marathi

Read More :-       credit marathi meaning

mitra samanarthi shabd in marathi

गौरव = अभिनंदन, सन्मान
दूध = दुग्ध, पय, क्षीर
देऊळ = मंदिर, राऊळ, देवालय
देव = सूर, ईश्वर, अमर, निर्जर, परमेश्वर, ईश
देह = शरीर, तनु, तन, काया, वपु
दैत्य = राक्षस, दानव, असुर
धन = संपत्ती, द्रव्य, संपदा, दौलत
धनुष्य = चाप, कोदंड, कमठा, धनु, कारमुक
नदी = सरिता, टटीनी, तरंगिनी
नमस्कार = वंदन, नमन, प्रणिपात, अभिवादन
नवरा = पती, वल्लभ, भ्रतार, धव, कांत
नोकर = चाकर, सेवक, दास
पत्नी = भार्या, बायको, कलत्र, अर्धांगी, कांता, दारा, जाया
पराक्रम = शौर्य, प्रताप, विक्रम, बहादूरी
पर्वत = अचल, नग, अद्री, शैल, गिरी
पक्षी = खग, विहग, विहंग, अंडज, द्विज, पाखरू
पाणी = जल, अंबु, पय, निर, तोय, उदक, जीवन, सलील, वारी
पान = पल्लव, पर्ण, पत्र
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Read More :-      jahirat lekhan in marathi

Read More :-      जाहिरात लेखन मराठी

Read More :-      मराठी जाहिरात लेखन

surya samanarthi shabd in marathi

पाय = पद, पाद, चरण
पुढारी = नेता, नायक, अग्रणी
पुरुष = नर, मर्द
पृथ्वी = धरती, धरणी, वसुंधरा, धरित्री, भु, भूमी, धरा, मही, क्षमा, रसा
पोपट = शुक्र, राघू, रावा
प्रघात = चाल, पद्धत, रीत, रिवाज
प्रवीण = निपुण, कुशल, हुशार, पटू, तरबेज, निषणात
प्रसिद्ध = प्रख्यात, नामांकित, ख्यातनाम, विख्यात
प्रासाद = वाडा, मंदीर
प्रेम = प्रीती, लोभ, अनुराग
फुल = पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम
बळ = शक्ती, जोर, सामर्थ्य, ताकद
बाग = बगीचा, उद्यान, उपवन
बाण = शर, तिर, सायक
बाप = पिता, वडील, तात, जनक, जन्मदाता
बिकट = कठीण, अवघड
ब्रम्हदेव = ब्रम्हा, चतुरानन, कमलसन, विरंची, विधी, प्रजापति
ब्राम्हण = द्विज, विप्र
बेडूक = मंडुक, दरदुर
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Read More :-    occupation meaning in marathi

Read More :-     occupation meaning marathi

Read More :-     father occupation meaning in marathi

pakshi samanarthi shabd in marathi

भरभराट = उत्कर्ष, प्रगती, समृद्धी
भाऊ = भ्राता, बंधू, सहोदर
भांडण = तंटा, कलह, झगडा, कज्जा
भुंगा = भ्रमर, अली, मधूप, मिलिंद, मधुकर, भृंग
महा = महान, मोठा
माणूस = मनुष्य, मनुज, मानव
मासा = मिन, मत्स्य
मित्र = स्नेही, सखा, दोस्त, सोबती, सवंगडी
मुनी = ऋषी, साधू
मुलगा = सूत, तनय, आत्मज, तनुज, पुत्र, नंदन
मुलगी = सुता, तनया, तनुजा, कन्या, आत्मजा, दुहीता, नंदिनी
यज्ञ = मख, याग, होम
युद्ध = लढाई, संगर, झुंज, संग्राम, समर, रण
रस्ता = मार्ग, पथ, वाट, पंथ
राग = संताप, क्रोध, त्वेष, रोष, कोप
राजा = भूपती, भूप, नृप, नरेश, नरेंद्र, भूपाल, नृपती, राय, लोकपाल, भूमिपाल, पृथ्वी, पती, प्रजापति, भुपेंद्र
रात्र = रजनी, यामिनी, निशा
लघुता = लहान, कमीपणा
लक्ष्मी = श्री, रमा, कमला, इंदिरा, पद्मा, वैष्णवी
वल्लरी = वेल, लता
वस्त्र = वसना, अंबर, पट
वाघ = व्याघ्र, शार्दूल
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )
samanarthi shabd ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Read More :-   samanarthi shabd marathi

Read More :-    समानार्थी शब्द मराठी

Read More :-    samanarthi shabd in marathi

aakash samanarthi shabd in marathi

वानर = मर्कट, कपी, शाखामृग
वानगी = उदाहरन, दाखला
वारा = भवन, अनिल, मारुत, समीर, वायू, वात, समीकरण
विहार = क्रीडा, सहल, भ्रमण
विष्णू = श्रीपती, रमापती, रमेश, चक्रापानी, अच्युत, केशव, नारायण, माधव, गोविंदा, मधुसूदन, त्रिविक्रम, पुरोषोत्तम, वासुदेव, ऋषिकेश, पदमनाभ, पितांबर, शेषशायी
वीज = चपला, तडीत, बिजली, विद्युत, सौदामिनी, विद्युलता
वेदना = यातना, कळ, दुःख, व्यथा, शूळ
शंकर = महेश, त्र्यंबक, रुद्र, भालचंद्र, चंद्रशेखर, पार्वतीश, महादेव, सदाशिव, कैलासनाथ, महेश्वर, नीलकंठ, शिव, सांब, दिगंबर, त्रिनेत्र
शक्ती = ताकद, जोम, जोर, सामर्थ्य
शेष = अनंत, वासुकी
शेतकरी = कृषक, कृषिवल
सकल = समस्त, सर्व, अखिल, निखिल, सगळा
समुद्र = सागर, उद्दी, सिंधू, अर्णव, अंबुध्दी, पयोधी, जलधी, वारीराशी, रत्नाकर
साप = सर्प, उरग
संघर्ष = कलह, झगडा, टक्कर, भांडण
संसर्ग = संपर्क , संबंध, सहवास
संहार = नाश, विध्वंस, विनाश, सर्वनाश
सह्याद्री = सह्यपर्वत, सह्याचल, सह्यागिरी
सिंह = केसरी, पंचानन, मृगेंद्र, मृगराज, वनराज
सीमा = मर्यादा, हद्द
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )
 • समानार्थी शब्द

ghar samanarthi shabd in marathi

स्त्री = अबला, महिला, ललना, वनीता, नारी, अंगना, कामिनी
सुंदर = सुरेख, रम्य, रमणीय, ललित, मनोहर, अभिराम
सुरुवात = आदी, आरंभ, प्रारंभ
सूर्य = रवी, भास्कर, मित्र, आदित्य, सविता, अर्क, भानू, चंडांशु, दिनकर, दिनमनी, प्रभाकर, दिवाकर, सहस्त्रकर, सहस्त्ररश्मी, मार्तंड, वासरमनी
सेनापती = सेनानी, सेनानायक
सोने = सुवर्ण, कनक, कांचन, हिरण्य, हेम
हत्ती = गज, कुंजर, वारण, नाग
हरीण = मृग, कुरंग, सारंग
हात = हस्त, कर, पाणी, भुज, बाहू
ह्दय = अंतःकरण, अंतर
होडी = नाव, नौका, तर
क्षेम = कल्याण, हित, कुशल
ज्ञाता = सुज्ञ, शहाणा, जाणणारा, तज्ज्ञ, ज्ञानी
अपराध = गुन्हा
अग्नी = आग, अनल, पावक, विस्तव
अत्याचार = अन्याय, जुलूम
अचल = स्थिर, शांत, पर्वत
अपाय = त्रास, इजा
अमृत = पियुष, सुधा, संजीवनी
अवचित = एकदम, अचानक
आई = माता, जननी, माऊली, माय, मातोश्री, जन्मदात्री
आरसा = दर्पण
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

rasta samanarthi shabd in marathi

आकाश = गगन, नभ, अंबर, व्योम, ख, आभाळ
आयुष्य = जीवन
आनंद = हर्ष, मोद, तोष, आमोद
आश्चर्य = नवल, अचंबा
अंतरिक्ष = अवकाश
इहलोक = मृत्यूलोक
इशारा = सूचना, खून
इंद्र = सुरेंद्र, देवेंद्र
उणीव = कमतरता, न्यून, न्यूनता
उपवन = बगीचा, बाग, उद्यान, वाटिका
उदर = पोट
कष्ट = मेहनत
करमणूक = मनोरंजन
कट = कारस्थान
कटी = कंबर
कठोर = निर्दय
कनक = सोने, कांचन, हेम
कमळ = पंकज, अंबुज, राजीव, पुष्कर, पदम, सरोज, कुमुदिनी
कपाळ = ललाट, भाल, मस्तक
काठ = तिर, किनारा, तट
कान = कर्ण, श्रवण, श्रोत्र
कावळा = काक, एकाक्ष, वायस
काष्ठ = लाकूड
किल्ला = गड, तट, दुर्ग
किमया = जादू, चमत्कार
कुटी = झोपडी
कृपण = कंजूष, चिकू
कृश = हडकूळा
खडक = दगड, पाषाण
गवई = गायक
ग्रंथ = पुस्तक
गनीम = शत्रू, अरी
गणपती = गजानन, लंबोधर, विनायक, एकदंत, गौरीसुत, प्रथमेश, गणनायक, गणराज, अमेय, गजवंदन, गौरीनंदन, विघनहर्ता
गरुड = खगेंद्र, द्विजराज, वैनतेय
गृहिणी = घरधनिन
गाणे = गीत
गाय = धेनु, गो, गोमाता
गोष्ट = कथा, कहाणी
गौरव = सत्कार
गंध = वास, परिमळ
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Anand samanarthi shabd in marathi ( Samanarthi Shabd In Marathi )

समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

300 samanarthi shabd

नीच = तुच्छ, अधम, चांडाळ
नेता = नायक, पुढारी
नौदल = आरमार
पशु = प्राणी, जनावर, श्वापद
पती = नवरा, भ्रतार
पर्वत = नग, अद्री, गिरी, अचल, शैल
परिमल = सुवास, सुगंध
पाणी = जल, पय, उदक, वारी, निर, सलील, जीवन
पारंगत = निपुण, तरबेज
पान = पर्ण, पत्र, पल्लव
पोपट = राघू, रावा, शुक्र, किर
पंक = चिखल
पंक्ती = रांग, ओळ, पंगत
पंडित = शास्त्री, विदवान, बुद्धिमान
प्रकाश = उजेड, तेज
प्रजा = लोक, रयत, जनता
प्रपंच = संसार
प्रतीक = चिन्ह, खूण
प्रताप = पराक्रम, शौर्य
प्राचीन = पूर्वीचा, पुरातन, जुनाट
प्रात : काळ = सकाळ, उषा, पहाट
प्रेम = माया, लोभ, स्नेह
फुल = पुष्प, सुमन, कुसुम, सुम
बहर = हंगाम, सुगी
बक = बगळा
बाप = वडील, पिता, जनक, जन्मदाता, तात
बांधेसूद = रेखीव, सुडौल
बेढव = बेडौल
बैल = वृषभ, पोळ, खोड
बंधन = निर्बंध, मर्यादा
बंधु = भाऊ, भ्राता
ब्रीद = बाणा, प्रतीक्षा
भगिनी = बहीण
भरवसा = विश्वास, खात्री
भार = ओझे
भान = शुद्ध, जागृती
भाऊबंद = नातेवाईक, आप्त, सगेसोयरे
भुंगा = भ्रमर, भृंग, अली, मिलिंद
भु = जमीन, धरा, भूमी, धरणी, धरित्री
भेद = फरक, भिन्नता
भेकड = भित्रा, भ्याड, भिरु
महिमा = थोरवी, मोठेपणा, महात्म्य
मनसुबा = बेत, विचार
मकरंद = मध
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

samanarthi shabd marathi ( Samanarthi Shabd In Marathi )

मलूल = निस्तेज
मंदिर = देऊळ, देवालय
मयूर = मोर
मत्सर = द्वेष, असूया
मार्ग = रस्ता, वाट, पथ, सडक
मानव = मनुष्य, माणूस, नर, मनुज
मित्र = दोस्त, सवंगडी, साथीदार, सोबती, स्नेही
मुलामा = लेप
मुलगा = सूत, पुत्र, तनय, नंदन, लेक, तोक
मुलगी = तनया, दुहीता, कन्या, तनुजा, लेक, सुता, पुत्री, आत्मजा
मूषक = उंदीर
मेष = मेंढा
मोहिनी = भुरळ
मौज = मजा, गंमत
मंगळ = पवित्र
याचक = भिकारी
यातना = दुःख , वेदना
यान = अंतराळवाहन
युवती = तरुणी
रात्र = रजनी, यामिनी, निशा, रात
रुक्ष = कोरडे, निरस
रोष = राग
रंक = गरीब
लढा = लढाई, संघर्ष
लाज = शरम, भीड
लाडका = आवडता
लावण्य = सौंदर्य
वर = नवरा, पती, भ्रतार
वंदन = नमस्कार, प्रणाम, नमन, अभिवादन, प्रणिपात
वर्षा = पाऊस, पावसाळा
वचक = धाक, दरारा
वत्स्य = वासरु, बालक
वारा = वायू, वात , अनिल, मरुत, पवन, समीर
वासना = इच्छा
वाली = रक्षणकर्ता, कैवारी
वायदा = करार
विलंब = उशीर
विमल = निष्कलंक, निर्मळ
विवंचना = काळजी, चिंता
विद्रुप = कुरूप
विनय = नम्रता
विस्तृत = विशाल, विस्तीर्ण
विस्मय = आश्चर्य, नवल
विलग = सुटे, अलग
विषण = खिन्न, कष्टी
वीज = चपला, चंचला, तडीता, बिजली, सौदामिनी, विद्युत, विद्युलता
वेष = पोशाख
व्यथा = दुःख
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Nadi samanarthi shabd in marathi

व्रण = खूण, क्षत
व्याकुळ = दुःखी, कासाविस
शव = प्रेत
शक्ती = बळ, जोर, ताकद, सामर्थ्य, ऊर्जा
शर = बाण, तिर, सायक
शत्रू = अरी, रिपू, वैरी
शेज = बिछाना, अंथरूण, शय्या
शिकारी = पारधी
शिक्षक = गुरुजी, गुरू, मास्तर
शीघ्र = जलद
शीण = थकवा
शिकस्त = पराकाष्ठा
सज्जन = संत
समाधान = आनंद, संतोष
समुद्र = सागर, सिंधू, रत्नाकर, जलधी, पयोधी, जलनिधी
समय = वेळ
साप = सर्प, भुजंग, अहि
संहार = नाश, विनाश, सर्वनाश, विध्वंस
स्वच्छ = नीट, निर्मळ, साफ
स्तुती = प्रशंसा, कौतुक
साधू = संन्यासी
साथ = सोबत, संगत
सुगम = सुलभ, सोपा, सुकर
सुंदर = सुरेख, छान, देखणे
सीमा = वेस, मर्यादा, शिव
सेवक = दास, नौकर
सैन्य = फौज, दल
संघ = गट, चमू, समूह
संशोधक = शास्त्रज्ञ
संदेश = निरोप
संकल्प = बेत, मनसुबा
स्वामी = मालक
स्वेद = घाम, घर्म
सूर्य = रवी, भास्कर, भानू, आदित्य, दिनकर, दिनमनी, सविता, वासरमनी, मार्तंड, मित्र
संग्राम = युद्ध, समर, संगर, लढाई
संशय = शंका
सिंह = वनराज, केसरी, मृगेंद्र
स्त्री = महिला, वनिता, ललना, कामिनी
हताश = निराश
हरीण = मृग, सारंग, कुरंग
हत्ती = गज, कुंजर
हात = कर, हस्त, पाणी, भुजा, बाहू
हिम = बर्फ
हिंमत = धैर्य, धाडस
हुशार = चतुर, चाणाक्ष
होडी = नाव, नौका, तर
क्षत = जखम, व्रण, इजा
क्षमा = माफी
क्षय = झीज, ऱ्हास
क्षीण = अशक्त
क्षीर = दूध
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Surya samanarthi shabd in marathi

क्षुधा = भूक
क्षेम = कल्याण, हित, कुशल
क्षोभ = क्रोध
अगत्य = आस्था
अग्रज = आधी जन्मलेला
अग्रपूजा = पहिली पूजा
अग्र = टोक
अकल्पित = एकाएकी घडणारे
आकालीन = अयोग्य वेळचे
अखंडित = सतत चालणारे
अगम्य = न समजू शकणारे
अंडज = पक्षी
अधर = ओठ, ओष्ट
अध्ययन = शिकणे
अध्यापन = शिकवणे
अंतिम = शेवटचे
अनुग्रह = कृपा
अनुज = नंतर जन्मलेला
अनरुत = खोटे
अतिथी = पाहुणा
अभ्युदय = भरभराट
अवतरण = खाली येणे
अधनय्य = अजाण
अस्थीपंजर = हाडांचा सापळा
अहंकार = गर्व
अहर्निश = रात्रंदिवस
अक्षय = नाश न पावणारे
आगमन = येणे
आगामी = येणारे
आयुध = शस्त्र
आराधना = प्रार्थना
आरोहण = वर चढणे
आला = निरबंध
इडपीडा = सर्व प्रकारचा त्रास
इतराजी = गैरमर्जी
इशारा = सूचना
इष्ट = इच्छित
उत्सव = समारंभ
उद्यम = उद्योग
उपजत = जन्मापासून
उपद्व्याप =नखटाटोप
उद्युक्त = तयार
उपासक=भक्ती करणारा
उपासना = भक्ती
उपांत्य = शेवटच्याच्या आधीचा
उपेक्षा = दुर्लक्ष
उबग = वीट
उसंत = विश्रांती
एकाग्रता = एकातानता
एकमेव = एकच एक
एतद्देशीय = या देशाचा
ओज = तेजस्वीपणा
ओनामा = सुरूवात
ओतप्रोत = सर्व बाजूंनी पूर्ण
औपचारिक = शिष्टाचार म्हणून केलेले कार्य
कटी = कंबर
कटु = कडू
कणव = दया
कर्मठ = अतिशय धर्मशील
कलंक = डाग
कल्पतरू = इच्छित गोष्ट देणारा वृक्ष
कावडीचुंबक = अतिशय कंजूस
कशिदा = भरतकाम
कसब = कौशल्य
कवळ = घास
काक = कावळा
कामधेनू = इच्छित वस्तू देणारी गाय
कामना = इच्छा
कारा = तुरंत
काष्ठ = लाकूड
किंकर = दास
किमया = जादू
कुकर्म = वाईट काम
कुटीर,कुटी = झोपडी
कुरबुर = कुरकुर
कुशल = पटाईत, क्षेम
कुमक = मदत
कुठार = कुऱ्हाड
कूजन = पक्षाचे गाणे
कूर्म = कासव
कंनडुक = चेंडू
खडग = तलवार
गवाक्ष = खिडकी
गहन = कळण्यास कठीण
गूढ = गुप्त गोष्ट
ग्रस्त = त्रासलेला
ग्राम = गाव
गो = गाय, धेनु
गोधूम = गहू
घनिष्ठ = दाट, अगदी जवळचे
धर्म = घाम
घवघवीत = भरपूर
चारू = मोहक
चेतना = जीवनशक्ती
चौपदरी = झोळी
चौफेर = चार बाजूंना
चौर्य = चोरी
छडा = तपास
छात्र = विद्यार्थी
जर्जर = क्षीन झालेला
जरा = म्हातारपण
जरब = दरारा
जामात = जावई
जिज्ञासू = जाणण्यासाठी उत्सुक
ज्येष्ठ = मोठा
ज्वर = ताप
जान्हवी = गंगा नदी
तकदीर = दैव
तमा = पर्वा,फिकीर
ताम्र = तांबे
तृण = गवत
तृष्णा = तहान
तृशीत = तहानलेला
त्रागा = डोक्यात राख घालणे
त्राता = रक्षण कारनारा
त्रिभुवन = तिन्ही लोक
ददात = उणीव
दर्पण = आरसा
दंभ = ढोंग
दारा = पत्नी
दाहक = जाळणारा
दाम्पत्य = जोडपे,पतिपत्नी
दुर्ग = किल्ला
दुर्दशा = वाईट स्थिती
दुर्धर = कठीण
दुर्भिक्ष्य = कमतरता
दुर्मीळ = मिळवण्यासाठी कठीण
देवाणघेवाण = देणेघेणे
दैन्यावस्था = वाईट स्थिती
धवल = पांढरे
धनु = धनुष्य
धी = बुद्धी
नर्तिका = नाचणारी
नामी = सुंदर
निर्जन = ओसाड
निर्झर = झरा
निगा = काळजी
निरभ्र = ढग नसलेले
निंद्य = निंदा करण्यालायक
पर = पीस,परका
परार्थ = दुसऱ्यासाठी
पेय = पाणी, दूध
पल्लव = पालवि,कोवळे पान
प्रकाश = उजेड
प्रबंध = व्यवस्था
प्राची = पूर्व दिशा
प्राचीन = पूर्वीच्या काळातील
पारंगत = निपुण
पीत = पिवळा
पियुष = अमृत
भूजंग = सर्प
मज्जाव = निर्बंध
माती = बुद्धी
मनोरथ = मनातील इच्छा
मेरू = ऐका पर्वताचे नाव
यती = सन्यासी
युती = संयोग
यातायात = त्रास
योग = संधी
रथी = योद्धा
रिता = रिकामा
लालसा = इच्छा
लावन्य = सौंदर्य
लोकोत्तर = श्रेष्ठ
लोह = लोखंड
क्षुधा = भूक
क्षीरसागर = दुधाचा समुद्र
क्षीण = अशक्त
क्षणभंगुर = थोडा काळ टिकणारे
हताश = निराश
हरित = हिरवे
हाट = बाजार
हिम = बर्फ
वाशीम = संशय
वापिका = विहीर
वाली = रक्षण करनारा
विषाद = खेद
विश्राम = विश्रांती
विवेक = सारासार विचार
वैध = कायदेशीर
वंचना = फसवणूक
व्यथा = दु:ख
व्यय = खर्च
शत = शंभर
शर = बाण
शीत = थंड
सदाचार = चांगले आचरण
सुरेल = गोड
सुलक्षण = चांगले लक्षण
सुविद्य = चांगला शिकलेला
सूर = श्रवनिय आवाज
सुकाळ = विपुलता
सुचिन्ह = चांगले चिन्ह
संकल्प = बेत
साम्य = सारखेपणा
सिद्ध = तयार
स्वेच्छा = स्वतः ची इच्छा
रस्ता = वाट
हाक = साद
ऐट = रुबाब
शाळा = विद्यालय
ढग = मेघ
पक्षी = पाखरु
ऊन = सूर्यप्रकाश
रान = वन
आभाळ = आकाश
डोंगर = पर्वत
झोका = झुला
धरणी = धरती
जीव = प्राण
आस = ओढ
दिवस = दिन
डोळा = नयन
बरकत = भरभराट
मोरणी = लांडोर
पाणी = जल
करूना = दया
दिन = गरीब
स्फूर्ती = प्रेरणा
शक्ती = जोर
चक्र = चाक
वाणी = भाषा,बोल
मानव = माणूस
जंगल = रान
झाड = वृक्ष
लांब = दूर
नृत्य = नाच
लढा = संघर्ष
कारागृह = तुरुंग
आंदोलन = चळवळ
समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

