99+ Synonyms Meaning in Marathi । सीनोनिम्स चा मराठीत Best अर्थ

Photo of author

By Abhishek Patel

Synonyms Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेख” च्या माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “समानार्थी” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला मराठीत समानार्थी अर्थ म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला केवळ या शब्दाचा (समानार्थी शब्द) अर्थ काय ते सांगणार नाही, तर आम्ही तुम्हाला या शब्दाशी संबंधित अधिक माहिती देखील देऊ आणि तो कसा वापरायचा ते देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तो तुम्हाला मराठीतील समानार्थी शब्दांचे सर्व अर्थ जाणून घेण्यास मदत करेल.

आपण सुरु करू.

Synonyms Meaning in Marathi | सीनोनिम्स चा मराठीत अर्थ

Synonyms चा मराठीत अर्थ (Synonyms Meaning in Marathi) आहे: समानार्थी

Pronunciation Of Synonyms | सीनोनिम्स चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Synonyms’: सीनोनिम्स

Other Marathi Meaning Of Synonyms | सीनोनिम्स चा इतर मराठी अर्थ

  • एकार्थी
  • समान किंवा समान अर्थ असलेले
  • समानार्थक
  • समानार्थी

Synonyms & Antonyms of Synonyms | सीनोनिम्स चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला शब्दांचे समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “समानार्थी” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Synonyms | सीनोनिम्स चे समानार्थी शब्द

‘Synonyms’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Analogues
  • Analogs
  • Equivalents
  • Metonyms

Antonyms of Synonyms | सीनोनिम्स चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Synonyms’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

  • Antonyms

Example of Synonyms In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये सीनोनिम्स चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
In fact, his name has become a synonym for the word liar.खरे तर त्याचे नाव लबाड या शब्दाचा समानार्थी बनले आहे.
The words might sound to Jewish ears merely as a synonym for ” man.”हे शब्द ज्यू लोकांच्या कानाला फक्त “माणूस” साठी समानार्थी शब्द वाटू शकतात.
Use the Google synonym search to include synonyms in your strategy.तुमच्या धोरणामध्ये समानार्थी शब्द समाविष्ट करण्यासाठी Google समानार्थी शोध वापरा.
It is also occasionally used as a synonym for “footman” or “lackey.”हे कधीकधी “फुटमॅन” किंवा “लेकी” साठी समानार्थी म्हणून वापरले जाते.
It is with these sacrifices that the name of “the Molech” is always connected; sometimes “the Baal” (lord) appears as a synonym.या यज्ञांशी “मोलेच” हे नाव नेहमीच जोडले जाते; कधीकधी “बाल” (देव) समानार्थी शब्द म्हणून दिसून येतो.

बरेचदा असे होते की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द (Synonyms) आणि त्याचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) विचारले जातात, परंतु त्यासोबत ते तुम्हाला खूप त्याची काही उदाहरणे द्यायला सांगतात.

मराठीत तुम्ही कोणत्याही शब्दाचे उदाहरण(Examples) अगदी सहज बनवू शकता आणि तुम्हाला त्यात काही खूप अडचण येत नाही, पण इंग्रजीत तसे होत नाही आणि तुम्हाला यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Synonyms In Marathi, तसेच Synonyms चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Synonyms

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Synonyms उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Synonyms meaning in Marathi, आणि Synonyms चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

Frequently Asked Questions

Synonyms चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Synonyms चे समानार्थी शब्द आहेत: Analogues, Analogs, Equivalents, etc.

Synonyms चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Synonyms चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: Antonyms.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Comment