99+ Priority Meaning in Marathi Best । प्राइऑरिटी चा मराठीत अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Priority Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेख” च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “प्राधान्य” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला मराठीत प्राधान्य म्हणू शकतो.

(प्राधान्य) या शब्दाचा अर्थ काय आहे हे आम्ही तुम्हाला केवळ सांगणारच नाही तर हा शब्द आणि तो कसा वापरायचा याबद्दल अधिक माहिती देखील देऊ.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडला असेल आणि तो तुम्हाला मराठीतील अग्रक्रमाचा अर्थ जाणून घेण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Priority Meaning in Marathi | प्राइऑरिटी चा मराठीत अर्थ

Priority चा मराठीत अर्थ (Priority Meaning in Marathi) आहे: प्राधान्य

Video

Pronunciation Of Priority | प्राइऑरिटी चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Priority’: प्राइऑरिटी

Other Marathi Meaning Of Priority | प्राइऑरिटी चा इतर मराठी अर्थ

प्राधान्य
प्राथमिकता
अग्रक्रम
अग्रस्थान
first priority- प्रथम प्राधान्य
you are my Priority- तू माझी प्राथमिकता आहेस
you are my priority, not an option- तू माझी प्राथमिकता आहेस पर्याय नाही, तुम्ही माझे प्राधान्य आहात, पर्याय नाही
top Priority- सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राधान्य
high Priority- उच्च प्राथमिकता, उच्च प्राधान्य
high priority only- केवळ उच्च प्राथमिकता, केवळ उच्च प्राधान्य
high priority queue- उच्च प्राथमिकता रांग, उच्च प्राधान्य रांग
my first Priority- माझी पहली प्राथमिकता, माझे पहिले प्राधान्य
you are my first Priority- तू माझी पहिली प्राथमिकता आहेस
you are my first priority darling- तू माझी पहिली प्राथमिकता आहेस प्रिये
my Priority- माझी प्राथमिकता, माझे प्राधान्य
Priority list- प्राथमिकता यादी, प्राधान्य यादी
given Priority- प्राधान्य दिले
Priority work- प्राधान्य काम
Priority interrupt- प्राथमिक व्यत्यय, प्राधान्य व्यत्यय
Priority queue- प्राधान्य रांग
Priority system- प्राधान्य रचना, प्राधान्य व्यवस्था
Priority sector- प्राधान्य क्षेत्र
use high Priority notification- उच्च प्राधान्य सूचना वापरा
Make your happiness a Priority- आपल्या आनंदाला प्राधान्य द्या
utmost Priority- अत्यंत प्राथमिकता, अत्यंत प्राधान्य
Priority basis- प्राधान्य आधार
Priority matters- प्राधान्य महत्त्वाचे
Priority date- प्राधान्य तारीख
least Priority- कमीत कमी प्राधान्य, किमान प्राधान्य
top Priority- सर्वोच्च प्राथमिकता, सर्वोच्च प्राधान्य
non Priority- गैर प्राथमिकता, प्राधान्य नाही
Priority certificate- प्राधान्य प्रमाणपत्र
Priority household- प्राधान्य घरगुती
Priority category- प्राधान्य श्रेणी, प्राथमिकता श्रेणी
Priority details- प्राधान्य तपशील
you are not an option you are my Priority- तुम्ही पर्याय नाही तुम्ही माझे प्राधान्य आहात
make yourself a Priority- स्वतःला प्राधान्य द्या
make yourself a priority this time- यावेळी स्वतःला प्राधान्य द्या
Priority work- प्राथमिकता कार्य, प्राधान्य काम
Priority order- प्राधान्य क्रम, अग्रता क्रम
never allow someone to be your Priority- कधीही कोणालाही आपले प्राधान्य असू देऊ नका
Priority over- प्राधान्य संपले
priority over oncoming vehicles- येणाऱ्या वाहनांना प्राधान्य
Priorities- प्राधान्यक्रम
priorities of life are obeying parents- जीवनाचे प्राधान्य पालकांची आज्ञा पाळणे आहे

Synonyms & Antonyms of Priority | प्राइऑरिटी चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “प्राधान्य” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Priority | प्राइऑरिटी चे समानार्थी शब्द

‘Priority’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

primacy
precedence
precedency
preference
predominance
pre-eminence
weightage
right of way

Antonyms of Priority | प्राइऑरिटी चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Priority’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

unimportance
inferiority
posteriority
last

Example of Priority In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये प्राइऑरिटी चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
Customer satisfaction is the top priority of our hotel.ग्राहकांचे समाधान हे आमच्या हॉटेलचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे.
He usually gives the least priority to money than friends.तो सहसा मित्रांपेक्षा पैशांना कमीत कमी प्राधान्य देतो.
As you grow older your priority will be changed.जसजसे तुम्ही मोठे व्हाल तसतसे तुमचे प्राधान्यक्रम बदलले जातील.
After marriage, I have given utmost priority to my wife.लग्नानंतर मी माझ्या पत्नीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले.
Mother arranged utensils in the kitchen according to her priority.आईने स्वयंपाकघरात तिच्या आवडीनुसार भांडीची व्यवस्था केली. 

अनेकदा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द आणि विरुद्धार्थी शब्द विचारले जातील, परंतु ते तुम्हाला उदाहरणे देखील विचारतील.

मराठीत तुम्हाला कोणत्याही शब्दाची उदाहरणे जास्त त्रास न देता सहज येऊ शकतात, परंतु इंग्रजीत नाही, तुम्हाला ती लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Priority In Marathi, तसेच Priority चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Priority.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Priority उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Priority meaning in Marathi, आणि Priority चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Priority चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Priority चे समानार्थी शब्द आहेत: primacy, precedence, precedency, etc.

Priority चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Priority चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: unimportance, inferiority, posteriority, etc.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 jod shabd in Marathi

Leave a Comment