10000+ पर्यायवाची शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )

शब्दसमानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi )
गंगाभागीरथी, देवापगा, सुरसरि,
विष्णुपदी, मन्दाकिनी, देवनदी, सुरसरिता
चन्द्रमामयंक, राकेश, शशि, सोम, इंदु, मृगांक,
हिमकर, चंद्र, सुधांशु, सुधाकर, कलानिधि
कामदेवमनोभव, मनोज, अनग, मनसिज, मार,
मन्मथ, रतिपति, रतिनाथ, मदन, मकरध्वज, मिनकेतु
इन्द्रसुरेश, शचीपति, सुरपति, देवेंद्र,
पुरन्दर, देवेश, वासव, मधवा, सुरेन्द्र
इच्छाअभिलाषा, कामना, वांछा,
आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा
तालाबसर, सरोवर, जलाशय, तड़ाग, पुष्कर
अश्वघोड़ा, हय, घोतक, बाजि, तुरंग
असुरराक्षस, दनुज, नुशाचर, दैत्य, रजनीचर
दांतदंत, द्विज, रद
अरण्यजंगल, वन, कान्तार, कानन, विपिन
दाससेवक, भृत्य, नौकर, किंकर, अनुचर
दुःखशोक, खेद, व्यथा, कष्ट, यातना, यन्त्रणा
अग्निपाक, आग, अनल, हुताशन, कृशानु
अर्जुनपार्थ, धनंजय, कौन्तेय, गुडाकेश, भारत
दुग्धदूध, क्षीर, पय, स्तन्य, अमृत
किरणकिरन, अंशु, रश्मि, मयूख
किरीटताज, मुकुट, शिरोभूषण
किश्तीकश्ती, नाव, नौका, नैया
कीरतोता, सुग्गा, सुआ, शुक
कुंभघड़ा, गागर, घट, कलश
कुसुमपुष्प, फूल, प्रसून, पुहुप
कृशदुबला, क्षीणकाय, कमजोर, दुर्बल, कृशकाय
चन्द्रशशि, कलाधर, निशाकर, मृगांक, राकापति,
हिमकर, राकेश, रजनीश, निशानाथ, सोम,
मयंक, सारंग, सुधाकर, कलानिधि
कृषिकिसानी, खेतीबाड़ी, काश्तकारी
केतनध्वज, झंडा, पताका, परचम
द्रोपदीयाज्ञसेनी, सैरन्ध्री, पांचाली, कृष्णा
आम्रआम, रसाल, सहकार, अतिसौरभ
अतिथिमेहमान, अभ्यागत, आगन्तुक, पाहूना
अमृतसुरभोग सुधा, सोम, पीयूष, अमिय
वायुसखाधूमकेतु, अनल, पावक, वहनि, कृशानु
ऊँचातुंग, उच्च, बुलंद, गगनस्पर्शी
ऊँटकरभ, उष्ट्र, लंबोष्ठ, साँड़िया
ठटरीकंकाल, पंजर, अस्थिपंजर, ठठरी
ठठोलीमजाक, परिहास, ठट्ठा, ठिठोली, दिल्लगी
ठनठन गोपाल- निर्धन, गरीब, दरिद्र, अकिंचन
ठहाकाकहकहा, अट्टहास, खिलखिलाना
ठाकुरद्वारामंदिर, देवालय, शिवाला, देवस्थान
ठालीबेरोजगार, ठलुआ, बेकार
ऊखलओखली, उलूखल, कूँडी
अर्थहय, तुरङ, वाजि, घोडा, घोटक
असुयातुधान, निशिचर, रजनीचर, दनुज, दैत्य, तमचर
किताबपोथी, ग्रन्थ, पुस्तक
किनारातीर, कूल, कगार, तट
किसानकृषक, भूमिपुत्र, हलधर, खेतिहर, अन्नदाता
कृष्णराधापति, घनश्याम, वासुदेव, माधव, मोहन
केशवगोविन्द, मुरारी, नन्दनन्दन, राधारमण, दामोदर, ब्रजवल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारिकाधीश, यदुनन्दन
अलंकारआभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर
चेलाशागिर्द, शिष्य, विद्यार्थी
चेहराशक्ल, आनन, मुख, मुखड़ा
चोरीस्तेय, चौर्य, मोष, प्रमोष
चौकन्नासचेत, सजग, सावधान, जागरूक
चौकीदारप्रहरी, पहरेदार, रखवाला
चौमासावर्षाकाल, वर्षाऋतु, बरसात
चोटीमूर्धा, शीश, सानु, शृंग
अहंकारदंभ, गर्व, अभिमान, दर्प, मद, घमंड, मान
खानाभोज्य सामग्री, खाद्यय वस्तु, आहार, भोजन
खगपक्षी, द्विज, विहग, नभचर, अण्डज, शकुनि, पखेरू
खंभास्तूप, स्तम्भ, खंभ
खंडअंश, भाग, हिस्सा, टुकड़ा
खटमलमत्कुण, खटकीट, खटकीड़ा
खद्योतजुगनू, सोनकिरवा, पटबिजना, भगजोगिनी
खरगधा, गर्दभ, खोता, रासभ, वैशाखनंदन
ऊसरअनुपजाऊ, बंजर, अनुर्वर, वंध्य
ऊधमउपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग
एकतंत्रराजतंत्र, एकछत्र, तानाशाही
औरतस्त्री, जोरू, घरनी, महिला, मानवी, तिरिया, नारी, वनिता, घरवाली
उदाहरणमिसाल, नजीर, दृष्टांत
उद्दंडढीठ, अशिष्ट, बेअदब, गुस्ताख़
आँखलोचन, अक्षि, नैन, अम्बक, नयन, नेत्र, चक्षु, दृग, विलोचन, दृष्टि, अक्षि
आकाशनभ, गगन, द्यौ, तारापथ, पुष्कर, अभ्र, अम्बर, व्योम, अनन्त, आसमान, अंतरिक्ष, शून्य, अर्श
आनंदहर्ष, सुख, आमोद, मोद, प्रसन्नता, आह्राद, प्रमोद, उल्लास
उद्धारमुक्ति, छुटकारा, निस्तार, रिहाई
उपायुक्ति, साधन, तरकीब, तदबीर, यत्न, प्रयत्न
उज्रऐतराज, विरोध, आपत्ति
उत्थानउत्कर्ष, प्रगति, उन्नयन
उत्साहउमंग, जोश, उछाह
उदारफ़राख़दिल, क्षीरनिधि, दरियादिल, दानशील, दानी
आश्रमकुटी, स्तर, विहार, मठ, संघ, अखाड़ा
उद्देश्यलक्ष्य, प्रयोजन, मकसद
उद्यानबगीचा, बाग, वाटिका, उपवन
उन्नतिप्रगति, तरक्की, विकास, उत्कर्ष
उपकारभेंट, नजराना, तोहफा
उपहासपरिहास, मजाक, खिल्ली
औचित्यउपयुक्तता, तर्कसंगति, तर्कसंगतता
जन्नतस्वर्ग, सुरधाम, बैकुंठ, सुरलोक, हरिधाम
जन्मांधसूरदास, अंधा, आँधरा, नेत्रहीन
जबहवध, हत्या, कत्ल, खून
जम्हूरियतप्रजातंत्र, लोकतंत्र, लोकशाही, जनताशासन
पतिभर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र
पत्नीभार्या, दारा, बेगम, कलत्र, प्राणप्रिया, वधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहणी, बहु, वनिता, जोरू, वामांगिनी
पक्षीखेचर, दविज, पतंग, पंछी, खग, विहग, परिन्दा, शकुन्त, अण्डज, चिडिया, गगनचर, पखेरू, विहंग, नभचर
दिवंगतस्वर्गीय, मृत, मरहूम, परलोकवासी
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
दुनियाजग, जगत, खलक, जहान, विश्व, संसार, भव
दुर्गुणअवगुण, ऐब, बुराई, खामी
दुर्जनदुष्ट, खल, शठ, असज्जन
दुर्भिक्षअकाल, दुकाल, दुष्काल, सूखा
दुर्लभअलभ्य, दुष्प्राप्य, अप्राप्य
दुविधाकशमकश, पशोपेश, असमंजस, अनिश
दुश्मनरिपु, वैरी, अरि, शत्रु, बैरी
दुष्करकठिन, दुसाध्य, दूभर, मुश्किल
पर्वतपहाड़, गिरि, अचल, भूमिधर, तुंग आद्रि, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर
पण्डितसुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण।
आचार्यशिक्षक, अध्यापक, प्राध्यापक, गुरु
आजादीस्वाधीनता, स्वतंत्रता, मुक्ति।
आजीविकाव्यवसाय, रोजी-रोटी, वृत्ति, धंधा।
आज्ञाहुक्म, फरमान, आदेश
आतिथ्यमेहमानदारी, मेजबानी, मेहमाननवाजी, खातिरदारी।
आत्मारूह, जीवात्मा, जीव, अंतरात्मा
आदतस्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति
आदमीमानव, मनुष्य, मनुज, मानुष, इंसान
आननचेहरा, मुखड़ा, मुँह, मुखमंडल, मुख
ईश्वरपरमपिता, परमात्मा, प्रभु, ईश, जगदीश, भगवान, परमेश्वर, जगदीश्वर, विधाता।
ईखगन्ना, ऊख, इक्षु
ईप्साइच्छा, ख्वाहिश, कामना, अभिलाषा
ईमानदारीसच्चा, सत्यपरायण, नेकनीयत, सत्यनिष्ठ
ईर्ष्याविद्वेष, जलन, कुढ़न, ढाह
ईसायीशु, ईसामसीह, मसीहा
ईहामनोकामना, अभिलाषा, इच्छा, आकांक्षा, कामना
आबंटनविभाजन, वितरण, बाँट, वंटन
आबरूसम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत
आयुउम्र,वय, जीवनकाल
आयुष्मानदीर्घायु, दीर्घजीवी, चिरंजीवी, चिरायु
आवेदनप्रार्थना, याचना, निवेदन
आशीर्वादशुभकामना, आशीष, आशिष, दुआ
जमाईदामाद, जामाता, जँवाई
जमीनधरती, भू, भूमि, पृथ्वी, धरा, वसुंधरा
जयजीत, फतह, विजय
औलादसंतान, संतति, आसऔलाद, बाल-बच्चे
औषधालयचिकित्सालय, दवाखाना, अस्पताल
ऊँटकरभ, उष्ट्र, लंबोष्ठ, साँड़िया
ऊखलओखली, उलूखल, कूँडी
ऊसरअनुपजाऊ, बंजर, अनुर्वर, वंध्य
ठंडठंड, शीत, सर्दी
ठगछली, छलिया, फ़रेबी, वंचक, धूर्त, धोखेबाज
