99+ Entrepreneur Meaning in Marathi । Best आन्ट्रप्रनर चा मराठीत अर्थ

81 0
Entrepreneur Meaning in Marathi । आन्ट्रप्रनर चा मराठीत अर्थ

Entrepreneur Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Entrepreneur” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याचा मराठीत अर्थ आपण Entrepreneur म्हणू शकतो.

(उद्योजक) या शब्दाचा अर्थ काय हे आम्ही तुम्हाला सांगणारच नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाबद्दल अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील दाखवू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तो तुम्हाला मराठीत उद्योजकाचा अर्थ समजण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Entrepreneur Meaning in Marathi | आन्ट्रप्रनर चा मराठीत अर्थ

Entrepreneur चा मराठीत अर्थ (Entrepreneur Meaning in Marathi) आहे: उद्योजक 

Pronunciation Of Entrepreneur | आन्ट्रप्रनर चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Entrepreneur’: आन्ट्रप्रनर

Other Marathi Meaning Of Entrepreneur | आन्ट्रप्रनर चा इतर मराठी अर्थ

व्यवसायीक 
उद्योजक
व्यापारी
उद्योगपती 
उद्यमी
धंदा करणारा व्यक्ती 
स्वत: आर्थिक जोखीम सोसून नवीन उद्योग सुरू करणारा

Entrepreneur चे इतर अर्थ

name of entrepreneurउद्योजकाचे नाव
budding entrepreneurनवोदित उद्योजक
why you want to be an entrepreneurतुम्हाला उद्योजक का व्हायचे आहे
business entrepreneurव्यवसाय उद्योजक
why you want to become an entrepreneurतुम्हाला उद्योजक का व्हायचे आहे
social entrepreneurसामाजिक उद्योजक
digital entrepreneurडिजिटल उद्योजक
serial entrepreneurनिरंतर नवप्रवर्तक उद्योजक
young entrepreneurयुवा व्यवसायीक, तरुण उद्योजक
fabian entrepreneurसंधीची प्रतीक्षा करणारा उद्योगपती
entrepreneurship developmentउद्योजकता विकास
business entrepreneurshipव्यवसाय उद्योजकता
village level entrepreneurगाव पातळीवरील उद्योजक

Synonyms & Antonyms of Entrepreneur | आन्ट्रप्रनर चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज जाणून घेऊया “उद्योजक” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द.

Synonyms of Entrepreneur | आन्ट्रप्रनर चे समानार्थी शब्द

‘Entrepreneur’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

businessman
business person
trader
merchant
tycoon
businesswoman
dealer
hustler

Antonyms of Entrepreneur | आन्ट्रप्रनर चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Entrepreneur’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

employee
worker

Example of Entrepreneur In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये आन्ट्रप्रनर चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
He is a budding entrepreneur with good business ideas.चांगल्या व्यवसायाची कल्पना असलेला तो एक होतकरू उद्योजक आहे.
In business, an entrepreneur can risk their own capital for the sake of monetary profit.व्यवसायामध्ये, आर्थिक फायद्यासाठी उद्योजक स्वतःचे भांडवल धोक्यात आणू शकतात.
An entrepreneur is a person who organizes and manages an enterprise.उद्योजक एक अशी व्यक्ती आहे जी व्यवसायाचे आयोजन आणि व्यवस्थापन करते.
Nowadays it’s easy for anyone can be an Internet entrepreneur.आजकाल कोणीही इंटरनेट उद्योजक असू शकते हे सोपे आहे.
Everybody knows he is a fabian entrepreneur and his future is bright.प्रत्येकाला माहित आहे की तो एक संधीची वाट पाहणारा उद्योजक आहे आणि त्याचे भविष्य उज्ज्वल आहे.

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, पण इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Entrepreneur In Marathi, तसेच Entrepreneur चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Entrepreneur.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Entrepreneur उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Entrepreneur meaning in Marathi, आणि Entrepreneur चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Entrepreneur चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Entrepreneur चे समानार्थी शब्द आहेत: businessman, business person, trader, etc.

Entrepreneur चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Entrepreneur चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: employee, worker, etc.

What is the full meaning of entrepreneur?

one who organizes, manages, and takes on the risks of a business or enterprise.

The four types of entrepreneurs:

Coasting, opportunity comes to them (or it doesn’t)
Conservative (very moderate use of resources, protecting existing resources)
Aggressive (proactive, all-in, actively seeks opportunity)
Innovator/Revolutionary (attains growth through innovation)

What is entrepreneur vs businessman?

What is the Difference Between Entrepreneur and Businessman? An entrepreneur is an individual having an exclusive idea to establish a new venture. A businessman is an individual who establishes a business with an old business idea

Is an entrepreneur a job?

Entrepreneurs work to develop ideas, create and refine products and services, and grow companies and industries. They sometimes, but not always, work for a family-owned business or for themselves, but many work within traditional companies and organizations.

Who is an entrepreneur example?

The entrepreneur is defined as someone who has the ability and desire to establish, administer and succeed in a startup venture along with risk entitled to it, to make profits. The best example of entrepreneurship is the starting of a new business venture.

What are 7 skills of an entrepreneur?

Here are 7 skills that any entrepreneur can apply to their journey today:
A vision. Know exactly what you want. …
Ask questions. Question yourself, your plans, your strategy, your business plans and your decisions. …
Passion and energy. …
A work ethic. …
Create an opportunity. …
Communication. …
Sales.

Leave a Reply