100+ Good Meaning in Marathi । गुड चा मराठीत Best अर्थ

66 0
Good Meaning in Marathi

Good Meaning In Marathi: मित्रांनो, आज या “लेखाच्या” माध्यमातून आम्ही तुम्हाला “Good” या इंग्रजी शब्दाचा मराठी अर्थ सांगणार आहोत किंवा त्याला आपण Good Meaning In Marathi म्हणू शकतो.

आम्ही तुम्हाला या शब्दाचा (Good) अर्थ तर सांगणार आहोतच पण या शब्दाशी संबंधित अधिक माहितीही देऊ आणि यासोबतच आम्ही तुम्हाला त्याचा वापर कसा करायचा हे देखील सांगू.

मला आशा आहे की तुम्‍हाला आमचा आजचा लेख आवडेल आणि तुम्‍हाला Good Meaning in Marathi सर्व माहिती जाणून घेण्‍यात मदत होईल.

तर चला सुरुवात करूया.

Good Meaning in Marathi | गुड चा मराठीत अर्थ

Good चा मराठीत अर्थ (Good Meaning in Marathi) आहे: चांगले 

Pronunciation Of Good | गुड चा उच्चार

  • Pronunciation of ‘Good’: गुड

Other Marathi Meaning Of Good | गुड चा इतर मराठी अर्थ

Noun

श्रेय
हित
चांगुलपणा

Adjective

चांगले
चांगला
बरे
भले
सज्जन
सात्विक
सु
श्रेयस्कर
नीतिमान

Synonyms & Antonyms of Good | गुड चे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द

विद्यार्थ्यांना त्यांच्या अभ्यासाच्या जीवनात नेहमीच त्रास देणारी एक गोष्ट म्हणजे त्यांची कमकुवत शब्दसंग्रह किंवा त्याऐवजी त्यांची खराब शब्दसंग्रह. त्यामुळे अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असल्याने विद्यार्थीही वैतागले आहेत.

अनेक वेळा तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा समानार्थी किंवा विरुद्धार्थी शब्द देण्यास सांगितले जाते आणि उत्तर न दिल्याबद्दल तुम्हाला दंड आकारला जाईल.

म्हणूनच मी तुम्हाला प्रत्येक शब्दासाठी समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द लक्षात ठेवण्याचा सल्ला देतो.

चला तर मग आज “चांगले” या शब्दाचे समानार्थी आणि विरुद्धार्थी शब्द जाणून घेऊया.

Synonyms of Good | गुड चे समानार्थी शब्द

‘Good’ चे काही समानार्थी(Synonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

ExactRight
NicePerfect
ProperBonny
AccurateTop 
AbleCongruent
WellComfort
VirtueSatisfactory
GraciousCatchy
ExcellentFine
ValuableSuperior
GreatAcceptable
PositiveCorrect
UnspoiltCertain

Antonyms of Good | गुड चे विरुद्धार्थी शब्द

‘Good’ चे काही विरुद्धार्थी(Antonyms) शब्द पुढीलप्रमाणे आहेत:

BadWicked
InvalidUnjustified
NonsensicalImproper
InfamosImmoral
IncosiquentRough
AwfulPoor
NegativeUnacted
UngodlyCounterfeit

Example of Good In english & Marathi | इंग्रजी आणि मराठीमध्ये गुड चे उदाहरण

English SentencesMarathi Sentences
Overeating is not good for health.जास्त खाणे आरोग्यासाठी चांगले नाही.
She made good marks in algebra.त्याला बीजगणितात चांगले गुण मिळाले.
I am good in English.मी इंग्रजीत चांगला आहे.
His father is a good man.त्याचे वडील चांगले व्यक्ती आहेत.
I am not a good writer.मी काही चांगला लेखक नाही.

बरेचदा असे होते की तुम्हाला एखाद्या शब्दाचा अर्थ, त्याचे समानार्थी शब्द (Synonyms) आणि त्याचे विरुद्धार्थी शब्द (Antonyms) विचारले जातात, परंतु त्यासोबत ते तुम्हाला खूप त्याची काही उदाहरणे द्यायला सांगतात.

मराठीत तुम्ही कोणत्याही शब्दाचे उदाहरण(Examples) अगदी सहज बनवू शकता आणि तुम्हाला त्यात काही खूप अडचण येत नाही, पण इंग्रजीत तसे होत नाही आणि तुम्हाला यातील उदाहरणे लक्षात ठेवावी लागतील.

म्हणून माझी सूचना अशी आहे की तुम्ही प्रत्येक शब्दाची उदाहरणे लक्षात ठेवा.

Verdict

या लेखात तुम्ही Meaning of Good In Marathi, तसेच Good चा इंग्रजी अनुवाद वाचला आहे आणि its adjective & pronoun, similar and opposite words, synonyms, and Antonyms of Good.

आणि तुम्ही मराठी आणि इंग्रजीमध्ये Good उच्चारण्याची योग्य पद्धत देखील शिकलात.

तर आजसाठी हेच आहे माझ्या मित्रांनो.

हा लेख याबद्दल उपयुक्त स्पष्टीकरण प्रदान करतो Good meaning in Marathi, आणि Good चा मराठी अर्थ त्याच्या वापराचे वर्णन करण्यासाठी उदाहरण वाक्यांसह.

जर तुम्हाला हा लेख उपयुक्त वाटला तर तो सोशल मीडियावर नक्की शेअर करा जेणेकरून इतरांनाही या लेखाचा फायदा होईल.

धन्यवाद. शिकत राहा!

I am good meaning in Marathi

“मराठीत ‘माझं आवश्यक आहे’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे आपल्याला अच्छा वाटतंय.

sounds good meaning in Marathi 

“मराठीत ‘आवाज चांगलं आहे’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे आपल्याला ठीक वाटतंय.

good meaning in the Marathi language 

“मराठीत ‘चांगलं’ अर्थ” – या शब्दाचा अर्थ होतो “अच्छा” या मतलबाने.

quite good meaning in Marathi

“मराठीत ‘काहीतरी चांगलं’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे काहीतरी ठीक-ठाक.

So far so good meaning in Marathi

“मराठीत ‘ह्यापैकी ह्याच चांगलं’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे अद्याप आपल्याला सर्व काही चांगलं आहे.

that’s a good meaning in Marathi

“मराठीत ‘ते चांगलं आहे’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे ते अच्छा है।

too good meaning in Marathi

“मराठीत ‘खूप छान’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे खूप छान आहे।

pretty good meaning in Marathi

“मराठीत ‘खूप छान’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे खूप छान आहे।

not so good meaning in Marathi

“मराठीत ‘तळ्यातलं नसल्यासारखं’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे ठीक-ठाक परिणाम नसल्यासारखं आहे।

well and good meaning in Marathi

“मराठीत ‘ठीक आणि चांगलं’ अर्थ” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे सर्व ठीक आहे आणि चांगलं आहे।

and I am feeling good meaning in Marathi

“मराठीत ‘माझं आवश्यक आहे’ असा वाटतंय” – या वाक्याचा अर्थ म्हणजे माझ्याकडून छान वाटतंय.

both parties’ qualities are good meaning in Marathi

“मराठीत ‘दोन पक्षाची गुणवत्ता चांगली आहे’ असा अर्थ आहे” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

both party’s quality is good meaning in Marathi

“मराठीत ‘दोन पक्षांची गुणवत्ता चांगली आहे’ असा अर्थ आहे” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

the exam was not good meaning in Marathi

“मराठीत ‘परीक्षा चांगली नसली’ अर्थ” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

feeling not good meaning in Marathi

“मराठीत ‘अच्छा नसल्याचं वाटतंय’ असा अर्थ आहे” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

feels good meaning in Marathi

“मराठीत ‘वाटतंय असं’ अर्थ” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

looks good meaning in Marathi

“मराठीत ‘छान दिसतंय’ असं अर्थ आहे” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

rest is a good meaning in Marathi

“मराठीत ‘वेळ चांगली आहे’ अर्थ” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल.

That is very good meaning in Marathi

“मराठीत ‘ते खूप छान आहे’ अर्थ” – या वाक्याचा हिंदीतून अनुवाद करता येईल।

Good चे समानार्थी शब्द काय आहेत?

Good चे समानार्थी शब्द आहेत: Exact, Right, Nice, etc.

Good चे विरुद्धार्थी शब्द काय आहेत?

Good चे विरुद्धार्थी शब्द आहेत: Bad, Wicked, Invalid, etc.

RELATED POST
Samanarthi Shabd In Marathi
Virudharthi Shabd In Marathi
Archive Meaning in Marathi
Obsessed meaning in Marathi
Mahadev Quotes in Marathi
100 job Shabd in Marathi
Vibes Meaning in Marathi

Leave a Reply