जलाशयतालाब, तलैया, ताल, पोखर, सरोवर
जवानतरुण, युवक, नौजवान, नौजवाँ, युवा
कमलनलिन, अरविन्द, उत्पल, अम्भोज, तामरस, पुष्कर, महोत्पल, वनज, कंज, सरसिज, राजीव, पद्म, पंकज, नीरज, सरोज, जलज, जलजात, शतदल, पुण्डरीक, इन्दीवर
किरणगभस्ति, रश्मि, अंशु, अर्चि, गो, कर, मयूख, मरीचि, ज्योति, प्रभा
कामदेवमदन, मनोज, अनंग, आत्मभू, कंदर्प, दर्पक, पंचशर, मनसिज, काम, रतिपति, पुष्पधन्वा, मन्मथ
अंजामनतीजा, परिणाम, फल
अंतसमाप्ति, अवसान, इति, इतिश्री, समापन
अंतरभिन्नता, असमानता, भेद, फर्क
अंतरिक्षखगोल, नभमंडल, गगनमंडल, आकाशमंडल
अंतर्धानगायब, लुप्त, ओझल, अदृश्य
अंदरभीतर, आंतरिक, अंदरूनी, अभ्यंतर
अंदाजअंदाजा, अटकल, कयास, अनुमान
अंधासूरदास, आँधरा, नेत्रहीन, दृष्टिहीन
कपड़ामयुख, वस्त्र, चीर, वसन, पट, अंशु, कर, अम्बर, परिधान
जवानीयुवावस्था, यौवन, तारुण्य, तरुणाई
जहाजपोत, बेड़ा, जलयान, जलपोत
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
ठाँवस्थान, जगह, ठिकाना
ठिंगनाबौना, वामन, नाटा
ठीकउपयुक्त, उचित, मुनासिब
ठेठनिपट, निरा, बिल्कुल
ऊधमउपद्रव, उत्पात, धूम, हुल्लड़, हुड़दंग, धमाचौकड़ी
आमरसाल, आम्र, अतिसौरभ, मादक, अमृतफल, चूत, सहकार, च्युत (आम का पेड़), सहुकार
भौंराअलि, मधुव्रत, शिलीमुख, मधुप, मधुकर, द्विरेप, षट्पद, भृंग, भ्रमर।
भोजनखाना, भोज्य सामग्री, खाद्यय वस्तु, आहार
भयभीति, डर, विभीषिका
भाईतात, अनुज, अग्रज, भ्राता, भ्रातृ
भंगुरनाशवान, नश्वर, अनित्य, क्षर, मर्त्य, विनश्वर
भंडारीरसोइया, खानसामा, महाराज, रसोईदार
भंवराभौंरा, भ्रमर, मधुकर, मधुप, मिलिंद, अलि, अलिंद, भृंग
भक्तआराधक, अर्चक, पुजारी, उपासक, पूजक
भगिनीबहन, बहना, स्वसा, अग्रजा
भद्रशिष्ट, शालीन, कुलीन, सभ्य, सलीकेदार, बासलीक़ा
भरतखंडभारतवर्ष, आर्यावर्त, भारत, हिंदुस्तान, हिंदोस्ताँ
भरोसायकीन, विश्वास, ऐतबार, अक़ीदा, आश्वास
भवसंसार, दुनिया, जग, जहाँ, विश्व, खलक, खल्क
भविष्यभावी, अनागत, भविष्यतकाल, मुस्तकबिल, भविष्यद
भारतीशारदा, सरस्वती, वाग्देवी, वीणावादिनी, विद्या, वागेश्वरी, वागीशा
भीष्मगंगापुत्र, शांतनुसुत, भीष्मपितामह, देवव्रत
भुजाभुज, बाहु, बाँह, बाजू
कल्याणभलाई, परहित, उपकार, भला
कष्टतकलीफ, पीड़ा, वेदना, दुःख
कागकौआ, कागा, काक, वायस
कातिलखूनी, हत्यारा, घातक
घटघड़ा, कलश, कुम्भ, निप
घरआलय, आवास, गेह, गृह, निकेतन, निलय, निवास, भवन, वास, वास-स्थान, शाला, सदन
घृतघी, अमृत, नवनीत
घटनाहादसा, वारदात, वाक्या
घनमेघ, बादल, घटा, अंबुद, अंबुधर
घपलागड़बड़ी, गोलमाल, घोटाला
घमंडदंभ, दर्प, गर्व, गरूर, गुमान, अभिमान, अहंकार
घुड़सवारअश्वारोही, तुरंगी, तुरंगारूढ़
घुमक्कडभ्रमणशील, पर्यटक, यायावर
घूँसघूस, रिश्वत, उत्कोच
घोड़ातुरंग, हय, घोट, घोटक, अश्व
घासतृण, दूर्वा, दूब, कुश, शाद
कामधेनुसुरभि, सुरसुरभि, सुरधेनु
कायरकापुरुष, डरपोक, बुजदिल
कालसमय, वक्त, वेला
कालकूटजहर, विष, गरल, हलाहल
कालाश्याम, कृष्ण, कलूटा, साँवला, स्याह
किनारातट, तीर, कगार, कूल, साहिल
भेदफर्क, अंतर, भिन्नता, विषमता
भ्रष्टपथभ्रष्ट, पतित, बदचलन, दुश्चरित्र, आचरणहीन
भ्रूभौंह, भौं, भृकुटि, भँव, त्यौरी
भूषणजेवर, गहना, आभूषण, अलंकार
आंसूनेत्रजल, नयनजल, चक्षुजल, अश्रु
आत्माजीव, देव, चैतन्य, चेतनतत्तव, अंतःकरण
खलदुष्ट, बदमाश, दुर्जन, गुंडा
खलकदुनिया, जगत, जग, विश्व, जहान
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
पुत्रीबेटी, आत्मजा, तनूजा, दुहिता, नन्दिनी, लड़की, सुता, तनया
पृथ्वीधरा, धरती, भू, इला, उर्वी, धरित्री, धरणी, अवनि, मेदिनी, क्षिति, मही, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, भूमि
पुष्पफूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुहुप
पानीजल, नीर, सलिल, अंबु, अंभ, उदक, तोय, जीवन, वारि, पय, अमृत, मेघपुष्प, सारंग
पार्वतीअपर्णा, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा
परिवारकुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
परिवर्तनबदलाव, हेरफेर, तबदीली, फेरबदल
पत्थरपाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल
पथमग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता।
पिताजनक, तात, पितृ, बाप।
प्रकाशज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति।
पेड़तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष
पैरपाँव, पद, चरण, पाद, पग
पंककीचड़, कीच, कर्दम, चहला
डंडासोंटा, छड़ी, लाठी
डालीभेंट, उपहार
डंकानगाड़ा, भेरी, दुंदभि, धौंसा
थोड़ाअल्प, न्यून, जरा, कम
थातीजमापूँजी, धरोहर, अमानत
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
थप्पड़तमाचा, झापड़
थकानथकावट, श्रांति, क्लांति
थलस्थान, स्थल, भूमि, जगह
थवईराज, राजगीर, मिस्त्री, राजमिस्त्री
डंसमच्छर, मस, डाँस, मच्छड़
डगरराह, रास्ता, पथ, मार्ग, पंथ
गीदड़श्रृंगाल, सियार, जंबुक
गुनाहअपराध, कसूर, खता, दोष
गुलामीदासता, परतंत्रता, परवशता
गेहूँकनक, गोधूम, गंदुम
गोदअंक, क्रोड़, गोदी
गोधूलिसाँझ, संध्या, शाम, सायंकाल
ग्रामीणग्राम्य, ग्रामवासी, देहाती
ग्राहमगरमच्छ, घड़ियाल, मगर, झषराज।
डरखौफ, भय, दहशत, भीति
डाकूदस्यु, लुटेरा, डकैत, बटमार, राहजन
डालडाली, टहनी, वृंत, शाखा
पंकजकमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन, जलज
पंखडैना, पक्ष, पर, पखौटा, पाँख
पंगुअपाहिज, लंगड़ा, विकलांग, अपंग
पत्तापत्ती, पात, पाती, पल्लव, पर्ण
खादिमनौकर, चाकर, भृत्य, अनुचर
खाविंदपति, मियाँ, भर्तार, बालम, साजन, सैयाँ
खिल्लीमखौल, ठिठोली, उपहास
खुदगर्जस्वार्थी, मतलबी, स्वार्थपरायण
खुदाराम, रहीम, रहमान, अल्लाह, परवरदिगार
खौफडर, भय, दहशत, भीति
खूनरक्त, लहू, शोणित, रुधिर
आँगनअँगना, अजिरा, प्राङ्गण
कानकर्ण, श्रुति, श्रुतिपटल, श्रवण, श्रोत, श्रुतिपुट
कोयलकोकिला, पिक, काकपाली, बसंतदूत, सारिका, कुहुकिनी, वनप्रिया
क्रोधरोष, कोप, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश, कोह, प्रतिघात
कार्तिकेयकुमार, षडानन, शरभव, स्कन्द
कुत्ताश्वा, श्रवान, कुक्कुर, शुनक, सरमेव
आँधीतूफान, बवंडर, झंझावत, अंधड़
आईनादर्पण, आरसी, शीशा
उजलाउज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद, धवल
उजाडजंगल, बियावान, वन
उजालाप्रकाश, रोशनी, चाँदनी
कुबेरकित्ररेश, यक्षराज, धनद, धनाधिप, राजराज
किस्मतहोनी, विधि, नियति, भाग्य
कचबाल, केश, कुन्तल, चिकुर, अलक, रोम, शिरोरूह
कबूतरकपोत, रक्तलोचन, पारावत, कलरव, हारिल।
झरनाउत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर, प्रस्त्रवण
झण्डाध्वजा, पताका, केतु
झंझाअंधड़, आँधी, बवंडर, झंझावत, तूफान
झाँसादगा, धोखा, फरेब, ठगी
फलफलम, बीजकोश
फ़खगौरव, नाज, गर्व, अभिमान
फरमानहुक्म, राजादेश, राजाज्ञा
फलकआसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम
फसलशस्य, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि- उत्पाद
फूटमतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर, कलह
फूलपुष्प, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून
झींगुरघुरघुरा, झिल्ली, जंजीरा, झिल्लिका
झूठअसत्य, मिथ्या, मृषा, अनृत
कण्ठग्रीवा, गर्दन, गला, शिरोधरा
कृपाप्रसाद, करुणा, अनुकम्पा, दया, अनुग्रह
उत्कषसमृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती, उठान
ऋणकर्ज, कर्जा, उधार, उधारी
ऋतुराजबहार, मधुमास, वसंत, ऋतुपति, मधुऋतु
ऋषभवृष, वृषभ, बैल, पुंगव, बलीवर्द, गोनाथ
ऋषिसाधु, महात्मा, मुनि, योगी, तपस्वी
ऋष्यकेतुकामदेव, मकरकेतु, मकरध्वज, मदन, मनोज, मन्मथ
उत्कृष्टउत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा
उत्पतिउद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव, उदय
आकाशआसमान, नभ, गगन, व्योम, फलक
आक्रोशक्रोध, रोष, कोप, रिष, खीझ
आखेटकशिकारी, बहेलिया, अहेरी, लुब्धक, व्याध
आगपावक, अनल, अग्नि, बाड़व, वहि
आचरणचाल-चलन, बर्ताव, व्यवहार, चरित्र
अभिमानअस्मिता, अहं, अहंकार, अहंभाव
अरण्यजंगल, वन, कानन, अटवी, कान्तार, विपिन
अनीकटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनीकिनी
अतिथिमेहमान, अभ्यागत, आगन्तुक, पाहूना
अर्थधन्, द्रव्य, मुद्रा, दौलत, वित्त, पैसा
अश्वहय, तुरंग, घोड़ा, घोटक, हरि, तुरग, वाजि, सैन्धव
अंधकारतम, तिमिर, तमिस्र, अँधेरा, तमस, अंधियारा
छलदगा, ठगी, फरेब, छलावा
छाछमही, मठा, मठ्ठा, लस्सी, छाछी
छातीसीना, वक्ष, उर, वक्षस्थल
छुटकारामुक्ति, रिहाई, निजात
जलमेघपुष्प, अमृत, सलिल, वारि, नीर, तोय, अम्बु, उदक, पानी, जीवन, पय, पेय
फलफलम, बीजकोश
फ़खगौरव, नाज, गर्व, अभिमान
फतहसफलता, विजय, जीत, जफर
फरमानहुक्म, राजादेश, राजाज्ञा
फलकआसमान, आकाश, गगन, नभ, व्योम
फसलशस्य, पैदावार, उपज, खिरमन, कृषि- उत्पाद
फालिजपक्षाघात, अर्धांग, अधरंग, अंगघात
फितरतस्वभाव, प्रकृति, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, मिजाज
फूटमतभेद, मनमुटाव, अनबन, परस्पर, कलह
फूलपुष्प, सुमन, कुसुम, गुल, प्रसून
जहरगरल, कालकूट, माहुर, विष
जगतसंसार, विश्व, जग, जगती, भव, दुनिया, लोक, भुवन
तालाबसरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर, ह्रद, पद्याकर , पोखरा, जलवान, सरसी, तड़ाग
तोतासुग्गा, शुक, सुआ, कीर, रक्ततुण्ड, दाड़िमप्रिय
तरुवरवृक्ष, पेड़, द्रुम, तरु, विटप, रूंख, पादप
तलवारअसि, कृपाण, करवाल, खड्ग, शमशीर चन्द्रहास
जीभरसना, रसज्ञा, जिह्वा, रसिका, वाणी, वाचा, जबान
पुत्रबेटा, लड़का, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन
पुत्रीबेटी, आत्मजा, तनूजा, दुहिता, नन्दिनी, लड़की, सुता, तनया
पृथ्वीधरा, धरती, भू, इला, उर्वी, धरित्री, धरणी, अवनि, मेदिनी, क्षिति, मही, वसुंधरा, वसुधा, जमीन, भूमि
पुष्पफूल, सुमन, कुसुम, मंजरी, प्रसून, पुहुप
पानीजल, नीर, सलिल, अंबु, अंभ, उदक, तोय, जीवन, वारि, पय, अमृत, मेघपुष्प, सारंग
पार्वतीअपर्णा, अंबिका, आर्या, उमा, गौरी, गिरिजा, भवानी, रुद्राणी, शिवा
नदीतनूजा, सरित, शौवालिनी, स्रोतस्विनी, आपगा, निम्रगा, कूलंकषा, तटिनी, सरि, सारंग, जयमाला, तरंगिणी, दरिया, निर्झरिणी
नौकानाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी, पतंग
नागविषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फणीश, सारंग, व्याल, सर्प, साँप
नर्कयमलोक, यमपुर, नरक, यमालय
नरजन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज
निंदादोषारोपण, फटकार, बुराई, भर्त्सना
नेत्रचक्षु, लोचन, नयन, अक्षि, चख, आँख
नंदकुमारनंदलाल, नंदकिशोर, नंदनंदन, कृष्ण, मुरारी, मोहन
परिवारकुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
परिवर्तनबदलाव, हेरफेर, तबदीली, फेरबदल
पत्थरपाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल
पथमग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता
हस्तहाथ, कर, पाणि, बाहु, भुजा
हिमालयहिमगिरी, हिमाचल, गिरिराज, पर्वतराज, नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्रि, नगेश
हिरणसुरभी, कुरग, मृग, सारंग, हिरन
होंठअक्षर, ओष्ठ, ओंठ
हनुमानवनसुत, पवनकुमार, महावीर, रामदूत, मारुततनय, अंजनीपुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केशरीनंदन, बजरंगबली, मारुति
हिमांशुहिमकर, निशाकर, क्षपानाथ, चन्द्रमा, चन्द्र, निशिपत
हंसकलकंठ, मराल, सिपपक्ष, मानसौक
हृदयछाती, वक्ष, वक्षस्थल, हिय, उर
हाथहस्त, कर, पाणि
हाथनाग, हस्ती, राज, कुंजर, कूम्भा, मतंग, वारण, गज, द्विप, करी, मदकल
पिताजनक, तात, पितृ, बाप
प्रकाशज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति
पेड़तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
पंककीचड़, कीच, कर्दम, चहला
पंकजकमल, राजीव, पद्म, सरोज, नलिन, जलज
पंखडैना, पक्ष, पर, पखौटा, पाँख
पंगुअपाहिज, लंगड़ा, विकलांग, अपंग
जंगलविपिन, कानन, वन, अरण्य, गहन, कांतार, बीहड़, विटप
जेवरगहना, अलंकार, भूषण, आभरण, मंडल
ज्योतिआभा, छवि, द्युति, दीप्ति, प्रभा, भा, रुचि, रोचि
जहाजपोत, जलयान
जानकीसीता, वैदही, जनकसुता, मिथिलेशकुमारी, जनकतनया, जनकात्मजा
जंगलड़ाई, संग्राम, समर, युद्ध
जनकतात, बाप, पिता, बप्पा, बापू, वालिद
जननीमाँ, माता, मम्मी, अम्मा, वालिदा
तीरशर, बाण, विशिख, शिलीमुख, अनी, सायक
दूधदुग्ध, दोहज, पीयूष, क्षीर, पय, गौरस, स्तन्य
दासनौकर, चाकर, सेवक, परिचारक, अनुचर, भृत्य, किंकर
समसर्व, समस्त, सम्पूर्ण, पूर्ण, समग्र, अखिल, निखिल
समीपसन्निकट, आसन्न, निकट, पास
सभाअधिवेशन, संगीति, परिषद, बैठक, महासभा
सुन्दरकलित, ललाम, मंजुल, रुचिर, चारु, रम्य, मनोहर, सुहावना, चित्ताकर्षक, रमणीक, कमनीय, उत्कृष्ट, उत्तम, सुरम्य
सन्ध्यासायंकाल, शाम, साँझ, प्रदोषकाल, गोधूलि
स्त्रीसुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी
सुगंधिसौरभ, सुरभि, महक, खुशबू
स्वर्गसुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, द्यौ, परमधाम, त्रिदिव, दयुलोक
स्वर्णसुवर्ण, कंचन, हेन, हारक, जातरूप, सोना, तामरस, हिरण्य
सहेलीअलि, भटू, संगिनी, सहचारिणी, आली, सखी, सहचरी, सजनी, सैरन्ध्री
संसारलोक, जग, जहान, भूमण्डल, दुनियाँ, भव, जगत, विश्व
दुःखपीड़ा, कष्ट, व्यथा, वेदना, संताप, संकट, क्लेश, यातना, यन्तणा, शोक, खेद, पीर,
देवतासुर, देव, अमर, वसु, आदित्य, निर्जर, त्रिदश, गीर्वाण, अदितिनंदन, अमर्त्य, अस्वप्न, आदितेय, दैवत, लेख, अजर, विबुध
द्रव्यधन, वित्त, सम्पदा, विभूति, दौलत, सम्पत्ति
दैत्यअसुर, इंद्रारि, दनुज, दानव, दितिसुत, दैतेय, राक्षस
परिवारकुटुंब, कुनबा, खानदान, घराना
परिवर्तनबदलाव, हेरफेर, तबदीली, फेरबदल
पत्थरपाहन, पाषाण, प्रस्तर, उपल
पथमग, मार्ग, राह, पंथ, रास्ता
पिताजनक, तात, पितृ, बाप
प्रकाशज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति
पेड़तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुक्ष
