99+ Buddy Meaning in Marathi । बडी चा मराठीत Best अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Buddy Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेख” च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “बडी” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा आपण त्याला मराठीत बडी अर्थ म्हणू शकतो.

(Buddy) या शब्दाचा अर्थ काय हे आम्ही तुम्हाला सांगणारच नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाबद्दल अधिक माहिती देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील दाखवू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल, तो तुम्हाला बडी चे मराठीतील सर्व अर्थ जाणून घेण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Buddy Meaning in Marathi | बडी चा मराठीत अर्थ

Buddy चा मराठीत अर्थ (Buddy Meaning in Marathi) आहे: मित्र

Pronunciation Of Buddy | बडी चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Buddy’: बडी

Other Marathi Meaning Of Buddy | बडी चा इतर मराठी अर्थ

  • मित्र

Synonyms & Antonyms of Buddy | बडी चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “बडी” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Buddy | बडी चे समानार्थी शब्द

‘Buddy’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • friend
  • companion
  • comrade
  • Associate

Antonyms of Buddy | बडी चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Buddy’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • enemy
  • foe
  • opponent
  • Stranger

Example of Buddy In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये बडी चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
Catch you later,buddy!तुला नंतर पकडू, मित्रा!
HI! What’s up, buddy?हाय! काय सुरु आहे मित्रा?
Drink up and go home, buddy.प्या आणि घरी जा मित्रा.
Get out of my way, buddy!माझ्या मार्गातून दूर जा, मित्रा!
Hey, buddy! Is this your car?अरे मित्रा! ही तुमची कार?

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे फार त्रास न देता सहज येतात, पण इंग्रजीत नाही, उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतात.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Buddy In Marathi, तसेच Buddy चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Buddy.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Buddy उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Buddy meaning in Marathi, आणि Buddy चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Buddy चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Buddy चे समानार्थी शब्द आहेत: friend, companion, comrade, etc.

Buddy चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Buddy चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: enemy, foe, opponent, etc.

What’s the full meaning of Buddy?

companion, partner. : friend sense 1. : fellow. used especially in informal addresses. buddy.

Does Buddy mean to love?

1. friendly, affectionate love; familial love 2.

Does Buddy mean friend?

Buddy is most commonly used as an informal word for a friend. Buddy is often used as a form of address (as in Hey, buddy, I haven’t seen you in a while!) or a term of endearment (an affectionate way of referring to someone).

Can I call a girl buddy?

Buddy is not necessarily male, the word has no gender connotations of its own in present-day usage. If feminine gender is to be expressly stated, then girl-pal/ gal-pal might work.

Is Buddy a best friend?

A buddy is a good friend. Your best buddy in elementary school may still be a good buddy when you graduate from high school. If you love to hang out with a certain friend, she’s your buddy. You could also call her your pal or your chum.

What is a buddy relationship?

If one person is buddy-buddy with another, they are very close friends. buddy cop. A buddy is a close friend. […] buddy up. to become friendly; be on friendly or intimate terms.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Comment