स्वर समानार्थी शब्द | Swar ka Paryayvachi Shabd म्हणजे काय तसेच वाक्यात स्वर या समानार्थी शब्दांचा वापर जाणून घ्या

Swar ka Paryayvachi Shabd
स्वर का परिवाची शब्द म्हणजे ध्वनी, स्वर, नाद, घोष, शब्द, निनाद, स्वर, ताल आणि राव. येथे आपल्याला स्वरांचे किती समानार्थी ...
Read more