पैरपाँव, पद, चरण, पाद, पग
दधिदही, गोरस, मट्ठा, तक्र
दरिद्रनिर्धन, ग़रीब, रंक, कंगाल, दीन
दिनदिवस, याम, दिवा, वार, प्रमान, वासर, अह्न
दुष्टपापी, नीच, दुर्जन, अधम, खल, पामर
दाँतदशन, रदन, रद, द्विज, दन्त, मुखखुर
दर्पणशीशा, आरसी, आईना, मुकुर
दुर्गाचंडिका, भवानी, कुमारी, कल्याणी, सिंहवाहिनी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, कालिका, शिवा, चण्डी, चामुण्डा
दशरथअवधेश, कौशलपति, दशस्यंदन, रावण
दस्तूररीति-रिवाज, प्रथा, परंपरा, चलन
दादापितामह, बाबा, आजा
दादुरमेंढक, मंडूक, भेक
दाराबीवी, पत्नी, अर्धांगिनी, वामांगिनी, गृहणी
दिनकरसूरज, सूर्य, भानु, भास्कर, दिवाकर, रवि, दिवेश, दिनेश
तमअँधेरा, अंधकार, तिमिर, अँधियारा
तमारजनी, रात, निशा, रात्रि
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
धनुधनुष, पिनाक, शरासन, कोदंड, कमान, धनुही
धराधरपर्वत, पहाड़, शैल, मेरु, महीधर, भूधर
धराधीशसम्राट, शहंशाह, नृप, नरेश, महीप, महीपति
धात्रीधाय, उपमाता, आया, दाई
धानचावल, चाउर, तंदुल, शालि, व्रीहि
ब्रह्माविधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, आत्मभू, लोकेश, पितामह, चतुरानन, विरंचि, अज, कर्तार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ
ब्राह्मणद्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर, वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव
बहुतअनेक, अतीव, अति, बहुल, भूरि, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अत्यन्त, असंख्य
बादलमेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोद, पयोधर
बालूरेत, बालुका, सैकत
बन्दरवानर, कपि, कपीश, मर्कट, कीश, शाखामृग, हरि
बगीचाबाग़, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया
बालकच, केश, चिकुर, चूल
धीअक्ल, दिमाग, बुद्धि, मति, प्रज्ञा, मेधा, विवेक
धीरजसब्र, संतोष, तसल्ली, धैर्य, दिलासा
धीवरमछुहारा, मछुआरा, मत्स्यजीवी
धेनुगऊ, गाय, गैया, गौ, गोमाता, सुरभि
तरनीनौका, नाव, किश्ती, नैया
तरुणयुवक, युवा, जवान, नौजवान
तरुणाईयुवावस्था, यौवन, जवानी, जोबन
तहजीबसंस्कृति, सभ्यता, तमद्दुन
मछलीमीन, मत्स्य, झख, झष, जलजीवन, शफरी, मकर
महादेवशम्भु, ईश, पशुपति, शिव, महेश्र्वर, शंकर, चन्द्रशेखर, भव, भूतेश, गिरीश, हर, त्रिलोचन
मेघघन, जलधर, वारिद, बादल, नीरद, वारिधर, पयोद, अम्बुद, पयोधर
मुनियती, अवधूत, संन्यासी, वैरागी, तापस, सन्त, भिक्षु, महात्मा, साधु, मुक्तपुरुष
मित्रसखा, सहचर, स्नेही, स्वजन, सुहृदय, साथी, दोस्त
मोरकेक, कलापी, नीलकंठ, शिखावल, सारंग, ध्वजी, शिखी, मयूर, नर्तकप्रिय
मनुष्यआदमी, नर, मानव, मानुष, जन, मनुज
तिजारतव्यवसाय, व्यापार, सौदागरी
तिरियास्त्री, औरत, महिला, ललना
देशराष्ट्र, राज्य, मुल्क
देशजदेशजात, देशीय, देशी, मुल्की, वतनी
देहातीग्रामवासी, ग्रामीण, ग्राम्य
धनदौलत, संपत्ति, सम्पदा, वित्त
धरतीधरा, धरती, वसुधा, ज़मीन, पृथ्वी, भू, भूमि, धरणी, वसुंधरा, अचला, मही, रत्नवती, रत्नगर्भा
बाणसर, तीर, सायक, विशिख, आशुग, इषु, शिलीमुख, नाराच
नदीतनूजा, सरित, शौवालिनी, स्रोतस्विनी, आपगा, निम्रगा, कूलंकषा, तटिनी, सरि, सारंग, जयमाला, तरंगिणी, दरिया, निर्झरिणी
नौकानाव, तरिणी, जलयान, जलपात्र, तरी, बेड़ा, डोंगी, तरी, पतंग
ब्रह्माविधि, विधाता, स्वयंभू, प्रजापति, आत्मभू, लोकेश, पितामह, चतुरानन, विरंचि, अज, कर्तार, कमलासन, नाभिजन्म, हिरण्यगर्भ
ब्राह्मणद्विज, भूदेव, विप्र, महीदेव, अग्रजन्मा, द्विजाति, भूसुर, महीसुर, वाडव, भूमिसुर, भूमिदेव
बहुतअनेक, अतीव, अति, बहुल, भूरि, बहु, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत, अपार, अमित, अत्यन्त, असंख्य
बादलमेघ, घन, जलधर, जलद, वारिद, नीरद, सारंग, पयोद, पयोधर
मदिराशराब, हाला, आसव, मधु, मद्य, वारुणी, सुरा, मद
मधुशहद, रसा, शहद, कुसुमासव
मृगहिरण, सारंग, कृष्णसार
माताजननी, माँ, अंबा, जनयत्री, अम्मा
मूर्खगँवार, अल्पमति, अज्ञानी, अपढ़, जड़
मृत्युदेहांत, मौत, अंत, स्वर्गवास, निधन,देहावसान, पंचत्व, इंतकाल, काशीवास, गंगालाभ, निर्वाण, मरण
माँअंबा, अम्बिका, अम्मा, जननी, धात्री, प्रसू
मुर्गातमचूक, अरुणशिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट
मगपन्थ, मार्ग, बाट, पथ, राह
मूढ़मूर्ख, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार
बालूरेत, बालुका, सैकत
बन्दरवानर, कपि, कपीश, मर्कट, कीश, शाखामृग, हरि
वारिशवर्षण, वृष्टि, वर्षा, पावस, बरसात
वीर्यजीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज
वज्रकुलिस, पवि, अशनि, दभोलि
यमसूर्यपुत्र, जीवितेश, श्राद्धदेव, कृतांत, अन्तक, धर्मराज, दण्डधर, कीनाश, यमराज
यमुनाकालिन्दी, सूर्यसुता, रवितनया, तरणि-तनूजा, तरणिजा, अर्कजा, भानुजा
पातकपाप, गुनाह, अघ, कल्मष
पावसवर्षाकाल, वर्षाऋतु, बारिस
पाशविकअमानवीय, बर्बर, क्रूर, अमानुषिक, पैशाचिक
पाहुनामेहमान, अतिथि, पाहुन, अभ्यागत
पिककोयल, कोकिला, कोयलिया
पृष्ठपेज, वर्क, सफहा, सफा, पन्ना
प्रेक्षागृहनाट्यगृह, छविगृह, नाट्यशाला, रंगशाला, रंगभूमि, रंगस्थली
पवनवायु, हवा, समीर, वात, मारुत, अनिल, पवमान, समीरण, स्पर्शन
यंत्रणाव्यथा, तकलीफ, वेदना, यातना, पीड़ा
यकीनभरोसा, ऐतबार, आस्था, विश्वास
यकृतजिगर, कलेजा, जिगरा, पित्ताशय
यक्ष्माटी.बी., तपेदिक, राजरोग, क्षय
यज्ञोपवीतजनेऊ, उपवीत, ब्रह्मसूत्र
विशालविराट, दीर्घ, वृहत, बड़ा, महा, महान
वर्षापावस, बरसात, वर्षाकाल, चौमासा, वर्षाऋतु
वसन्तमधुमास, माधव, कुसुमाकर, ऋतुराज
वनकानन, विपिन, अरण्य, कांतार
बगीचाबाग़, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, बगिया
बालकच, केश, चिकुर, चूल
नागविषधर, भुजंग, अहि, उरग, काकोदर, फणीश, सारंग, व्याल, सर्प, साँप
नर्कयमलोक, यमपुर, नरक, यमालय
वृक्षतरू, अगम, पेड़, पादप, विटप, गाछ, दरख्त, शाखी, विटप, द्रुम
विवाहशादी, गठबंधन, परिणय, व्याह, पाणिग्रहण
वायुहवा, पवन, समीर, अनिल, वात, मारुत
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
महावतहाथीवान, पीलवान, फीलवान, आकुंशिक
मिथुनयुग्म, युगल, जोड़ा, यमल
मुकुटताज, उष्णीष, किरीट, राजमुकुट
मुकुलकलिका, कली, शिगूफा, कोरक, गुंजा
मुगालताभ्रांति, भ्रम, गलतफ़हमी, मतिभ्रम
मुदर्रिसशिक्षक, अध्यापक, गुरु, आचार्य, उस्ताद
मृषामिथ्या, झूठ, असत्य, अनृत
मोक्षमुक्ति, परधाम, निर्वाण, कैवल्य, सद्गति, निर्वाण, परमपद, अपवर्ग
विधवाअनाथा, पतिहीना, राँड़
विषज़हर, हलाहल, गरल, कालकूट
विष्णुनारायण, दामोदर, पीताम्बर, माधव, केशव, गोविन्द, चतुर्भज, उपेन्द्र, जनार्दन, चक्रपाणि, विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, मधुरिपु
विश्वजगत, जग, भव, संसार, लोक, दुनिया
विद्युतचपला, चंचला, दामिनी, सौदामिनी, तड़ित,
बीजुरीघनवल्ली, क्षणप्रभा, करका
नरजन, मानव, मनुष्य, पुरुष, मर्त्य, मनुज
