100+ Attitude Meaning in Marathi । ऐटिट्यूड चा मराठीत Best अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Attitude Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Attitude” या इंग्रजी शब्दाचा मराठीत अर्थ सांगू किंवा त्याला मराठीत Attitude Meaning म्हणू.

आम्ही तुम्हाला (वृत्ती) या शब्दाचा अर्थ काय हे सांगणारच नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाबद्दल अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील दाखवू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तो तुम्हाला मराठीत काय दृष्टिकोन आहे हे समजण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Attitude Meaning in Marathi | ऐटिट्यूड चा मराठीत अर्थ

Attitude चा मराठीत अर्थ (Attitude Meaning in Marathi) आहे: वृत्ती

Pronunciation Of Attitude | ऐटिट्यूड चा उच्चार

 • Pronunciation of ‘Attitude’: ऐटिट्यूड

Other Marathi Meaning Of Attitude | ऐटिट्यूड चा इतर मराठी अर्थ

 • वृत्ति
 • दृष्टिकोन
 • वृत्ती
 • ऐटिट्यूड
 • अंगस्थिती
 • शरीरस्थिती
 • शरीराची स्थिति
 • मनाचार्कल

Synonyms & Antonyms of Attitude | ऐटिट्यूड चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “वृत्ती” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Attitude | ऐटिट्यूड चे समानार्थी शब्द

‘Attitude’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

 • Attitude
 • viewpoint
 • vantage point
 • frame of mind
 • way of thinking
 • way of looking at things
 • school of thought
 • outlook
 • angle
 • slant
 • perspective
 • reaction
 • stance
 • standpoint
 • position
 • inclination
 • orientation
 • Approach

Antonyms of Attitude | ऐटिट्यूड चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Attitude’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

 • candor
 • charitableness
 • charity
 • civility
 • consideration
 • courtesy
 • decency
 • decorum
 • disinterestedness

Example of Attitude In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये ऐटिट्यूड चे उदाहरण

English SentenceMarathi Sentences
This attitude is worthy of you altogether worthyआपण या वृत्तीला पात्र आहात
Just as education now focuses a lot more on learning outcomes, our attitude towards consumption of content has changed.ज्याप्रमाणे शिक्षण आता शिकण्याच्या परिणामांवर जास्त लक्ष केंद्रित करते, त्याचप्रमाणे सामग्रीच्या वापराकडे आपला दृष्टीकोन आहे.
The Prime Minister strongly urged officers to adopt a positive attitude to new initiatives.पंतप्रधानांनी अधिकाऱ्यांना नवीन उपक्रमांबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन अवलंबण्याचे जोरदार आवाहन केले.
A negative attitude of protest or the mere enunciation of a principle is not enough when a positive policy and constructive action become necessary.जेव्हा सकारात्मक धोरण आणि विधायक कृती आवश्यक असते तेव्हा निषेधाची नकारात्मक वृत्ती किंवा केवळ तत्त्वाची घोषणा करणे पुरेसे नसते.
A positive attitude and our aspiration to grow.सकारात्मक दृष्टीकोन आणि वाढण्याची आमची आकांक्षा.

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, पण इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Attitude In Marathi, तसेच Attitude चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Attitude.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Attitude उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Attitude meaning in Marathi, आणि Attitude चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Attitude चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Attitude चे समानार्थी शब्द आहेत: Attitude, viewpoint, vantage point, etc.

Attitude चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Attitude चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: candor, charitableness, charity, etc.

What is the real meaning of attitude?

attitude noun (OPINION)

a feeling or opinion about something or someone, or a way of behaving that is caused by this: It’s often very difficult to change people’s attitudes. [ + that ] She takes the attitude that children should be allowed to learn at their own pace. He has a very bad attitude to/towards work

What is the real meaning of attitude?

How do I explain my attitude?Image result for attitude meaning in marathi

In psychology, an attitude refers to a set of emotions, beliefs, and behaviors toward a particular object, person, thing, or event. Attitudes are often the result of experience or upbringing. They can have a powerful influence over behavior and affect how people act in various situations.

What are the 4 types of attitude?

The four basic types of attitudes and behaviours are positive, negative and neutral.
Positive Attitude: This is one type of attitude in organizational behaviour. …
Negative Attitude: A negative attitude is something that every person should avoid. …
Neutral Attitude: …
Sikken Attitude:

What attitude is good?

Having a positive attitude means being optimistic about situations, interactions, and yourself. People with positive attitudes remain hopeful and see the best even in difficult situations.

What are types of attitudes?

Attitudes can include up to three components: cognitive, emotional, and behavioral.

Why is attitude important in life?

Having a positive mental attitude is one of the most important things to develop in life. More energy, better health, a greater chance at success, and an overall happier life all show just how important having the right attitude is. Your attitude in life determines a lot more than you would believe.
Is attitude a positive word?

Attitudes are thought to be either positive or negative and are often dynamic rather than fixed. They are also influenced by personality, personal history, and social environment. A positive or negative mental attitude is a predisposition to respond favorably or unfavorably to something in the future.

What are 5 positive attitudes?

5 examples of positive attitudes
Changing your perspective. Your perspective has a powerful influence on your life and happiness. …
Smiling and being kind to others. …
Practicing self-compassion. …
Not taking things personally. …
Being happy for others’ success.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Comment