Best Patience Meaning in Marathi । पेशन्‍स चा मराठीत अर्थ 2023

Photo of author

By Abhishek Patel

Patience Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “पेशन्स” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण मराठीत पेशन्स अर्थ म्हणू शकतो.

(पेशन्स) या शब्दाचा अर्थ काय हे आम्ही तुम्हाला सांगणारच नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाविषयी अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील दाखवू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि यामुळे तुम्हाला मराठीत संयम म्हणजे काय हे समजण्यास मदत होईल.

आपण सुरु करू.

Patience Meaning in Marathi | पेशन्‍स चा मराठीत अर्थ

Patience चा मराठीत अर्थ (Patience Meaning in Marathi) आहे: संयम

Pronunciation Of Patience | पेशन्‍स चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Patience’: पेशन्‍स

Other Marathi Meaning Of Patience | पेशन्‍स चा इतर मराठी अर्थ

धीर
चिकाटी
पेशन्‍स
सबुरी
सहनशीलता
सोशिकपणा

Patience चे इतर अर्थ

keep patience- संयम ठेवा
thank you for your patience- आपल्या संयमाबद्दल आभार मानतो
thank you for your patience and understanding- तुमच्या संयम आणि समजुतीबद्दल धन्यवाद
thank you for your patience and cooperation- आपल्या संयम आणि सहकार्याबद्दल धन्यवाद
thank you for your patience with me- माझ्याबरोबर असलेल्या संयमाबद्दल धन्यवाद
don’t test my patience- माझ्या संयमाची परीक्षा घेऊ नका
appreciate your patience- तुमच्या संयमाचे कौतुक
appreciate your patience and understanding- आपल्या संयम आणि समजुतीचे कौतुक
appreciate your patience staying online- ऑनलाईन राहण्याच्या तुमच्या संयमाचे कौतुक
take patience- धीर धरा
please have patience- कृपया संयम ठेवा
please have patience with me- कृपया माझ्याशी संयम ठेवा, कृपया माझ्याशी धीर धरा
patience pays- संयम तुम्हाला लाभ देतो
losing patience- संयम गमावणे
my patience- माझा संयम
my patience with everyone- सर्वांसोबत माझा संयम
my patience level- माझ्या सहनशीलतेचा स्तर, माझ्या सहनशीलतेची पातळी
patience less- धैर्य कमी, धीर कमी
have patience- धीर धरा
have patience with all things- सर्व गोष्टींवर संयम ठेवा
have patience with me- माझ्याशी धीर धरा, माझ्याशी संयम बाळगा
have patience, my love- धीर धर, माझ्या प्रिये
lose patience- संयम गमावने, अधीर असणे
patience girl- संयमी मुलगी
patience forbearance- सहनशीलता
I lost patience- मी संयम गमावला
no patience- संयम नाही
patience and preservance- संयम आणि जतन
patience and consistency- संयम आणि सातत्य

Synonyms & Antonyms of Patience | पेशन्‍स चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी शिफारस करतो की तुम्ही प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवा.

चला तर मग आज “धीर” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Patience | पेशन्‍स चे समानार्थी शब्द

‘Patience’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

forbearance
tolerance
fortitude
stoicism
sufferance
calmness
endurance
composure
serenity
restraint
self-restraint
tranquillity

Antonyms of Patience | पेशन्‍स चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Patience’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Impatience

Example of Patience In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये पेशन्‍स चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
Patience is the plaster of all sores.संयम हे सर्व जखमांचे मलम आहे. तुमच्या बागेत संयम नेहमी वाढू द्या.
Let patience grow in your garden always.तुमच्या बागेत संयम नेहमी फुलू द्या.
Patience is the best remedyसंयम हा सर्वोत्तम उपाय आहे
In prosperity caution, in adversity patience.समृद्धीमध्ये सावधानता, संकटात संयम.
Patience is bitter, but its fruit is sweet.संयमाचे फळ गोड असते.

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, परंतु इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Patience In Marathi, तसेच Patience चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Patience.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Patience उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Patience meaning in Marathi, आणि Patience चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Patience चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Patience चे समानार्थी शब्द आहेत: forbearance, tolerance, fortitude, etc.

Patience चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Patience चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: Impatience.

RELETED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 jod shabd in marathi

Leave a Comment