नंदिनीबेटी, पुत्री, अंगजा, तनुजा, सुता, धी, दुहिता
नक्षत्रउडु, तारिका, नखत, जुन्हाई
नगपतिहिमालय, पर्वतराज, पर्वतेश्वर, नगेश, नगेंद्र, शैलेन्द्र
शिक्षकगुरु, अध्यापक, आचार्य, उपाध्याय
शेषनागअहि, नाग, भुजंग, व्याल, उरग, पन्नग, फणीश, सारंग
शुभ्रगौर, श्वेत, अमल, वलक्ष, धवल, शुक्ल, अवदात
शहदपुष्परस, मधु, आसव, रस, मकरन्द
सरस्वतीगिरा, शारदा, भारती, वीणापाणि, विमला, वागीश, वागेश्वरी
सेनाऊनी, कटक, दल, चमू, अनीक, अनीकिनी
साधुसज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट, कुलीन
सलिलअम्बु, जल नीर, तोय, सलिल, पानी, वारि
सगर्भबंधु, भाई, सजात, सहोदर, भ्राता, सोदर
नारीस्त्री, वनिता, महिला, मानवी
यतीमबेसहारा, अनाथ, माँ-बापविहीन
यशस्वीमशहूर, विख्यात, नामवर, कीर्तिवान, ख्यातिवान
यशोदायशोमति, जसोदा, नंदरानी
यशोधरागौतम-पत्नी, गौतमी, गोपा
याज्ञसेनीपांचाली, द्रौपदी, सैरंध्री, द्रुपदसुता, कृष्णा
मयूखकिरन, किरण, रश्मि, अंशु, मरीचि
मरघटमसान, मुर्दघाट, श्मशान, श्मशानघाट
मरहूमस्वर्गवासी, मृत, गोलोकवासी, दिवंगत
परवानाफतिंगा, पतंगा, शलभ, फुनगा, भुनगा
परिणतिनतीजा, अंजाम, फल, परिणाम
परिणयशादी, विवाह, ब्याह, पाणिग्रहण
सुमनकुसुम, मंजरी, प्रसून, पुष्प, फूल
सीतावैदेही, जानकी, भूमिजा, जनकतनया, जनकनन्दिनी, रामप्रिया
सर्पसाँप, अहि, भुजंग, ब्याल, फणी, पत्रग, नाग, विषधर, उरग, पवनासन
सोनास्वर्ण, कंचन, कनक, सुवर्ण, हाटक, हिरण्य, जातरूप, हेम, कुंदन
सूर्यरवि, सूरज, दिनकर, प्रभाकर, आदित्य, मरीची, दिनेश, भास्कर, दिनकर, दिवाकर, भानु, अर्क, तरणि, पतंग, आदित्य, सविता, हंस, अंशुमाली, मार्तण्ड
संसारजग, विश्व, जगत, लोक, दुनिया
सिंहकेसरी, शेर, महावीर, व्याघ्र, पंचमुख, मृगेन्द्र, केहरी, केशी, ललित, हरि, मृगपति, वनराज, शार्दूल, नाहर, सारंग, मृगराज
परोपकार( Samanarthi Shabd In Marathi )परहित, भलाई, नेकी, परकाज, परमार्थ
पर्यायसमानार्थी, एकार्थी, एकार्थवाची
पलटनसेना, आर्मी, लश्कर, चमू, फौज
पहेलीप्रहेलिका, मुअम्मा, मुकरी, कूटप्रश्न, बुझौवल
पाठशालास्कूल, विद्यापीठ, विद्यालय, मदरसा
मरालहंस, राजहंस, सितपक्ष, धवलपक्ष
मरुतपवन, वायु, हवा, वात, समीर, मारुत
मर्कटबंदर, कपि, कीश, वानर, शाखामृग
मशहूरनामी, प्रसिद्ध, ख्यात, विख्यात, ख्यातिप्राप्त, प्रख्यात
यादस्मृति, स्मरण, स्मरण-शक्ति, सुध, याद्दाश्त
यामपहर, प्रहर, बेला, वेला, जून
मंतव्यअभिमत, सम्मति, राय, सलाह, विचार
मंसूखरद्द, निरस्त, ख़ारिज, निरसित
मकड़ीमकरी, लूता, लूतिका, लूत
मकतबस्कूल, पाठशाला, विद्यालय, विद्यापीठ
मकरमगर, मगरमच्छ, घड़ियाल, नक्र, ग्राह, झषराज
मजारमकबरा, समाधि, कब्र, इमामबाड़ा
मटकाकुंभ, झट, घड़ा, कलश
पौसवेरा, सुबह, भोर, प्रातः
पौरस्त्यपूरबी, पूर्वी, प्राच्य, मशरिक़ी
प्रजाजनता, रिआया, रैयत, परजा
प्रतिदिनरोजाना, हर दिन, हर रोज, रोज, रोज-रोज
प्रतियोगितास्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, मुकाबला, होड़
प्रवादअफवाह, किंवदंती, जनश्रुति
प्रहरीद्वारपाल, पहरेदार, प्रतिहारी, दरबान, चौकीदार
प्राज्ञविद्वान, महाज्ञानी, बुद्धिमान, चतुर
प्रासादमहल, राजमहल, राजनिवास, राजभवन
मत्सरद्वेष, ईर्ष्या, कुढ़न, जलन, डाह
मनीषामति, बुद्धि, मेधा, प्रज्ञा, विचार
महकखुशुबू, सुवास, सुगंध, सुगंधि, सौरभ
महाभारतभारत, जयकाव्य, पंचमवेद, जय, महायुद्ध
यामिनीरजनी, रात, रात्रि, रैन, राका, निशा
युगजुग, दौर, मन्वंतर, काल, कल्प, जमाना
नाविककेवट, खेवट, मल्लाह, खिवैया
नियमउसूल, सिद्धांत, विधि, रीति
निरक्षरअनपढ़, अपढ़, अशिक्षित, लाइल्म
रात्रिनिशा, क्षया, रैन, रात, यामिनी, रजनी, त्रियामा, क्षणदा, शर्वरी, तमस्विनी, विभावरी
रातरात्रि, रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निशि, यामा, विभावरी
राजानृपति, भूपति, नरपति, नृप, महीप, राव, सम्राट, भूप, भूपाल, नरेश, महीपति, अवनीपति
रविसूरज, दिनकर, प्रभाकर, दिवाकर, सविता, भानु, दिनेश, अंशुमाली, सूर्य
युधिष्ठिरकौन्तेय, धर्मराज, धर्मपुत्र, अजातशत्रु
योषायोषिता, नारी, स्त्री, औरत, वनिता, महिला, तिरिया
योमदिवस, दिनमान, दिन, अह, सूर्यकाल
युवतियुवती, सुन्दरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी, नवयौवना
राधिकाराधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा
रक्तखून, लहू, रुधिर, शोणित, लोहित
राक्षसदैत्य, असुर, निशाचर
लक्ष्मीचंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्ममा, सिन्धुसुता, कमलासना
लड़काबालक, शिशु, सुत, किशोर, कुमार
न्यौतानिमंत्रण, आमंत्रण, बुलावा
नयानूतन, नव, नवीन, नव्य
पतिभर्ता, वल्लभ, स्वामी, प्राणाधार, प्राणप्रिय, प्राणेश, आर्यपुत्र
रमाइन्दिरा, हरिप्रिया, श्री, लक्ष्मी, कमला, पद्मा, पद्मासना, समुद्रजा, श्रीभार्गवी, क्षीरोदतनया
रामचन्द्रअवधेश, सीतापति, राघव, रघुपति, रघुवर, रघुनाथ, रघुराज, रघुवीर, रावणारि, जानकीवल्लभ, कमलेन्द्र, कौशल्यानन्दन
रावणदशानन, लंकेश, लंकापति, दशशीश, दशकंध, दैत्येन्द्र
निशारात्रि, रैन, रात, निशि, विभावरी
पत्नीभार्या, दारा, बेगम, कलत्र, प्राणप्रिया, वधू, वामा, अर्धांगिनी, सहधर्मिणी, गृहणी, बहु, वनिता, जोरू, वामांगिनी
पक्षीखेचर, दविज, पतंग, पंछी, खग, विहग, परिन्दा, शकुन्त, अण्डज, चिडिया, गगनचर, पखेरू, विहंग, नभचर
पर्वतपहाड़, गिरि, अचल, भूमिधर, तुंग आद्रि, शैल, धरणीधर, धराधर, नग, भूधर, महीधर
पण्डितसुधी, विद्वान, कोविद, बुध, धीर, मनीषी, प्राज्ञ, विचक्षण
पुत्रबेटा, लड़का, आत्मज, सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन
पत्तापत्ती, पात, पाती, पल्लव, पर्ण
मंजुलमोहक, मनोहर, आकर्षक, शोभनीय, सुंदर
मंजूषासंदूक, बक्स, पिटारी, पिटक, पेटी, झाँपी
युद्धसंग्राम, संघर्ष, समर, लड़ाई, रण, द्वंद्व
पथिकराही, राहगीर, यात्री, बटोही, मुसाफिर, पंथी
मैनासारी, सारिका, त्रिलोचना, मधुरालाषा, कलहप्रिया
मूँगाप्रवाल, रक्तांग, विद्रुम, रक्तमणि
युद्धभूमिरणक्षेत्र, रणभूमि, समरभूमि, संग्रामभूमि, युद्धस्थल
लड़कीबालिका, कुमारी, सुता, किशोरी, बाला, कन्या
लक्ष्मणलखन, शेषावतार, सौमित्र, रामानुज, शेष
लौहअयस, लोहा, सार
( Samanarthi Shabd In Marathi )( Samanarthi Shabd In Marathi )
शेरहरि, मृगराज, व्याघ्र, मृगेन्द्र, केहरि, केशरी, वनराज, सिंह, शार्दूल, हरि, मृगराज
शिवभोलेनाथ, शम्भू, त्रिलोचन, महादेव, नीलकंठ, शंकर
शरीरदेह, तनु, काया, कलेवर, वपु, गात्र, अंग, गात
शत्रुरिपु, दुश्मन, अमित्र, वैरी, प्रतिपक्षी, अरि, विपक्षी, अराति
समुद्रसागर, पयोधि, उदधि, पारावार, नदीश, नीरनिधि, अर्णव, पयोनिधि, अब्धि, वारीश, जलधाम, नीरधि, जलधि, सिंधु, रत्नाकर, वारिधि
समूहदल, झुंड, समुदाय, टोली, जत्था, मण्डली, वृंद, गण, पुंज, संघ, समुच्चय
सरस्वतीगिरा, भाषा, भारती, शारदा, ब्राह्यी, वाक्, जातरूप, हाटक, वीणापाणि, विमला, वागीश, वागेश्वरी
( Samanarthi Shabd In Marathi )
samanarthi shabd in marathi

