99+ Flirt Meaning in Marathi । फ़्लर्ट चा मराठीत अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Flirt Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेख” च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “फ्लर्ट” या इंग्रजी शब्दाचा मराठीत अर्थ सांगणार आहोत किंवा आपण त्याला मराठीत फ्लर्टचा अर्थ म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला (फ्लर्टिंग) या शब्दाचा अर्थ काय ते सांगणार आहोतच, परंतु आम्ही तुम्हाला या शब्दाशी संबंधित अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि मराठीत फ्लर्टिंग म्हणजे काय हे समजण्यास मदत होईल.

आपण सुरु करू.

Flirt Meaning in Marathi | फ़्लर्ट चा मराठीत अर्थ

Flirt चा मराठीत अर्थ (Flirt Meaning in Marathi) आहे: इश्कबाज़ी करना 

Pronunciation Of Flirt | फ़्लर्ट चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Flirt’: फ़्लर्ट

flirt meaning in Marathi with example

Other Marathi Meaning Of Flirt | फ़्लर्ट चा इतर मराठी अर्थ

इश्कबाजी करणे
नखरा करणे
प्रेम करत असल्याचे ढोंग करणे
प्रणयाचा आभास निर्माण करणे
प्रेमाचे चाळे करणे
प्रणयचेष्ठा करणे
लाईन मारणे
छटेलपणा करणे
छेडणे

Synonyms & Antonyms of Flirt | फ़्लर्ट चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी शिफारस करतो की तुम्ही प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी (synonyms) आणि विरुद्धार्थी (antonyms) शब्द लक्षात ठेवा.

चला तर मग आज “Flirt” या शब्दाचे समानार्थी (synonyms) आणि विरुद्धार्थी (antonyms) शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Flirt | फ़्लर्ट चे समानार्थी शब्द

‘Flirt’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

lead on (informal)
dally with
make advances at
make eyes at
coquet
philander
make sheep’s eyes at
छटेलपणा करणे
छेडणे

Antonyms of Flirt | फ़्लर्ट चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Flirt’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

Be faithful
Hover
Hang
float

Example of Flirt In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये फ़्लर्ट चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
Don’t flirt with girls.मुलींशी फ्लर्ट करू नका.
Her husband is an incorrigible flirt.तिचा नवरा एक न भरून येणारा फ्लर्ट आहे.
Peter, you are an incorrigible flirt!पीटर, तू एक अचूक इश्कबाज आहेस!
They say he’s a terrible flirt.ते म्हणतात की तो एक भयानक इश्कबाज आहे.
He’s a compulsive flirt.तो एक कंपल्सिव फ्लर्ट आहे.
flirt meaning in Marathi with example

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, पण इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Flirt In Marathi, तसेच Flirt चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Flirt.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Flirt उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Flirt meaning in Marathi, आणि Flirt चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा! flirt meaning in Marathi with example

flirting day meaning in marathi

Frequently Asked Questions

Flirt चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Flirt चे समानार्थी शब्द आहेत: lead on (informal), dally with, make advances at, etc.

Flirt चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Flirt चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: Be faithful, Hover, Hang, etc.

What do u mean by flirt?

 to behave amorously without serious intent. He flirts with every attractive woman he meets. : to show superficial or casual interest or liking. flirted with the idea. also : experiment.

What is the meaning of flirt in love?

verb. If you flirt with someone, you behave as if you are sexually attracted to them, in a playful or not very serious way. Dad’s flirting with all the ladies, or they’re all flirting with him, as usual. [ VERB + with] He flirts outrageously. [

What is mean by flirt the girl?

If you’re interested in someone romantically, you might flirt with them, which means to chat them up or tease them in a playful way. Flirting is an indirect and fun way to let your crush know you’re interested, like a seductive line or a few coy words.

Leave a Comment