99+ Being Meaning in Marathi । बीइंग चा मराठीत Best अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Being Meaning In Marathi:मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Being” या इंग्रजी शब्दाचा मराठीत अर्थ सांगणार आहोत किंवा “Being Meaning In Marathi” असे म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला केवळ (अस्तित्व) या शब्दाचा अर्थ काय हे सांगणार नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाशी संबंधित अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि मराठीत अर्थपूर्ण असण्याबद्दल तुम्हाला जे काही माहित असणे आवश्यक आहे ते जाणून घेण्यात तुम्हाला मदत होईल.

आपण सुरु करू.

Being Meaning in Marathi | बीइंग चा मराठीत अर्थ

Being चा मराठीत अर्थ (Being Meaning in Marathi) आहे: अस्तित्व

Pronunciation Of Being | बीइंग चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Being’: बीइंग

Other Marathi Meaning Of Being | बीइंग चा इतर मराठी अर्थ

  • स्थिती
  • प्राणी
  • अस्तित्व
  • स्वभाव

Synonyms & Antonyms of Being | बीइंग चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “अस्तित्व” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Being | बीइंग चे समानार्थी शब्द

‘Being’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • presence
  • Existence

Antonyms of Being | बीइंग चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Being’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • nonbeing
  • Absence

Example of Being In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये बीइंग चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
A thing is bigger for being shared.एक गोष्ट शेअर करायला छान आहे.
New scientific discoveries are being made every day.रोज नवनवे वैज्ञानिक शोध लावले जात आहेत.
He can’t bear being laughed at.त्याला हसणे सहन होत नव्हते.
We must allow for his being late.आपण त्याच्या विलंबासाठी परवानगी दिली पाहिजे.
She remembers being a rather bossy little girl.तिला एक ऐवजी बस्टी लहान मुलगी आठवते.

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, पण इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Being In Marathi, तसेच Being चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Being.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Being उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Being meaning in Marathi, आणि Being चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Being चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Being चे समानार्थी शब्द आहेत: presence, existence, etc.

Being चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Being चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: nonbeing, absence, etc.

What is the full meaning of being?

1. the state or fact of existing; existence. 2. essential nature; self. she put her whole being into the part.

What is Marathi meaning being?

being in undefined: अस्तित्व

being noun [C/U] (PERSON)

[ U ] The group came into being (= began to exist) to help relatives of the terminally ill.

What is the example of being?

‘being’ is the present participle of the verb ‘be’ and can be used with the continuous form of the verb ‘be’ is all its forms i.e. am, is, was, are and were. When I arrived at the scene of the accident the victim was being placed in an ambulance. I don’t know why but John is being really difficult today.

When can I use is being?

The verb ‘been’ is always used with has/have/had, and we use it in the perfect tense. Whereas the verb ‘being’ is used to refer to actions that are going on in the present or in the continuous tense.

Which is being used meaning?

“It is being used” means that someone is using it at the moment. “It has been used” means that at some time in the past, somone has used it. claudiocrs.

Who to Marathi meaning?

Definition in Marathi: काय किंवा कोणते व्यक्ती किंवा लोक

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Comment