पर्यायवाची शब्द Paryayvachi Shabd
जिन शब्दों के अर्थ में समानता होती है, उन्हें हम पर्यायवाची शब्द अथवा प्रतिशब्द कहते हैं । हिन्दी में तत्सम पर्यायवाची शब्द ही अधिक पाए जाते हैं जो संस्कृत से हिन्दी में आए हैं । हिन्दी में तद्भव पर्यायवाची शब्दों का अभाव है।

अर्थ – एक जैसे अर्थ का बोध करने वाले शब्द एक दुसरे के पर्यायवाची कहलाते है इसे समानार्थी भी कहते है।

पयार्यवाची के दो प्रकार –
पूर्ण पयार्यवाची :- वे शब्द जो ठीक वही अर्थ अथवा यथावत अर्थ का बोध करावे, पूर्ण पयार्यवाची है – पितृ- पिता
अपूर्ण पर्यायवाची :- वे शब्द जो समान अर्थ का बोध कराए किन्तु अनेकार्थी होता है अपूर्ण पयार्यवाची या समानार्थी शब्द कहलाते है।
पर्यायवाची शब्द Paryayvachi Shabd
Here we are going to learn पर्यायवाची शब्द Paryayvachi Shabd examples of अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

पर्यायवाची शब्द Paryayvachi Shabd
Here we are going to learn पर्यायवाची शब्द Paryayvachi Shabd examples of अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ

अ आ
अंक – चिन्ह, निशान, प्रतीक, पहचान
अंग – काया, शरीर, गात, बदन तन, वपु, देह
अंश – भाग, हिस्सा, भंग, अवयव, खण्ड, सोपान
अग्नि – धनञजय, जातवेद, हुताशन, कृषानु, रोहिताश्व, आग, अनल, पावक,
अचल – गिर, शैल, नग, महिधर, आद्रि
आँख – लोचन, नयन, नेत्र, दृग्, आक्ष, चक्षु, दीदा, विलोचन
आँगन – अँगना, अजिर, प्रांगण, अँगनाई
आँचल – पल्ला, छोर, दामर, कोना, कोर
आँसू – अश्रु, नेत्रनीर, नयनजल, नेत्रवारि, नयन-नीर
आकर्षण – दिलकशी, खिंचाव, विमोहन, सम्मोहन, प्रभावकारी
इ ई
इच्छा – अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कण्ठा, रूचि, ईप्सा, अभीप्सा, चाहत, मनोरथ
इच्छुक – अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कण्ठित
इठलाना – शेखी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना
इनकार – प्रत्याख्यान, अनगीकार, निषेध, अस्वीकृति
इनाम – उपहार, पुरस्कार पारितोषिक
ईख – गन्ना, ऊख, रसडण्ड, रसाल, पैंडी, रसद
ईधन – जलावन, जलाने की लकड़ी, कण्डा, जरनी
ईदृश – इस प्रकार, इस तरह, ऐसे, इस रीति से
ईप्सा – चाह, अभिलाषा, इच्छा, अभीप्सा
ईमानदारी – निष्कपटता, निश्छलता, सदाशयता
उ ऊँ
उकसाना – उभारना, उत्तेजित करना, उद्बाधित करना
उग्र – प्रबल, तेज, प्रचण्ड
उचित – ठीक, सीचीन, मुनासिब, संगत, वाजिब, उपयुक्त
उजाड़ – निर्जन, वीरान, बियाबान, सुनसान, बरबाद, खण्डहर
उजड़ – अभद्र, धृष्ट, लण्ड, गंवार, अक्खड़, उद्धत, लम्पट
ऊँचा – उच्च, उत्तुंग, बुलन्द, ऊर्ध्व, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुम्बी
ऊँट – लम्बोष्ठ, महाग्रीव, उष्ट्र
ऊँघ – तन्द्रा, ऊँचाई, झपकी, अर्द्धनिद्रा, अलसाई
ऊर्जा – शक्ति, ओज, स्फूर्ति
ऊधम – उपद्रव, उत्पाद, हुल्लड
ऋ ए
ऋक्ष  – रीक्ष/ऋछ, भालू
ऋचा – स्तोत्र, वेदमन्त्र
ऋच्छरा – गणिका, वेश्या, रण्डी, तवायफ़, चंचला, तमाशबीन
ऋजु – सीधा, सुगम, सरल, सहज
ऋद्ध – अनोखा, समृद्ध, सम्पन्न, भरा हुआ
एक – अनोखा, अद्वितीय अनुपम, प्रथम
एकता – समान, एकजैसा, एकरूप, समरूप, अभित्र, मेल
एकाग्र – एकमना, मनोयोगी, एक चित्त,
एकसान – स्थिर अनुग्रह, कृतज्ञता, आभार
एषणा – देखें-‘इच्छा’।
ऐ ओ
ऐंठ – अकड़, ठसक, घमण्ड, गर्व
ऐंठन – मरोड़, बल, तनाव, अकड़न, उमेठन, घुमाव
ऐक्य – एकत्व, मेल, एका, एकता
ऐबी – दुष्कर्मी, बुरा, खोटा, दुष्ट, शैतान
ऐश्वर्य – वैभव, सम्पदा, सम्पन्नता, समृद्धि, श्री, सम्पत्ति
ओठ – होंठ, अधर, ओष्ठ, दन्तच्छद, रदच्छद
ओछा – कमीना, छिछोर, टुच्चा, क्षुद्र, हलका
ओज – बल, ताक़त, जोर, दम, पराक्रम, वीर्य, शक्ति
ओझल – अन्तर्धान, अदृश्य, लुप्त, गायब, तिरोहित, विलुप्त
ओस – तुषार, हिमकण, हिमसीकर, हिमबिन्दु, तुहिनकण

औंगा – गूंगा, वाक्विहीन, वाणीहीन
औघर – अनगढ़, अटपट, अण्डबण्ड, असुन्दर
औदात – श्वेत, गौर, शुक्ल, सफ़ेद, धौला
औदास्य – उदासीनता, वैराग्य, अनिच्छा, मनोमालिन्य
औरत – स्त्री, वामा, महिला, वनिता, रमणी, अंगना।

Releted Keywords :- samanarthi shabd marathi, समानार्थी शब्द मराठी, samanarthi shabd in marathi, marathi samanarthi shabd, मराठी समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द मराठी 1000, samanarthi shabd, समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द 1000, समानार्थी शब्द marathi ( Samanarthi Shabd In Marathi )

Q. समानार्थी शब्द म्हणजे काय?

Ans : एखाद्या शब्दासाठी त्याच अर्थाचा दुसरा शब्द म्हणजे समानार्थी शब्द होय.

Q. समानार्थी शब्द उदाहरण ?

Ans : 1.अनल = अग्नी, विस्तव: पावक, वन्ही 2. अभिनय = हावभाव, अंगविक्षेप 3. अभिनेता = नट 4. अभियान = मोहीम5. अमित = असंख्य, अगणित, अपार

Q. समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्दांमध्ये काय फरक आहे?

समानार्थी शब्द असे शब्द आहेत ज्यांचा अर्थ समान किंवा जवळजवळ समान आहे, ज्याचा अर्थ दुसर्‍या शब्दासारखा आहे. विरुद्धार्थी शब्द असे शब्द आहेत ज्यांचा अर्थ दुसर्‍या शब्दाच्या विरुद्धार्थी आहे. योग्य प्रतिशब्द निवडल्याने तुमचे लेखन शुद्ध होते. सामान्य विरुद्धार्थी शब्द शिकल्याने तुमची भाषेची जाण अधिक तीक्ष्ण होते आणि तुमचा शब्दसंग्रह विस्तृत होतो.

तुम्हाला हे आर्टिकल ( Samanarthi Shabd In Marathi ) | Synonyms In Marathi | समानार्थी शब्द नक्कीच आवडले असेल अशी आम्हाला खात्री आहे.अशीच समानार्थी शब्दांची माहिती साठी Meaninginnmarathi.in ला नक्की भेट द्या, आणि तुम्हाला माहिती असलेले मराठी समानार्थी शब्द ( Samanarthi Shabd In Marathi ) नक्की कंमेंट करा.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi