स्वर समानार्थी शब्द | Swar ka Paryayvachi Shabd म्हणजे काय तसेच वाक्यात स्वर या समानार्थी शब्दांचा वापर जाणून घ्या

Photo of author

By Abhishek Patel

स्वर का परिवाची शब्द म्हणजे ध्वनी, स्वर, नाद, घोष, शब्द, निनाद, स्वर, ताल आणि राव. येथे आपल्याला स्वरांचे किती समानार्थी शब्द आहेत, इतर वाक्यांमध्ये स्वरांच्या समानार्थी शब्दांचा वापर आणि स्वरांच्या इतर समानार्थी शब्दांचा वापर, हे सर्व मुद्दे सविस्तरपणे कळतील.

समानार्थी शब्द काय आहेत?

समानार्थी शब्दांची व्याख्या: समानार्थी अर्थ असलेल्या शब्दांना समानार्थी शब्द म्हणतात.

स्वराचा समानार्थी शब्द काय आहे?

येथे स्वराचे समानार्थी शब्द खाली दिलेल्या मुद्द्यांमध्ये स्पष्ट केले आहेत:-

 1. ध्वनी
 2. मुखर
 3. नाद
 4. घोष
 5. शब्द
 6. निनाद
 7. आवाज
 8. ताल
 9. राव

वाक्यांमध्ये स्वर समानार्थी शब्दांचा वापर

वाक्यात स्वरांच्या समानार्थी शब्दांचा वापर खाली दिलेल्या मुद्यांमध्ये दिला आहे:-

 1. शशांकीचा आवाज खूपच आकर्षक आहे.
 2. काही दिवसांपूर्वी युद्धाचा शंख फुंकण्यात आला होता .
 3. अंशुलने सर्व काही मोजक्या शब्दात सांगितले .
 4. मला त्याचा आवाज दुरून ऐकू येत होता .
 5. आज त्यांनी सर्वांसमोर या गंभीर समस्येवर मोकळेपणाने चर्चा केली.

s ने सुरू होणारे इतर समानार्थी शब्द

s ने सुरू होणारे इतर समानार्थी शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:-

 1. सलील – पाणी, पाणी, नीर, अंबु, वारी इ.
 2. सूर्य – भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवी, सूरज, दिनकर, प्रभाकर इ.
 3. सोने – स्वर्ण, कुंदन, कांचन, कनक, हेम इ.
 4. सरस्वती – वाक, वाग्देवी, भारती, वाणी, शारदा, वीणापाणी, हंसवाहिनी, वागीश्वरी इ.
 5. सीता – वैदेही, जानकी, मिथिलेशकुमारी, रामप्रिया, जनकतनया, जनकनंदिनी, भूमिजा, जनकसुता इ.
Swar ka Paryayvachi Shabd

FAQ: Frequently Asked Questions

प्रश्न 1) स्वर का समानार्थी शब्द क्या है?
उत्तर :- स्वर का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है।

प्रश्न 2) स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर :- स्वर इस शब्द का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन यह है.

प्रश्न 3) स्वर इस शब्द का पर्यायवाची क्या है?
उत्तर :- स्वर इस शब्द का निम्नलिखित पर्यायवाची शब्द है – शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

प्रश्न 4) स्वर के पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर :- स्वर के पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

प्रश्न 5) स्वर इस शब्द के समानार्थी शब्द कौन से हैं?
उत्तर :- स्वर इस शब्द के समानार्थी शब्द बहुत सारे हैं पर हम शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन यह शब्द इस्तेमाल करते हैं.

प्रश्न 6) स्वर का हिंदी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर :- स्वर की अनेक हिंदी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) स्वर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर :- स्वर की अनेक समानार्थी शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) स्वर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर :- स्वर की अनेक समानार्थी शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है?
उत्तर :- स्वर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Swar in Hindi?
Answer :- The synonym of Swar is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Swar ka Paryayvachi Shabd
Swar ka Paryayvachi Shabd

Question 11) What is the synonym of the word Swar in Hindi?
Answer :- The word Swar is synonymous in the following way – शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 12) What is the alternative word for Swar in hindi?
Answer :- Swar that many alternative words but mostly use शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 13) What is the synonym of Swar in hindi?
Answer :- The synonym of Swar word in hindi is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 14) What is the synonym of Swar hindi?
Answer :- The synonym of Swar word in hindi is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन he.

READ MORE ढेर का पर्यायवाची शब्द | Dher Ka Paryayvachi Shabd In Hindi
Question 15) Swar Ka Paryayvachi Shabd?
Answer :- Swar Paryayvachi Shabd is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 16) Swar ka hindi me Paryayvachi shabd ky hai?
Answer :- Swar ka hindi me paryayvachi shabd शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन hai.

Question 17) Swar ya shabadacha hindi samanarthi Shabd kay ahe?
Answer :- Swar ya shabadacha hindi samanarthi Shabd शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन ahe.

Question 18) Swar ka paryayvachi shabd konsa hai?
Answer :- Swar ka paryayvachi shabd शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन hai.

Question 19) Alternative word for Swar in hindi?
Answer :- The alternative word is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 20) Swar similar words in hindi?
Answer :- The similar words is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 21) स्वर का पर्यायवाची शब्द लिखिए?
Answer :- स्वर का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 22) स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा?
Answer :- स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन शब्द होगा.

Question 23) स्वर का दूसरा नाम क्या है?
Answer :- स्वर का दूसरा नाम शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 24) स्वर का पर्यायवाची शब्द लिखिए?
Answer :- स्वर का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 25) स्वर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है?
Answer :- स्वर का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन होता है.

Question 26) स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द ?
Answer :- स्वर शब्द का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 27) निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर शब्द का पर्यायवाची है?
Answer :- निम्नलिखित में से शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन का पर्यायवाची शब्द है.

Question 28) Swar Synonyms in Hindi?
Answer :- Swar Synonyms is शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन.

Question 29) Swar Paryayvachi Shabd in Hindi?
Answer :- Swar Paryayvachi Shabd शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन he.

Question 30) स्वर शब्द के समानार्थी शब्द कौन कौन से है ?
Answer :- स्वर शब्द के समानार्थी शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 31) स्वर का समानार्थी क्या होगा?
Answer :- स्वर का समानार्थी शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन होगा.

Question 32) स्वर किसका पर्यायवाची है?
Answer :- स्वर का पर्यायवाची शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन होगा.

Question 33) स्वर शब्द का अर्थ क्या है?
Answer :- स्वर शब्द का अर्थ शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Question 34) स्वर का पर्यायवाची शब्द बताइए?
Answer :- स्वर का पर्यायवाची शब्द शब्द, स्वर, ध्वनि, संख, घोष, लफ्ज, कथन है.

Swar ka Paryayvachi shabd | Swar Samanarthi Shabd
पर्यायवाची शब्द हिंदी | Paryayvachi Shabd Hindi

Leave a Comment