Best Cousin Meaning in Marathi 1 कज़िन् चा मराठीत अर्थ

107 0
concern meaning in marathi

Cousin Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Cousin” या इंग्रजी शब्दाचा मराठीत अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला “Cousin Meaning In Marathi” असे म्हणू शकतो.

(Cousin) या शब्दाचा अर्थ काय हे आम्ही तुम्हाला सांगणारच नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाबद्दल अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तो तुम्हाला मराठीतील चुलत भावाचे सर्व अर्थ समजण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Cousin Meaning in Marathi | कज़िन् चा मराठीत अर्थ

Cousin चा मराठीत अर्थ (Cousin Meaning in Marathi) आहे: चुलत भाऊ अथवा बहीण 

concern meaning in marathi

Pronunciation Of Cousin | कज़िन् चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Cousin’: कज़िन्

Other Marathi Meaning Of Cousin | कज़िन् चा इतर मराठी अर्थ

आते भाऊ
आते भाऊ किंवा बहिण
आतेबहीण
आतेभाऊ
कझ़न
चुलत भाऊ
चुलत भाऊ किंवा बहिण
चुलतभाऊ
मामे भाऊ किंवा बहिण
मामेबहीण
मामेभाऊ
मावस भाऊ
मावस भाऊ किंवा बहिण
मावसबहीण
मावसभाऊ

Synonyms & Antonyms of Cousin | कज़िन् चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “चुलत भाऊ” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Cousin | कज़िन् चे समानार्थी शब्द

‘Cousin’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Relative

Antonyms of Cousin | कज़िन् चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Cousin’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

Example of Cousin In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये कज़िन् चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
An elderly cousin had left her a small legacy.एका वृद्ध चुलत भावाने तिला एक छोटासा वारसा सोडला होता.
Don’t haze the new roommate, he’s my cousin.नवीन रूममेटला धुके करू नका, तो माझा चुलत भाऊ आहे.
He is a cousin of Mike’s.तो माईकचा चुलत भाऊ आहे.
The house belonged to my cousin.घर माझ्या चुलत भावाचे होते.
I tried again to get ahold of my cousin Joan.मी माझा चुलत भाऊ जोन पुन्हा धरण्याचा प्रयत्न केला.

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, पण इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict ( Cousin Meaning in Marathi )

या लेखात तुम्ही Meaning of Cousin In Marathi, तसेच Cousin चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Cousin.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Cousin उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Cousin meaning in Marathi, आणि Cousin चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Cousin चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Cousin चे समानार्थी शब्द आहेत: relative.

Who is called cousin?

cous·​in ˈkə-zən. Synonyms of cousin. : a child of one’s uncle or aunt. : a relative descended from one’s grandparent or more remote ancestor by two or more steps and in a different line. : kinsman, relative.

Why is it called a cousin?

one related by descent in a diverging line from a known common ancestor, as from one’s grandparent or from one’s father’s or mother’s sister or brother. a kinsman or kinswoman; relative.

What is cousin with example?

If Aunt Sally has a kid, that kid is your cousin, and if Aunt Sally’s kid has a kid, and you have a kid too, then your kid and Sally’s kid’s kid are second cousins. A cousin is a relative that’s farther from you than an immediate relation like your brother or sister, usually the child of your aunt or uncle.

चचेरा भाई किसे कहते हैं?

चचेरा · in kə-zən। चचेरे भाई के समानार्थक शब्द। : चाचा या मौसी की संतान । : एक रिश्तेदार अपने दादा-दादी या अधिक दूरस्थ पूर्वज से दो या दो से अधिक चरणों में और एक अलग पंक्ति में उतरा। : संबंधी, रिश्तेदार।

Is cousin a relationship?

Most generally, in the lineal kinship system used in the English-speaking world, a cousin is a type of familial relationship in which two relatives are two or more familial generations away from their most recent common ancestor.

What is cousin relationship?

A child of a parent’s sibling; a nephew or niece of a parent; a child of one’s uncle or aunt. A relative who has with the other person only two grandparents or one grandparent (maternal or paternal) in common, but parents are different.

Are cousins family or friends?

A cousin is a relative with whom you share common ancestors. First cousins share grandparents, but all cousins share a family history bond that goes far beyond that. If you have a really close cousin, you know that the relationship can be very special.

Who is your real cousin?

Your cousin is the child of your uncle or aunt.

Can a cousin marry?

The position of first cousins under the Special Marriage Act 1954 is in accord with the Hindu Marriage Act 1955 which also does not allow marriage with any first cousin.

What are different types of cousins?

First cousins share a grandparent (2 generations) Second cousins share a great-grandparent (3 generations) Third cousins share a great-great-grandparent(4 generations) Fourth cousins share a 3rd-great grandparent (5 generations)

Leave a Reply